Yoktan var oldun deniyor ama yoktan var olmaz, vardan tecelli olur.

Yaşanmış tecrübeler, insanı kâmil kılar.

Bilim ve akılla, göğün katmerlerine gidilir.

Cebrail, Allah’la kul arasında frekanstır.

Allah’a dost ol, rakip olmağa kalkma. Zaten öylesin. Bunu iyi anla.

Nefis yani “Ben” öyle büyük bir puttur ki bütün putlar ondan doğar. (Hz. Mevlana)

Kişinin gayrıya saygısını anlamak için, kendisine saygısına bakın.

O temiz su niçin bulandırılır?

Göz, ekseri kafa gözüdür.

Ben, insanın yakasını bırakmaz, eziyet de bundan gelir.

Tesadüfler Allah’ın kendisini gösterme emareleridir. (Einstein). Bunlar böyledir, bunları söyledik ama Allah’tan daha güzel hükmeden kim olabilir.

Aslımın yarısının sende, yarısının bende olduğunu bilmesem, o kadar üzülmez, çeker giderdim.

Musibetler ihtardır. Aslını bilirsen ilahidir.

İlimden nasipleri olmayanlar Basar-ı Billah’a varamaz.

Ne adamlar gördüm üstlerinde elbise yok, Ne elbiseler gördüm içlerinde Adam yok. Hz. Mevlana.

Allah Naşidir. Madde’nin enerjiye, enerjinin maddeye dönüşmesi.(Einstein)

Işık enerjidir. Allah Nur-ül-âla nurdur.

Her şey helak olur. Allahın nuru baki kalır.

Rabıtasız insan boştur. Bir ilahi rabıtamız olmalı ki manaya yönelik hayatımız olsun.

İnsanlarla yapılan mukavele Elest Bezminde yapılmıştır.

Hangi Âdemden bahsediyorsun. Dünya’ya ilk gelen Âdem mi? Yoksa Elest bezmindeki Âdem mi?

Sen kaldırılıp atılan olma. Daima beşerde bir yerin olsun.

Çok insanlar vardır, uzun ömürlü, değeri kısa. Nice kısa ömürlüler vardır ki değerleri uzundur. En güzel ömür, ibadetle geçen ömürdür. O da temiz alın teri ile kazanç, çoluk çocuk, helal, temiz, israf etmeden, yiyip yaşamaktır.

Güzel şeyler düşünüp güzel şeyler üretenlere ileride daha güzellikler verilecektir.

Sen benimle tam tamına olamazsın, benimle olmak için deli olman lazım.

Kızmak hayvani yapımızdan gelir.

Biz tanrıyız, tanrıyı ararız. Tanrılar arasında kavgalar vardır. Allah münezzehtir. Hz. İsa Allah dedi, tanrılar onu çarmıha gerdiler, onu tanrı ettiler ve ona tapındılar.

Bu vücut Âleminde iken, bu beden içinde olduğumuz halde Allah’a tamamen teslim ol ve daima onunla yaşa.

Sıkıntıları feraha, dertlere deva, hastalıklara şifa veren ancak Allah’tır.

Tevrat’ta hidayet vardır, nur vardır. Bunu tasdik eden, sakınanlara bir hidayet ve mev’iza olan incili verdik. Ehli İncil Allah’ın İncil’de inzal ettiği ile hükmetsin. Sana da Kuran’ı inzal ettik. Sen de Kuran’ın ahkâmı ile hükmet.

Her biriniz için bir şeriat, bir yol yaptık. Allah isteseydi sizleri bir tek ümmet yapardı. Sizi denemek için farklı yaptı. Hepimizin dönüşü yalnız Allah’adır.

Huzur asıl ruhtan gelir. Dert nefisten gelir. Allah nefsi ve eşya âlemini kendi eserlerinden bilinmesi için yarattı. Bilimi anlayın, öğrenin ve tanıyın.

Dergâhta daireyi itaatten çıkmayın. Burada Allah konuşuluyor. Burada uyanık olun. Allah sinelerdekini mürşide bildirir Allah’a tevekkül ne emin ve ne güzeldir.

Onları kovacak olursan zalimlerden olursun. Dergâha gelenlere de ki: Selam ola.

İnsanlardan birini diğeri ile iptilaya düşürdük ki Allah bunlara mı bol nimetlerini layık görmüştür, densin. Allah şükredenleri daha iyi bilir.

Ben size Allah’ın hazineleri benim elimde demiyorum. Gaybı biliyorum da demiyorum. Ben bir meleğim de demiyorum. Ben ancak bana vahi olunan şey neyse ona ittiba ederim. Hiç kör ile gözlü bir olur mu? Olmaz Yaresulallah. Onların Rabbinden başka ne bir yarları ne bir şefaatleri yoktur. Ta ki sakınmış olalar. Allah için gelenleri kovma. Onların amellerinden sana bir şey düşmez. Senin hesabından da onları hiçbir şey düşmez.

Zalim iflah olmaz, huzur bulmaz. Kulaklarımıza basılan mührü ancak Allah açar.

Gönderdiğimiz peygamberler, ancak müjdeler ve Allah azabı ile korkuturlar.

Hakikatlere kulak asmayanların rızkları azalır.

Sen tasarrufu ilahiyi kullansan da onlar yine öyledir.

İşin olsun diye kime niyaz etsen işin olmaz. Ta ki Allah’a niyaz edesin. Allah her şeye Kadir’dir.