Haziran 2015 tarihindeki içerikler

4 İçerik

İlim, irfan, marifet sahibi olmak!

mehmetrasimmutlu.com tarafından eklendi

İlim, irfan, marifet sahibi olmak! İnsanın kendi özünde ve her şeyde yüce Halik’ini, Esma-ül Hüsna’sında bütün varlığı görmek, içten görmek, her halükarda Allah’ı anmak, O’nu unutmamak; O’nsuz olmamaktır. Zaten O’nsuz olamayız. O’nsuz olan gaflette olur. Gaflet ehli, irfana büyük kayıp ve zarardır. Huzursuzluktur. Hayvan içgüdüye tabidir. Melek şuurludur, onların yanlışı olmaz. İnsan akıl, idrak ve […]

El Hallak

mehmetrasimmutlu.com tarafından eklendi

El Hallak Varlık kendi kendine var olmuş değildir, bir yaratıcı vardır, O da Allah’tır! Yaratık devamlı da değildir. Yaratık olduğu için, Allah’ın karşısında daima çöker, ölür. Yaradan güzel olduğu için ölenin yenisi doğar. Allah her an yenisini yaratır. İnsanda bu en güzel gösterilir. Anı mutlaklaştırmak (an’a takılıp kalmak), başka an yok demektir. Bu da Allah’ın […]

Hayat Allah’ın esmalarının tecellileridir.

mehmetrasimmutlu.com tarafından eklendi

Hayat Allah’ın esmalarının tecellileridir. Allah’ı en iyi tanımak, O’nun esmaül hüsnasındandır. Sınırlı olan insan, sınırsız olan Allah’ı nasıl tanır? Nasıl konuşur? Hayat, Esmaül Hüsna üzeredir. El Kadir, E Muktedir, Allah gücüne, Hâkimdir. Tutar, maazallah, bu güç insana verilse, felaket olur. Allah El Âlimdir, eşsiz ve emsalsiz bilendir. Biz var olanı biliriz. Allah Âlimdir, ayırt edendir. […]

Basara Billâh!

mehmetrasimmutlu.com tarafından eklendi

Basara Billâh! Allah’ın baktığı var olur ve görünür. Görme aletine göz, aletsiz görmeğe basar denir. Bizim görmemizin başı ve sonu vardır. Allah Basarı billâh’tır. Gözler görür idrak edemez. İdrak gözün ötesinde ilahi bir oluştur. Allah Hâkim ve Basirdir. Dünya bir had ve ölçüdedir. Allah her şeyi bilir ve işitir. Allah’ın şanı yücedir. Leyse kemislihi bi […]


Hit Counter provided by laptop reviews