İman, senin inandığındır; misal olarak da; şöyle yaparsan böyle olur, böyle yaparsan şöyle olur gibi… Fıtratın, senin dinin imanındır. Fıtratın, senin bulunduğun yere göredir. Herkes, her şey müstahakını bulur.

İçinin eksi tarafı Şeytani, artı tarafı Rahmanidir. Şeytanı dinlemek ve öyle hareket etmek, akli suret ve eşya; Rahmanı dinlemek ve hareket etmek, mana, beka ve ukba. (Vallahu Vasiyun Âlimun.)

Hizmet edenle, etmeyen bir değildir. Hizmet etmek, kendinedir. Birisi gider, evini bahçesini eker biçer, sebze yetiştirir; kendi yer, ailesi yer, faydalanır.

Dergâh; eşik, tekke, asithane, zaviye denen yerdir. Orada, Allah sohbeti edilir. O okul, tasavvuf okuludur. Orada, her daim zikredilir. İlmi billah, okulunun oraya talebe olan, şanslıdır; lütfa uğramıştır. Ona asi olan, oradan uzaklaştırılmıştır.

 

Gönlü, pak eyle riyadan

Hicap et, dil-i sultandan

Dili saf et, fitne şerden

Mutlu halas ol, kıl-u kalden.

            10.02.2017

Sevgide, cazibe vardır. Cazibe yoksa dönme ve hareket yoktur. Cazibe sevgidir. Adavet nefstir, El Mevla, sadık gerçek dosttur.

 

Antalya’da bir ev, var

İçinde bir gönül, var

Gönlümde eser, bahar

Uçan kuşa haber sal!

El Hâdi, yegâne uyandıran, Hidayet eden, hidayet yolunu gösterendir; gayret de insandandır. El Hâdi; yol gösteren; rehber. Hidayet; manevi yol bulma, delalet ise yolsuz olmadır. İletme idraksizlere; yöneltme idraklileredir. Ya Hâdi, Hidayet eyle! Mânevi yol teslimiyettir.

           

Bahta lanet kılan, olur mu mutlu?

Bahtla ünsiyet eden, olur mutlu!

 

Okunan semâvi kitap, cami olan dünyadır. Dünya, kesret ve vahdet makamıdır. Dünyada kesret icabı dağınık olarak bulunan şeyler, insanda cem olarak var olduğundan, ona ‘İnsan-ı Kâmil’ denir. Sen yaradılışa bak! Hilkat Halikin adeta maddi, timsalidir, sıfatıdır. Dergâh-ı Hak’ta İnsan-ı Kâmil’in duası ret olunmaz.

Benim dergâhım, herkese açıktır. Üye olmak, bir şey ödemek yoktur. Âdap ve hizmet vardır. Dergâhıma kirli gelinir, temiz olarak çıkılır.

İnsan, sınırlı bir varlıktır. Ama sınırını, kapasiteni arttırabilir. Bu dileğine çalışma ve gayretle ulaşır. İlmiyle âmil olan, faydalı olur, idrak kullanması artar.

 

Dilden anlamayan, dilber olmaz

Halden anlamayan, sultan olmaz

Nefsi ile olan, ihvan olmaz.

Mutluyla olansa, mutsuz olmaz.

MRM

Âlemler içinde cansın,

Ferç içinde asumansın

Sır mahfide dehasın

Yegâne yaranda yezdansın

MRM

 

Vakti ganimet bil, andır

An be an an-ı daimdir

İyi bil gör ki, ol aslındır

Onunlasın, ol zâtındır.

MRM

Ey garip insan, yurdun nerdedir?

Söyle canım, cananın nerdedir?

Gurbet eldesin, olmazsın ihya

Var sılaya, gör aslın nerdedir.

MRM

 

 

Niye geldim, niye geldim

Ruhi vardan tene geldim,

Ne bildim, ne bilmedim

La idim, illaya geldim.

MRM

 

Ne dünyadan, ne ukbadan

Ne sefadan, ne beladan

Nerde halas ehlinden?

Ret olunmaz dergâhımdan

MRM