Mutlu Baba ile İman Hakkında…

İman, benim için doğaya ve insanlara duyarlı ve vicdanlı olmaktır ve ötekileştirmemektir. Başkaları için ise, peygamberlere ve onların koyduğu kurallara inanmaktır.

El Kebir; Allah büyüktür, biz böyle demekle haşa Allah’ı büyütmüyoruz, biz büyüyoruz. İnsanın ağzının tadı yoksa, yemeğinde tadı olmaz yani tat yalnız yemekte değil, bizdedir de.

Görünmeyen, görünenden büyüktür, görünmeyen akıl, görünen et beyinden büyüktür. Allah’ü Ekber dememiz, Allah’ın bize ikramıdır. Varlığımız Seni bilmektir. Seni bilmezsek, Seni anlamazsak, biz yokuz. Biz yoksak, Sana şahit te yoktur. Çok şükür biz, Sana şahit olarak varız. Allah büyüktür demekle O herhangi bir şeyle mukayese edilemeyecek kadar hep büyük, O tek büyüktür.

Allah, Kebir ve Kibriya’dır. İnsan için, kibir yanlıştır. O’na şirk koşmak, O’nun büyüklüğünü anlamamaktan gelir. Eksik gören O’nu tamamlamak için O’na ortak koşar, put edinir, bu put beni korur der. Bu, Allah bize yetmez diyenlerin işidir. İşte bu şirktir. Allah, her şeye kafidir. Ya Nafi, Ya Kafi diyen, Allah’a sığınır. Yaratıklar, Allah’ı kavrayamazlar ve kuşatamazlar. Allah, her şeyi kuşatmıştır.

İnsan, haddini bildikçe büyür. Allah’ın önünde biz yaratığız. Yani hayvanız. İdrak, bizi farklı kılar. Allah, yarattığını bağışlar. Yaratanın, Halik’ in yüceliğinden yaratık ta (insan da) yücelik eder. Bundan dolayı her halde, Allah kulunu bağışlar. Aşırı gitmeyin! Aşırı giden, firavunluk eder. Firavunluk edeni, Allah helak eder.

Anı büyütmeyin, ana takılmayın, acı ve tatlıyı büyüten, ona takılan huzursuzdur. Yalnız Allah, büyüktür, Allah yakındır. O’nu uzak gören, yakın ihtiyacından put icat etti. Puttan yardım diledi. Allah’ın yanında her şey, bir ölçüdedir. Allah, her şeyi bir ölçü ve bir nizam içinde yarattı. Bu ölçüden nasipsiz olan, öfkelenir. Öfkelenmek, ölçüsüzlüktür, dengesizliktir, huzursuzluktur. Tevhid ehli Allah’a sığınır. Kalbi sığıma, dili sığınma, akli sığınma içinde olanlar, daimi huzurdadırlar.

Zan, yalanla aynıdır. Zannettim dersin. Allah’ın kanunlarında, değişme olmaz. İnkar ve inattan gelir.

Lisanım El Hak, başka değil

Dileğim Allah, başka değil

Dilde durmaz ezkarım

Mutlu kim? Hak’tan başka değil

 24.2.2014

 

Mutlu’nun sadrına, herkim dokuna

Orada Esma-ül Hüsna okuna!