Hayat ritimdir

Evrenin gel git harekâtının esası, insanın gel git harekâtıdır. O da evrenin temel rüyetidir yani görünüşüdür. Hayat ritimdir. Âdemin idraki muahecesindendir. Bu ritim, Âdemin yaşam sürecindedir. Mevsimler gelir gider, gezegenler döner dolaşır. Asırları asırlar takip eder. Bütün varlık nefes alırverir. Her şey ilahi ritmiktir. Bu ritmin vibrasyonu, bütünün frekansı ile uyum halindedir.

İlahi sistem mükemmeldir.

Büyük, mükemmel Allah’tır. Kul kusurlu, hatalı cüz-i varlıktır ama aslını bilse, onu yaratan mükemmel olduğu için kul da, olduğu gibi O mükemmeldendir. Daima vardın, varsın ve var olacaksın! Aslaolmadığın bir zaman olmayacak, Allah her şeyi aynı anda yarattı, kûn dedi her şey oldu. Her şey şu anda var, yaşlı ve genç ruhlar denilen şey, ruhun farkındalık boyutudur.

 

Farkındalık; bilincin uyanış deneyimidir.

Bütünün, bireysel boyutunun kendisinin farkında olmasıdır.  Kendini bilen Allah’ı bilir. Tohum harikadır. Açılıp saçılıp ağaç ve meyveli olunca görülür.

Yaradılışa hikmetli bakan, her şeyin hâkimi olur. Yükün altında kalmaz.  Yüke kendini esir eden, kendini dertten halas eder. Derdi ona dermandır.

Allah, anlamsız, manasız bir şey yaratmaz. Yaratmadıysa lüzumsuzdur da ondan yaratmadı. Arızayı gören tamire kalkar.

 

İnsan anlamsız değildir.

Herkes daima seçim yapıyor, herkeste her şey var. Herkesin içinde hem dişilik hem de erkeklik var. Hangi boyutunuzdan haz alıyorsanız, bunu açıklıyorsunuz demektir. Ruhun dişisi erkeği olmaz!

Kötü deyip de insanları lanetlemeyin! Siz de bir insansınız. Kötü dediğiniz, aslında size ayna tutuyor. Sıcağı bilmeden, soğuğu bilemezsiniz değil mi, onun gibi. Birisini lanetlemeyi, diğerini yüceltmeyi yapmayınız. Bu insandaki esrarı anlamadığımızı gösterir.

Âdem’ in devamını sağlayan cinselliği, lanetleyip durdunuz. Bu yolda ne günahlar, ne cinayetler işleniyor. Allah neden iki cinsiyet yarattı. Yalnız üremek için mi?

Cinsellik denen bu harikulade deneyime nasıl yaklaşmamız gerekir?

Utançla değil, suçluluk duygusu ve korku ile de değil, ihtirasla ve şehevi de değildir. Önüne gelenle seks yaparak da değildir. Seçimsizlik ise özgürlük değildir. Hırsla değil, hatta güç kontrolü ve yönetme düşünceleriyle de değil. Çünkü bu düşüncelerin sevgi ile hiçbir ilgisi yoktur!

 

Tefekkür eden, hikmet sahibidir.

Hikmet, özü Hakka dönük olan anlamlı bir davranıştır. Anlamsız ve amaçsız yapılan şey batıldır. Her şeyin bir yeri vardır. Her şeyi yerine koyan ilmiyle amil bir kişidir. Allah’ın gör dediği yerden bakan, her şeyi yerine koyar. Allah’ın gör dediği yer, Vahidir. İlhamdan Vahiden bak! (iç sesini vicdanını dinle). Hikmet bir şeyi, yerine koymaktır. Zulüm bir şeyi yerine koymamaktır. Yerine koymak, bir kabiliyet ve fıtratidir.

Allah’ın yarattığı her şeyde bilgi var! Allah onlardan bilgi neşrediyor. Bu bilgiyi, yalnız almak yetmiyor, fiili yaşama geçirmek gerekiyor. Onun için, gece uyanmak, hasta olmak, avuntu bulmadığın zaman, arkadaş bulamadığın zaman, yalnız kalmak gibi durumlarda hayat daha etkilidir.

Yarabbi, kolay kıl, suhulet ver! Ağzımı düzelt, sevgi ile beni dinlesinler. Hak konuşayım! Hak dinlesinler! Âmin!

 

Veciz sözler;

Hainlere arka çıkarsan, masumlara zulüm edersin. Bazı imam kalpazanları, haklı gibi görünür. Bunlar günahlarını, savunurlar.

Emek mühimdir. Emek ver, Allah emeği zayi etmez. Emeksiz olan, rantçıdır. İstismar eder. Bunların eli, daima boştur. Allah el Hakim’dir.

Akıl, idrak, vicdan; ruhi olgular meydana getirir. Bununla beraber, insan yine de hükmünde yanılır, yüzde yüz isabetli olamaz, hüküm Allah’ındır.

Gayen ve hedefin olsun.

Görünen iradeli varlıklar var, görünmeyen iradeli varlıklar da var. Bunlar da cinlerdir. Bedensiz idraksiz varlıklar (insanlara tesir ederler).

İnsan; Allah karşısında kul, yeryüzü karşısında halife, beşer karşısında insandır.

Cüz-i aklını külli akılla konuşturanlara mistik açıdan bakanlara göre bunlar, peygamberlerdir.

Allah insanın istediğini verirse, ala, vermezse alûl âlâdır. Nefsine kadir olan yani hâkim olan, nefsine muktedir olan kâmil insandır.

Çalıştın, emek verdin demiyor; oturdun, yalvardın, yakardın diyor. Daha çok oturursun. Allah senden gayret, Benden nimet diyor.

Domuz yediğini yönetemez, habire yer. Yemekten başka bir şey görmediği için, hiçbir şey görmez. Hiçbir şey onun için önemli değildir.