Ekim 2017 tarihindeki içerikler

4 İçerik

Kendini nefsini unutan Hak’ta hatırlanır.

mehmetrasimmutlu.com tarafından eklendi

Kendini nefsini unutan Hak’ta hatırlanır. Dünyada bu beden içinde seni sıkıntılara, dertlere, düşüren nefsin ezasından kurtulmak istiyorsan, ‘Mürşidi Kamil’e gel, onu dinle, onun her dediğini yap, ona itiraz etme. Ben ona gittim beni azarladı dersen nefsini terbiye etmemişsin, nefsini korumaya gelmişsin demektir. Şaşkın Adem! Bak sana şaşkın dedim. Zihin zaman zaman yanılgılara düşer ve unutur, […]

Haberin alası Allah’ tan haber verendir. Habir olan Allah’ ın verdiği haber, vahiydir.

mehmetrasimmutlu.com tarafından eklendi

Halik olan Allah’ın halk etme tecellisi ile var olan varlıklar, özlerindeki imkan itibariyle yok olmakta, fakat Hakkın daim olan tecellisi ile zaman içre var olmaktadır. Fevt: Fırsatı elden kaçırma. Fevt Hak’ tan, Mevt halktan ayrı düşmektir. Arifler, en çok Hakkı fevt etmekten korkarlar. Fetret; ara, aralık. Salikte başta var olan hararetli isteğin, yakıcı ateşin, şiddetli […]

İlim, aklın nurudur. Vahi gönlün nurudur. Musin, nurlanmış demektir. Maddi göz maddeyi ışıkla görür. Arızidir. Gönül gözü, manayı nurla görür, ilhamidir.

mehmetrasimmutlu.com tarafından eklendi

Allah el Vasi’ dir, Rahmettir, Rahimdir, Kadirdir, Muktedirdir. Ubudiyeti değil ibadeti yeğleyenler; ubudiyet Allah’a kulluktur, ibadet kulluktan sonradır. Her şeyin bir kapasitesi vardır. Allah’ın kapasitesi sonsuz, hudutsuzdur. Yaratan sonsuz, yaratık sonludur. Darlıktan bolluğa, yokluktan varlığa Allah’ın Vasi esmasının tecellisi ile huzur ve sıhhat olur. EL VASİ: Kapasitesi sonsuz olan. Şeytan fakirliği telkin ediyor, verme fakirleşirsin […]

O yük sırtına yüklenmiş, bir hayli süreçtir sana yük oldu; etkisi var, katkısı var. İbret alınması gerek.

mehmetrasimmutlu.com tarafından eklendi

Varlık erkek ve dişi oluşumundan meydana gelir. Her yaratık, onu yaratanı gösterir. Zan hakikatin yerini tutmaz. Hakikat, Allah’ tandır. Şeytan zanni bilgi, üzerinedir. Allah; ‘İlmi Billah’, ‘Hak Bilgi’ sahibidir.  Bunu dileyenlere verir. İlahi varlığa sahip olana Müslüman denir, diğerine değil. ‘’Allah beni daima, hakikatin dili yapa!’’. El, niçin öpülür. Çünkü o el emek vermiştir, emektardır. […]


Hit Counter provided by laptop reviews