Madde, kesif varlıktır. İnsan, latif bir varlıktır.

Latif olan insan; kesif dünyada sıkışıp kalırsa; sıkılır, bunalır, huzursuz olur. Dünyada huzuru arayan insan, dünyaya niçin geldiğini bilmedikçe huzuru bulamaz. Aslında, acı çeken, öğreniyor demektir. Acı çekmek, diriliğin alametidir. Ölü acı çekmez. Öğrenen, Allah’ın gör dediği yerden bakar!

Kim ki ızdırap içredir.

Ol nefs ateşi içredir.

Şol Mutluya bak

Ol mert hayran içredir.

 Zahitler yolu nefs içredir.

Arifler yolu, kalp içredir.

Vakıflar yolu ruh içredir

Nefs yolu Ahrar içredir. (özgür)

Bu dünya hayatının akışı içerisinde, zaman zaman yaşanan yalnızlık, çaresizlik, üzüntü, korku, hastalık ve musibetler, sadece ferdin hayatını değil, toplumun hayatını da etkiler. Bu dünya; insanı, birlikte yaşadığı diğer insanlara karşı hak ve adalet ölçüsünce muamele etmeye sevk eder. Tüm olaylar karşısında gösterilen sabır; insana ümit, teselli ve güven sağlamakta ve huzur bahşetmektedir. Bu yaşananlar insanları kemale götürerek bekaya hazırlar.

Dünya rüyadır, sevgidir, saygıdır, acıdır, tatlıdır, ölüdür, doğrudur, derttir, kederdir, sevinçtir, sıhhattir, afiyettir. (bütün bunlar üzerinde düşünen insan için) Tasavvuf; kendi mahiyeti, nereden gelip nereye gideceği, yaradılışındaki gaye ve hedefe dair sorulara cevaplar verir, yaratıktan Yaratana varma yolunu gösterir. Hayatın, bu dünyadan ibaret olmadığının bilgisini verir. Ölüm ötesinde, sonsuz bir hayatı müjdeler.

Ömrün, maksadı da zaten,  öğrenmektir. Bu uğurda harcanacak emek, saygıdeğer, helal bir hak’tır. Asıl Kur’an, kâinattır. Kâinatı, tabiatı oku! Allah’ın bu âleminde yasası, yarattığı sebeplerdir. Sebepler müsebbibe götürür.

Bir güzel, güzelin eline düşmemişse ne kadar zulümdedir!

Allah’ın güzel isimleri; güzelin üzerinde Allah’ın Rahman ve Rahim lütfüdür.

Allah’ın hiçbir batıl işi yoktur.

Tevazu; ilmin eşiğidir. Tevazu şerefli kılar, tevazu sahibini yükseltir.

Kanaat, azizlik ve doygunluktur. Bütün güzel işler, Allah’a döner.

Malın mülkün dikleştirdiği başlar, Allah’a karşı kolay eğilmez. Ancak büyük bir felaket, ona yol gösterir, baş eğdirir, Allah’ı öğretir. Allah’a ilimle yaklaşılır, o Allah’a değil mala yaklaştı. Malı oldukça da burnu kalktı. Bu durumda tokat yerse, Allah onu ikaz etmiş ve korumuştur!

 Hakkı gel sırrını eyleme zahir

Olmak ister isen bu yolda mahir

Harabat ehli hor görme şakir

Defineye malik viraneler var.

Allah bir iş yaptığımız zaman, onu sağlam ve güzel yapmamızı ister, ona göre de lütfeder. Çünkü düzgün işin bereketi, içindedir. Senden güzel hareket, benden bereket der.

İhlâslı ve güzellik bilincine sahip olan insan; yaptığı her işi düzgün olarak yapar, söylediği her sözün güzel olmasına dikkat eder, Allah beni görüyor ve yaptıklarımı biliyor inancı ile hareket eder.

İhsan; başkasına iyilikte bulunmak, yaptığı her işi iyi ve kaliteli yapmak, iyi düşünüp iyi davranmak, sözün doğrusunu söylemek anlamlarına gelir.  O ihsanı veren El- Muhsin; yegâne sığınılacak olan demektir.

 

Veciz sözler

Zorluklar insanı kamçılayan unsurlardır. Allah insana verdiği beş duygudan birini alırsa, O Rahman ve Rahim olduğu için başka taraftan verir. İnsanda beş duygunun her biri, birbirine denktir.

Allah’ın etkisi; bizim etkimizdir, bizim etkimiz de niyetimize göredir.

Allah’ın nusreti olmasa yani Allah’ın yardımı olmasa, kulun başarı üstünlüğü olmazdı.

Allah emeği zayi etmez. Allah işini takip eder. Kulun kuvvetinin bittiği yerde, Allah’ın yardımı başlar.

Gerçek galibiyet Allah’ındır. Mağlup oluşun, Allah’ın daima galip oluşundandır.

Kim Hakkı hakikati üstün tuttu, başarılı oldu. Başarısı da mutlak ekseriyetin değildir.

Yediğin değil yedirdiğindir. Sevindiğin değil, sevindirdiğindir.

Sana söz getiren, senden de söz götürür.

Babasına ve annesine itaatli olan, evladını kendisine itaatli bulur. (İbrahim Hakkı hazretleri)

Bilgi edinmek yorar, mesela müzik öğrenmek yorar, sebat ister. Aşk ister. Evvela müziğin namesini beden tadacak ve elindeki ensturumana aktaracak.

Her şeyi bilmek derttir.

Bir şeye fazla değer vermek de, aşırıdır. Zamanın nelere gebe olduğunu, bekle de gör!

Gölge olma! Şahsiyet ol! Konuşman da nakarattan ibaret olmasın!

Gözü görmen; bu misal âleminde gönlü görmeyenlere misaldir. Asıl gönlü görmeyenlere kör de!