İnsanın asıl kendisinin değerli olduğunu bilmesi önemlidir. Başkalarının değerleri değil.
Doğruyu idrak ile anlamış; onu şiar edinmiş kimse demektir.
Serseri: Ser, baş demek. Serseri, arka arkaya gelen aynı kafa demek, kafadanlar zümresi demektir.
Yalandan vazgeçip doğruya yönelmeyenlerin hayatı manasız, zevksiz ve riyadan ibarettir. Doğrunun zevkini, hikmetini alamazlar. Hayatları boştur.
Ağzında tat olmayana ne sunar, ne ikram edersen et. Tat denen şey olmaz. Sevgi yoksa hiçbir şey yoktur.
İnsanlar yaşarken hemen sonuçlara aceleyle varma telaşındadırlar. Bu da sorumluluklardan kaçma isteğindendir. Hâlbuki iyi bir şeye ulaşmak; kötüye razı, iyiyi kabul tefekkürü ile olabilir.
Bilgiler her şeyi hâlleder sanmayın. Duyguların rolü vardır. Tefekkür, yaratan açısından bakmakta en mühimlerdendir.
Duygular ancak davranışlarla kontrol edilebilir.

 

 

Severim her güzel olanı, gönülden olanı.
Böyle bir güzeli sevmek için de ehli gönül olmalı. –MRM

 

Geleceğimi ben düzenlerim
Bunda da ben ısrar ederim
Hem ben değiştirebilirim de
Değişim hayatın kendisinde
İnsan her yıl bedenen değişir
Bu değişimde ruhun etkisi var
Evrende her şey değişime uğrar
Hikmeti hüdadır bu ısrar var.
MRM

 

Anne ile babayla yaşamak olmazsa
Dünya neye yarar sevgi olmazsa
Çekilmez, çekilmez bu kuru dünya
Akıbetimiz ölüm de olmazsa.
MRM