‘El Habir’ ile etiketlenmiş içerikler

5 İçerik

Allah varlıkta, tecellileri O’nun isimlerindendir.

mehmetrasimmutlu.com tarafından eklendi

Allah varlıkta, tecellileri O’nun isimlerindendir. Mahlûk, Hâlik’ le değer kazandı. İnsanda gaye; İçindeki Hâlik’e ulaşmak olmalı! HALİK’İN yarattığı cümle varlık, yaratanı Hâliki söyler. El verir ki biz, O’nu her yerde her zaman görüp duyacak istidatta olalım. Allah hayırla açar, hayırla kapar. Sadakat, sadık Allah’tadır. İlâhi sistemi bilmeli, inanmalı, varlığı bu eser üzerinde yaşamalı ve yüce […]

İnsan bilmez!

admin tarafından eklendi

İnsan bilmez! İnsan doğduğunu bilmez, ama doğar. Öldüğünü de bilmez ama ölür! Yaşadığını bilmez, ama yaşar. Ağlar, güler, mutlu olur, mutsuz olur, neden olduğunu bilmez. Din der, iman der, küfür eder, ama inanmaz, nedenini bilmez. Ama insan; varlığın manası, tohumu, çiçeğidir. Sonradan olması da varlığın gayesi içindir. Maksat Allah’tır. Allah, her şeyi yaradılış amacına göre […]

El Latîf, El Habîr, El Vâris!

admin tarafından eklendi

El Latîf, El Habîr, El Vâris! Edep, adap, zarafet ve nezakettir. Adap ya hu! Zarafet, nezaket, Allah’tan gelir, Allah’a varır. Allah, Latif ve Habir’dir. Endişe ve kaygılarımız bizi dua etmeye yöneltir. Haddini bilerek ve edebi ile yapılan dua, kabul olunur. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir, latiftir. İnsanın bir şeyi gönlünden geçirmesi ve olduğu gibi […]

El Habir

admin tarafından eklendi

El Habir Gayb; Varlığın var olmadan önceki hali gayb olarak nitelendirilir. Gayb; göze nispet edildiğinde görülemeyen, akla nispet edildiğinde akledilemeyen, idrake nispet edildiğinde idrak edilemeyen manasına da gelir. Allah’ın El Habir esması ile gayb arasında, bir bağ vardır. El Habir ismi, hiçbir kimsenin bildiremeyeceği türden gaybi haberleri bildiren ve bildirdiği hakkında hiçbir şüphe olmayan, O’nun […]

Sokrat’ın felsefesi

admin tarafından eklendi

Sokrat’ın felsefesi,  Sokrat ve Eflatun, M.Ö. 470 yılında, ahlaki felsefenin temelini atan düşünürlerdir. Onlar öğrencilerine, ahlâkın faziletlerinden bahsederek tavsiyelerde bulunur ve devamlı olarak ‘kendini bil’ sözünü tekrarlarlardı. Sokrat, Cenabı Hakk’ın mevcudiyetini âlemin nizamından anlamıştı. Sohbetlerinde ve eserlerinde hep, bu yaradılış âleminde hiçbir şeyin abes olmayıp, ister bedenimizin uzuvlarının olsun, ister diğer eşyanın olsun, her birinin […]


Hit Counter provided by laptop reviews