MUTLU BABA’DAN

110 arası 388 içerik

”Arif” ”Alim” den üstündür, o Rabbanidir, Allah’ı bilir, huzurdadır.

mehmetrasimmutlu.com tarafından eklendi

İlahi varlıktan zuhura gelen bu varlık aleminde, ilim deryasında özel olanlara; ”Arif” , genel olanlara da ”Alim” ve ”Varis” dendi.  Bu tasavvuf noktasında yanılmalar olabilir. Kimine Arif, kimine de Alim denebilir. Esas olanda vasıl olan kimseyi ”Arif”, ahkamın ilmini bileni ‘Alim’ olarak isimlendirirler.  ”Arif” ”Alim” den üstündür, o Rabbanidir, Allah’ı bilir, huzurdadır. Allah’ı bilen Alim […]

Hak kapısına gidilir, o kapı ehli halka daima açıktır.

mehmetrasimmutlu.com tarafından eklendi

Elbette benim size verdiklerimi, benden aldıklarınızı, siz de başkalarına vermelisiniz. Yalnız dikkat edin, haddi aşmayın. Yanlış yaparsanız, yanlış verirseniz, yanlışa sokarsınız. Mektebi irfanda talebe idik, ilmi irfandan aldık, şimdi de vermeye koyulduk. Hak kapısına gidilir, o kapı ehli halka daima açıktır. O kapıya, gidilir; o kapı gelmez, ona gidilir. Ey Mutlu, ne gelenlere sevin, ne […]

Delil ve ispat; bunlarla bana vasıl olmayı isteyen, ebediyen bana vasıl olamaz.

mehmetrasimmutlu.com tarafından eklendi

Kimi, neyi seviyorsan; neye talipsen o sensin. Allah yüce olduğu için eseri güzeldir, yücedir. İnsan Allah’ın en yüce eserlerinden biridir; onun için, insanların yaptığı eserler değerlidir. İnsan, ancak Allah’ın ona bahşettiği miktarın içinde hareket edebilir. Allah’ın ululuğunun tecellisinin en basit sırrını idrak etmekten acizdir. Akıllar şaşkınlık içindedir.  Allah’ın varlığı yanında; ilimler, sıfatlar kafi değildir. Kulda […]

İnsanı, yaşama alternatifleri kemale götürür. Dünyanın maksadı budur.

mehmetrasimmutlu.com tarafından eklendi

İnsanı, yaşama alternatifleri kemale götürür. Dünyanın maksadı budur. Şeriatın nefsi, adı, ahlakı Muhammedîyedir. Ahlakı Muhammedîyeye uyarak ayağımızı denk almamız lazım. Mertebe olarak görünen, ‘Muhammed’, gönül ise ‘Ahmed’ tir. Görünmeyen tarafı ise ‘Ahed’ dir. De ki: Allah birdir, Allah Samet’ tir. Bu da kulda Muhammediyettir.  Doğmamış, doğurmamıştır ve O’ nun bir eşi yoktur. Yani kendini kendinde […]

Özlem varsa, kadir bilgelik vardır. Sevgi vardır. Kopuş yoktur. Çünkü sevgi, muhabbet fıtratından gelir.

mehmetrasimmutlu.com tarafından eklendi

Gölge bir varın, vücudun iz düşümüdür. Fakat bunun gölgesi, içinde değildir. İşte biz de cehaletimiz yüzünden aslımızın farkında değiliz. Ay, ışığını güneşten alır. İşte biz insanlar da, hakikat nuru aydınlattığı halde, bu nuru görememekteyiz. Bir kişiye hakikat nuru düşmemişse o kişi kendini de bilmez. Rabb’ iyle de olamaz. Huysuzdur. Herkesi de huzursuz eder. Çünkü kalbî […]

Ölüm güç bir şeydir, ölümün son iyiliği bir daha ölüm olmamasıdır.

mehmetrasimmutlu.com tarafından eklendi

Hayat, varlık ve insanın merkezinde Hâlik vardır. Hâlik’ in maksadı Allah’ tır. Böylece Allah yüce, mükemmel; insan eksiktir, gafildir; faili mutlak olanın Allah olduğunu unutur. Daha doğrusu insan kendisini unutur. Dostunu iyi bil, tanı. Senin dostundan ayıran sözü dinleme. O sözde sana ziyan vardır. Esas olan kendi aslın, kendi mayandır. İyisi dön, bir de ona […]

Mütevazılık, taşıdığın yüce ruhun dengesinde olmaktır.

mehmetrasimmutlu.com tarafından eklendi

Allah neyi yarattı ise o anlamlıdır ve manalıdır, faydalıdır. Yer gök kime aittir, Allah’ a aittir. Onun rahmeti ile korunmuştur. Allah sıratı müstakim üzeredir. Allah’ın rahmeti her şeyi kucaklamıştır. O zaman abes, şer yoktur. Allah kendine rahmeti farz kıldı. Yaradılışı üzerine bakmak normaldir, yaradılışı aksine kullanılırsa şerdir. Söz değil davranış mühimdir. Yarın Allah’ ın bize […]

Ehline verilen hikmet, anlayış, hızlı intikal; sevgi ve idrakten, ruh aleminden gelir.

mehmetrasimmutlu.com tarafından eklendi

Bütün tecellilerden; ‘’Muhabbeti İlahi’’, ehline tecelli eder. Yaşadığımız her olaydan bir nasip alırsak özümüze dönme imkanına sahip oluruz. Hatta; çok yaşayan mı, çok gezen mi ? Elbette çok gezen. Çok gezen ve nasip alan illa ki kendindeki özü bulur. Zahir ilmi halk içindir.  Kitaplarda okunandır. Kesrete ait hadisattır. İnsan beş duygusundan nasiptarsa Allah’ tan ona […]

El Metin; Allah’ ın insana verdiği metanet, lütfu ilahidir. Metin olan bir insan, her şeyi bir ibret olarak alır. Her türlü zarar, ziyan, acı, tatlı bir olur.

mehmetrasimmutlu.com tarafından eklendi

 Allah kullarına cürümlerine göre cüz-i irade yani tercih etme imkânı vermiştir. İnsanların bilhassa kırk yaşından sonra hayat durumlarında kendilerinin rolü olmuştur. İnsanlar, fıtrattan gelen cüzi iradeleri, güçleri ve imkanları içinde davranırlar ama bulundukları hayat şartları onların kaderini meydana getirir. Kaderine katlanmak, rıza göstermek haktır. İnsanların yaradılış ve kabiliyetleri muhacesinde iş güç sahibi olmaları gerekir. Rast […]

Allah demek, mana demektir. Her şeyde Allah’ ın izi vardır. Tevbe etmek, bilinç yenilemektir. Tevbe hayatın ve hareketin icabıdır.

mehmetrasimmutlu.com tarafından eklendi

El Mübin; hem açık hem de açıklayıcı olan, açıkladığı şey anlaşılır olan; Allah’ ın esmalarından biridir. Âlemlerin işaret ettiği yegâne şey Allah’ tır. Merak, Allah’ ın insanın gönlüne koyduğu melekedir. Allah demek, mana demektir. Her şeyde Allah’ ın izi vardır. Onun için Maşallah deriz. Esmaül Hüsna güzeli eşkâlde değil, daha çok manada görendir. İki kişi […]


Hit Counter provided by laptop reviews