El Habir

Gayb; Varlığın var olmadan önceki hali gayb olarak nitelendirilir. Gayb; göze nispet edildiğinde görülemeyen, akla nispet edildiğinde akledilemeyen, idrake nispet edildiğinde idrak edilemeyen manasına da gelir.

Allah’ın El Habir esması ile gayb arasında, bir bağ vardır. El Habir ismi, hiçbir kimsenin bildiremeyeceği türden gaybi haberleri bildiren ve bildirdiği hakkında hiçbir şüphe olmayan, O’nun bildirmemesi halinde de, asla ulaşılma imkânı olmayan, en doğru haber kaynağıdır.

Zira O Hâkim ve Habir olandır.( bütün varlık Allah’ın Habir isminden tecelli alır)

Bir yarasa türü, saniyede iki milyon sesi değerlendirme kapasitesine sahiptir. Yarasalar; havada uçan bir böcekten veya sinekten, sonar sistemi sayesinde en ince detayına kadar haberdardır. Bu haber; avın uçuş hızını, uçuş yönünü, kanat çırpış gücünü kapsar. Günümüzde kullanılan sonar ve radar sistemleri, yarasaların yanında oyuncak kalır. Renkler ve kokular da Allah’ın Habir isminin tecellisidir. Tabiatta hiçbir doğal renk olmamış olsun ki, bir mesaj taşımasın. Işık, rengin anasıdır. Işık olmadan, renk olmaz. Farklı renklerin oluşması, ışığın tayflarındandır. Bu da mor ötesi renkleri, meydana getirir.

Her ses; ulaştığı kulağa, sahibinin kimliğine dair haberler verir. Mesela eşyanın sesi, bir şişeden çıkan ses gibidir. Bir de tanıdığımız insanları görmeden, seslerinden tanırız. Çünkü sesin de bir kimliği vardır. Ses, Allah’ın Habir isminin tecellisidir. Enstürumanlar birbirlerinden, çıkardıkları sesin kimliği yüzünden kolayca ayrılırlar. Hatta kulağımıza ulaşan bir namenin notalarını, ses sayesinde çıkarabiliriz. Ritim, Allah’ın Habir isminin tecellisi olan sese yani sesli zikre tabi olan nefestir. Kâinatta zikirsiz, hiçbir doğal ses yoktur.

Sesler, Habir isminin tecellisidir. Sesi ileten ses dalgaları, mekanik ve ilahi olmak üzere iki ana guruba ayrılır. Mekanik dalgalar, yayılmak için bir zemine ihtiyaç duyarlar. Bu zemin, ortam taneciklerine sahip hava ve su gibi maddelerdir. Bu yüzden uzay boşluğunda, mekanik ses üretilemez. Zira ortam tanecikleri yoktur. İlahi dalgalar, yayılmak için bir ortama ihtiyaç duymazlar. Habir isminin uzay boşluğunda tecellisi ilahi dalgalardır.

Veciz sözler

Para ve mal sevdasında olmayan kişi her nerede olursa olsun, selamettedir. Para, adamı pek çabuk rezil eder.

Huşu; Allah’a karşı korku ve sevgi ile boyun eğme ve bu duygu ile alçak gönüllülük ve tevazu göstermedir.

Allah’ı en iyi anlayan ve anlatan, hali ve ahvali ile insandır. Akıllıların âdeti sükût, cahilin âdeti unutkanlık, az bilenin âdeti de ukalalıktır.

Gül sessiz konuşur, bülbül ona âşık olur, ona hayran olur ve şakır.

İnsan mitolojiye yüzünü döndürürse, hakikatten mahrum kalır.

Misafirin duası, makbul olan dualardandır. Misafirin ağırlandığı bir evin halkına, hayır ve bereket mutlaka ulaşır. Ben, bunun canlı misaliyim. Misafiri olmayan ev, nasipsiz ve bereketsizdir. Varlığını paylaşmayan insan, kurumuş ağaç gibidir. Meyveli ağaç, her dem taze ve bereketlidir.

Doğruluk, insanı kuvvetli eder. Sadık olan, sadıklarla beraberdir. Bereketlidir. Sadık olan doğru olandır. Doğru olan sadık olandır.

Bedi us semavati vel ard; yeri göğü yoktan yaratan demektir.

“En-el hak, Dünya yuvarlaktır, Met cezir olayı, ay olayındandır” diyenleri de öldürdüler.

Bütün varlık, Allah’ın emrindedir. Onları kullanırsın, yapan ancak Allah’tır.