Temmuz 2012 tarihindeki içerikler

4 İçerik

Yaratılmış şeylerin tümü tevhid’dir

admin tarafından eklendi

Yaratılmış şeylerin tümü tevhid’dir (tek vücud’tur). Çünkü bütün varlık izzet ve celâl sahibi Allah’ın birliğinin şahidi, Kadim varlığın ispatıdır. Her şeyde onun tek olduğuna delalet eden bir ayet (delil) ve şahit (ispat) vardır. Arifi Billâh için varlıktaki hiçbir şey şerik (Bir’den ayrı) değildir. Fakat kul bütün bunlardan gafildir ve bile bilmeye şirk peşinde koşar. Çünkü […]

Hakka yakın olan İrfan ehli:

admin tarafından eklendi

Hakka yakın olan İrfan ehli: Allahın sana verdiği akılla iktifa ediyorsun (Bu kâfidir diyorsun). Hâlbuki Allah’ın arşından, kulun kalbine kadar her yer Hakk’ın hazinesi ve kütüphanesidir.  İnsan onun haznedarı ve aynasıdır! Hak hazinesini hırsızlara, çetelere kapatınca, onların hali ne müşkül olur! Allah, kulunun gönlüne Zatından gayrisinin girmesine razı olmaz! Çünkü Hak’tan gayrı her fikir ve […]

Hayat olaylar silsilesidir

admin tarafından eklendi

La ilâhe illallah   O’nun evveli ahiri, zahiri, batını yoktur. O vardır, O’ndan başka bir şey yoktur. Bir şey var dersen, o şirktir. Gören, işiten, idrak eden, bilen, yaşayan O’dur. Kendi, kendini görür, bilir, başkası görüp, bilemez. Onun için O’nu O’ndan başkası bilemez. O’ndan başka bir yer de olamaz. Kevn’ de mekân da odur. Esma, […]

Dünya Okuldur!

admin tarafından eklendi

Dünya Okuldur! Dünya okul, müfredat İlm-i Billâh, mezuniyet ölüm, ahiret edinilen makamdır! Dünya laboratuarında, tefekkür ve müşahede ile eşyadaki hikmet okunur, mana âleminde mevki alınır. Bu âlemde büyüklere saygı, küçüklere sevgi önemlidir denir. Bunu, dünya şartları söyletir. Dünya şartları, lütfen veya kahren hükmünü sürdürür, yani diyalektiktir. (Çelişkili yollardan muhatabına öğretene kadar tekrar eder, talim eder). […]


Hit Counter provided by laptop reviews