2011 tarihindeki içerikler

110 arası 45 içerik

Merasimde, ruhun yeri daralır.

admin tarafından eklendi

Merasimde, ruhun yeri daralır. Mevlana’nın ilk döneminde, semada musiki yoktu. Nefisten kurtulmanın yolu, Allah’a sığınmakla olur. Sabredilirse dönüş O’nadır. Allah’ın göklerde, yerde yarattığı varlıklarda hikmetle bakanlara birçok delil vardır. O kimseler ki dünya hayatına razı olup, gönülleri ona yatmış bulunan kimseler, bunca ayetlerden gafil olanlar var ya, işte bunların ömürleri boşa gider. Selam veren, alandan […]

Allah’ın dışında dost olmaz

admin tarafından eklendi

Allah’ın dışında dost olmaz. Allah ayıpları aramaz, olanları da kapatır. Onun için ondan daha iyi dost olmaz. Allah ahlakı ile ahlaklanmış Kamil insan da ayıp aramaz, varsa da kapatmaya çalışır. Aşkın muhatabı Allah’tır, onun için türlü türlü cefanın adını aşk koydular. Aşk kolay değildir. Cehdi vefa ister. Sonsuzluğu yakalayan göze kalp gözü denir. Kalp gözü […]

Akıl gönül marifetini kavrayamaz.

admin tarafından eklendi

Akıl gönül marifetini kavrayamaz. Mutlak vücutla yani ölümsüz varlığınla olman için aklı bir tarafa bırakmak gerek. Çünkü akıl gönül marifetini kavrayamaz. Kendini bilmek, yokluğunu görmek ve Hakkı Tevhit eyleme ilmine sahip olmaktır. İşte ilmin gayesi budur. Tevhitten maksat da her yapılan şeyi Allah’tan bilmektir. Sıratı müstakim ameldir. Hakkı görüp ona göre harekât eylemektir. Şahsiyetin gelişiminde […]

Yoktan var oldun deniyor ama yoktan var olmaz, vardan tecelli olur.

admin tarafından eklendi

Yoktan var oldun deniyor ama yoktan var olmaz, vardan tecelli olur. Yaşanmış tecrübeler, insanı kâmil kılar. Bilim ve akılla, göğün katmerlerine gidilir. Cebrail, Allah’la kul arasında frekanstır. Allah’a dost ol, rakip olmağa kalkma. Zaten öylesin. Bunu iyi anla. Nefis yani “Ben” öyle büyük bir puttur ki bütün putlar ondan doğar. (Hz. Mevlana) Kişinin gayrıya saygısını […]

Mutlu Baba ile 07 Aralık 2011

admin tarafından eklendi

Allah’ın Cemal ve Celal sıfatı, Allah’ın iki elidir ki sıfat âlemini, bu iki eliyle düzenler ve bu Cemal, Celal sıfatı ile Âdemi, mahlûkat üzere halife ederek teveccüh etti. Biz kesrette zahir, hakikatte Vâhid ile cem olmuşuz. Peygamberler de ölür, yalnız Allah varlığı yanında yegâne murakıptır. Allah her şeye tam şahittir. Af da senden, ceza da […]

Mutlu Baba ile 05 Aralık 2011

admin tarafından eklendi

Ney, o kamışa üflenmeyince ses vermez. Bize de Allah, ruhu üflemese biz de canlanamaz ve ses veremeyiz. Ruhun, bu beden yani Dünya âleminden sonraki hayatımız Allah’ı bilme derecesinde olacaktır insan bu dünyada Allah’ı ne kadar biliyor ve seviyor, ona bağlanıyorsa ahirette de o kadar nimetlere kavuşacaktır. Anlarsan Allah’ın her olaydan bir ikazı, bir uyarısı, bir […]

Mutlu Baba ile 24 Kasım 2011

admin tarafından eklendi

“Sen olmasaydın, ben bu âlemi yaratmazdım. Sen olmakta olduğun için bu âlemi devam ettiriyorum. Maksadım bilinmektir. Beni bilmek için en büyük imkânı sana verdim. En büyük imkân, sana sunmak için yarattığım bu âlemi muhabbetimle sardım. Muhakkak beni bilmek idrakine varacaksın”. Fenâ: Yokluk, hiçlik. Kulun, fiilini görmemesi hali. Bu mertebede bulunanlar “ Lâ faile illâllah” derler. Üç […]

Cehalet, Gaflet ve delaletin anasıdır.

admin tarafından eklendi

Âdem bir bütündür, her birimiz o tek Âdem’in parçalarıyız. Bu ne böyle hiç uygun düşmemiş, bu böyle olmamalı demek, mülkün hakiki sahibini, var oluşun yaratıcısını, faili mutlak olan, Allah’ı bilmemek, ondan gafil olan bir insanın cehaleti ve ukalalığıdır. Biz yalnız beden hastalığı ile ilgiliyiz ve kaygılıyız. Dert oradan gelir. Allah insanı dünya için değil kendisi […]

Fitne çıkartmak, adam öldürmekten daha kötüdür.

admin tarafından eklendi

İnsanların çoğu, hakikat karşısında sağır ve dilsizdirler. Âlimler, müstesna. Âlimler de eğer ilimleri ile amel etmezlerse helak olurlar. İlmiyle amel edenler, eğer ihlâs sahibi değillerse, onlar da helak olurlar. Ellerine verilen imkânları heba etmiş olurlar. Fitne çıkartmak, adam öldürmekten daha kötüdür. Eğer kullar Beni bilir, Beni unutmaz ve Benden isterlerse, Ben de onlara merhamet ve […]

Sevmek

admin tarafından eklendi

Sevmek Daha derin ve manalı olması muhabbettir. Allah’ın kulunu, kulun Allah’ı sevmesidir. Allah’ın kulunu, kulun Allah’ı veli ve dost edinmesidir. Allah’ın kulunu sevmesi, kulunun O’nu sevmesinden öncedir. Eğer Allah kulunu sevmeseydi, kulun Allah’ı sevmesi mümkün olmazdı. Âlemin yaradılış sebebi, sevgi ve muhabbettir. Allah her şeyi sever, sevdiği içinde yaratır ve her şey de onu sever. […]


Hit Counter provided by laptop reviews