Ocak 2017 tarihindeki içerikler

4 İçerik

Kainatta iki vücut yoktur, sadece Hakkın vücudu vardır.

mehmetrasimmutlu.com tarafından eklendi

Kainatta iki vücut yoktur, sadece Hakkın vücudu vardır. Kainat Allah’ ın teni, canı, zatıdır. Arif için kainat dershane, Rab öğretmendir. Arif ilmi ondan alır. Gizli sırlarımı Nağmelere döktüm Seller alıp gitti Ben de baka kaldım. MRM Bütün varlık, onu yaratanın adına hareket eder. İnançsız insan; manalı manasız, idrakli idraksiz, akıllı akılsız, vicdanlı vicdansız, biçare, hüzünlü, […]

Mürşit’ e en çok; onun değerini görüp, açılmış idrakinden hayrette kalmış, titremiş, kaybından korkmuş kimseler ısrarla devam ederler.

mehmetrasimmutlu.com tarafından eklendi

  Bu alemde her şey surettir. Her şeyin bir manası vardır. Gülün manası onun kokusudur. Her mahlukun manası, onu yaratan Halik’ tir. Halik’ in esmasından biri de Samet’ tir. Mürşit’ in sıradan biri olmayıp, ehli keşif ilmiyle amil, ilahi bir hüviyet sahip olduğunu görmüş kimseler ancak O’ ndan feyz alır ve huzur içinde olurlar, nefs […]

Hak, kamil insanda görülür.

mehmetrasimmutlu.com tarafından eklendi

Allah, Kun emriyle kendi ilmini vücuda getirdi. Allah’ ın bu ilmi, hiç bir idrakin kavrayamayacağı bir durumda, Allah’ ın tek olduğunu, başka bir varlığın daha olmadığını gösterir. Her şey O’ ndan meydana gelir. Ama O, hiç bir şeye benzemez. Mutlak olan; O, Allah, tüm yaratılmış varlıklar için görünmeyen makamdadır. O, hiç bir şeye benzemez. Görünen […]

Celal ile terbiye edilen, cemal ile terbiye edilenden tez erişir menzile.

mehmetrasimmutlu.com tarafından eklendi

Beden görünür, ruh görünmez. Ruh, bedenden büyük ve ölümsüzdür. Kafa görünür, akıl görünmez. Akıl kafadan büyüktür, ilahidir, düşünür. Anlasaydınız; neden ağladığınızı, neden güldüğünüzü, özlemin ne olduğunu, neyi özlediğinizi, neden mutlu olamadığınızı, ehli hikmetten olurdunuz. Bu yaşa kadar sen neyin peşinde koşmuşsun. Allah verdikçe veriyor, kul aldıkça azıyor. Allah’ ın umudusun, onu kırma.  Şükredişimiz, nankörlük edişimiz […]


Hit Counter provided by laptop reviews