‘insan’ ile etiketlenmiş içerikler

6 İçerik

İnsanın tekâmülü; mahlûktan Hakka gitme yoludur!

mehmetrasimmutlu.com tarafından eklendi

İnsanın tekâmülü; mahlûktan Hakka gitme yoludur! Ateş, hava, toprak ve su, tüm bu cevherler bize cansız görünseler de, onlar Allah’ın emrinde oldukları için mükemmeldirler, Allah’a boyun eğerler ve Allah yolunda hizmet ederler. İnsan akıllandığı zaman nedenleri sormaya başlar, fakat nedenlerin nedenini, nedenlerin kaynağını ancak kâmil insanlar görürler. Nedenlerin nedeni Allah’tır. Tüm nedenler O’nun karşısında, sonuca […]

İnsan, hülâsayı âlemdir.

mehmetrasimmutlu.com tarafından eklendi

İnsan, hülâsayı âlemdir. Ben, kendinden türeyen bir varlık değilim. Ben insanım. Yüce Allah, beni yarattı. Ben âlemde, hülasa manayım. Allah beni, âlemin manâsı olarak halk etti. İnsan, hülâsayı âlemdir. İnsan suret kopya âlem olduğundan, onda her varlıktan bir hakikât vardır. İşte bunda olan, bu hakikâtle bakar ve aralarında münasebet bulunur. Bu latifleşir. Allah seni bu […]

Mutlu Baba ile İman Hakkında…

admin tarafından eklendi

Mutlu Baba ile İman Hakkında… İman, benim için doğaya ve insanlara duyarlı ve vicdanlı olmaktır ve ötekileştirmemektir. Başkaları için ise, peygamberlere ve onların koyduğu kurallara inanmaktır. El Kebir; Allah büyüktür, biz böyle demekle haşa Allah’ı büyütmüyoruz, biz büyüyoruz. İnsanın ağzının tadı yoksa, yemeğinde tadı olmaz yani tat yalnız yemekte değil, bizdedir de. Görünmeyen, görünenden büyüktür, […]

Hayat ritimdir…

admin tarafından eklendi

Hayat ritimdir Evrenin gel git harekâtının esası, insanın gel git harekâtıdır. O da evrenin temel rüyetidir yani görünüşüdür. Hayat ritimdir. Âdemin idraki muahecesindendir. Bu ritim, Âdemin yaşam sürecindedir. Mevsimler gelir gider, gezegenler döner dolaşır. Asırları asırlar takip eder. Bütün varlık nefes alırverir. Her şey ilahi ritmiktir. Bu ritmin vibrasyonu, bütünün frekansı ile uyum halindedir. İlahi […]

Madde, kesif varlıktır. İnsan, latif bir varlıktır.

admin tarafından eklendi

Madde, kesif varlıktır. İnsan, latif bir varlıktır. Latif olan insan; kesif dünyada sıkışıp kalırsa; sıkılır, bunalır, huzursuz olur. Dünyada huzuru arayan insan, dünyaya niçin geldiğini bilmedikçe huzuru bulamaz. Aslında, acı çeken, öğreniyor demektir. Acı çekmek, diriliğin alametidir. Ölü acı çekmez. Öğrenen, Allah’ın gör dediği yerden bakar! Kim ki ızdırap içredir. Ol nefs ateşi içredir. Şol […]

Tövbenin Hikmeti!

admin tarafından eklendi

Sen her halinle lütufkârsın Yarab! Cümle varlık, Allah’ı söyler. Varlığın zirvesinde Allah vardır. Allah’ın dışında her şey mahlûktur. Onları yaratan da Allah’tır. Kendini Allah’a ada! Yegâne derdin Allah olsun! Allah’a adanan, Allah’ı alır. Kaygısı Allah olanın, algısı da Allah’tır. Allah’ı algılamak, idrak etmek; O’nu idrak edememenin aczi içinde olduğunun idrakine varmaktır. (O’nu idrak edemediğin için […]


Hit Counter provided by laptop reviews