Allah Rakîb’tir, kulunu gözetir!

Benim istediğimi yapmadığınız için sizi cezalandıracağımı bildiğinizde istediğinizi yapmakta gerçekten özgür olabilir misiniz? Hâlbuki Ben size cüz-i irade verdim. Siz (bir şeyi) yapmakta veya yapmamakta serbestsiniz (yaşamakta özgürsünüz) ama din, cezalandıracağınızı veya mükâfatlandıracağınızı söylüyor. Ben affı mağfiret sahibiyim, ceza veya mükâfat sizin zannınızdır!

İnsanın bedeni, hülasası; evrendir. Okyanuslardan, atmosferden, ormanlardan, dağlardan, derelerden, çaylardan, husule gelmiş, onların özündendir. Allah; yarattığı her şey içinde bilhassa kulunu zevkle seyreder, yaramazlığını hoş görür, kusurlarını af eder. Şefkat, sevgi, sabrın sonsuz membaı Allah’tır. Biz bu şefkat, sevgi ve sabrın alabileceğimiz kadarını alıyoruz, oradan gafil olunca da bunlar azalıyor.

Allah Rakîb tir, murakıbtır, kulunu gözetler, korur. İnsan aldıkça, alabildikçe, O’da verir.

Murakabe; kendini kontrol etmek, murakabe etmektir. Allah kuluna, kendine bırakılmayacak kadar yakındır. Er Rahim, her halükarda korumak için gözetleyendir.

İnsan insana rakip olduğunda, bu nefsidir. Ben onu geçeyim, ona çelme takayım, onun elindekini gasp edeyim der.

 

Basiret sahibinin gözü, kapalı olsa da gönlü açıktır.

Allah bize, neyi gösterirse, onu görürüz. Allah’tan O’nun nuru ile bakmayı, dilemeliyiz. Yaptığını bilmemek, o otomatik bir varlıktır. İnsan; kendini bilir, idraklidir, haddini bilir.

İnsan, yegâne kendini gözetleyen varlıktır. Hayvanlar ise, içgüdüye tabidir. İnsanda melek, meleke, beceri, başarı kıvamı vardır.

İnsanların hatalarından, dil sürçmelerinden, kasıt çıkarmayın, inkâr çıkarmayın!

Hiç kimse, gerçekten birisini incitmek istemez. İncitenler, istedikleri bir şeyi elde etmenin tek yolunun bu olduğu hatalı düşüncesinde oldukları için incitir, zarar verici davranışlarda bulunurlar.

Hiç kimse; kendi örf, adet, gelenek, göreneğinin verdiği dünyasına uygun olmayan kötülüğü yapmaz! Hatta kendince, yaptığının en iyisidir. Bu da herkesin davranışı onun sahip olduğu bilinç seviyesine uygundur.

Sarp yokuşu, zor yokuşu aşmağa çalışmak, kölelikten kurtulmaktır. Bir bakıma konfor ve lüks eşyaya köleliktir. Kul olacaksan, Allah’ın kulu ol! Çünkü Allah kuluna irade verir.

Allah; insana irade vererek, insanı erkek ve dişiden yaratmıştır, nefisten değil, Rahimden yaratmıştır. Yaratık muvakkattir.

 

Veciz sözler;

İsra gece yürümesi, gece hicretidir. Rüya gece görülür, hasta olanlara sor, geceler kaç saattir!

Allah’ın Musa’nın eline tutturduğu sade bir asa. Firavunun elindeki asa, bütün şatafatlı aletleri sildi, süpürdü. Onlar, az ve silahsızlar, biz hem çoğuz hem de silahlıyız, onları yeneriz dediler ve yanıldılar.

Dalâlet, yanılmadır.

Yönetime yakın olan rant’a da yakın olur!

Bana söyleme diyorlar. Söylemeyim de boğulayım mı?

Hiçbir varlık, Allah’tan bağımsız değildir. Mahlûk Halik’in eseridir. Eserden müessire bak!

Uçurumdan düşmek bir şey değil, gönülden düşmek mühimdir.

Kendinden emin olma! Allah’tan emin ol!

Beni seviyor musun? Öyle ise belalara hazır ol! Görelim emin misin?