‘Esma-ül Hüsna’ ile etiketlenmiş içerikler

1119 arası 19 içerik

Allah; yarattığıyla alakadardır…

admin tarafından eklendi

Allah; yarattığıyla alakadardır, insan bunu bilmez. Bilse de bilmese de, Allah kulu iledir. Sığınma ve dua, insanın idrakini arttırır. El Kahhar; yenen, kendisine meydan okunamayan, ezen yani boyun eğdiren demektir. Kimse Allah’a diklenmeye kalkmasın! Kahhar olan Allah’tan intikam alınamaz!  Allah, yine kahran lütfeder. Varlığa boyun eğdiren Allah kahretsin demek; Allah boyun eğdirsin demektir. İlahi yasalara […]

Allah-u Ekber’e varmak!

admin tarafından eklendi

Allah-u Ekber’e varmak! Ben bendeki bendir. Bensiz, Ben demem sahte bendir. Hay Bendeki Haydır. Bensiz Hay, hayalidir. Allah seni yarattı. Ben oldun, sen de Benlik başladı. Sordun, düşündün, tenkit ettin, sevindin, üzüldün. Bunları yaşayarak senin beninin oluşması için bu çokluk âlemi, benim-senin çekişmesi başladı. Hayatın sırrı, derinlerdedir (çokluk âlemindeki bu zıtlıklardadır). Ta ki, idrakin Allah’u […]

Allah, insana mahdut bir güç vermiştir

admin tarafından eklendi

Allah, insana mahdut bir güç vermiştir Allah; insanı basit bir balçıktan yaratmış, ona üstün meziyetler vermiş, mahlûkatın en şereflisi kılmıştır. Bütün varlık, Halik’ın emrindedir. Onların içinden yalnız insan, Allah adına hareket ettiğinin idrakine varandır. Bize şah damarımızdan yakın olan Allah’a yakın olma idrakinde olana; Allah ilminden gücünden irfanından müttefit olmuştur. Yani, Allah ona lütfü ihsan […]

Kader çizginizi düşünceniz çizer.

admin tarafından eklendi

Kader çizginizi düşünceniz çizer. EL FATIR Elma canlıdır; içindeki gizli kurt da, onun canlı olduğunu varlığı ile ortaya koyar. Bu tür oluşumlarla varlık der ki; ben canlıyım! Hiçbir şey kendiliğinden olmaz. Eser varsa müessisi vardır, O da Allah’tır. Aranan mesnet, istinatgâh, Allah’tır, maksat Allah’tır. Kâinatın özü, çekirdeği mi var yoksa yoktan mı var ettim? Fatr, […]

Allah’ın nefes alıp vermesi..?

admin tarafından eklendi

Allah’ın nefes alıp vermesi..? Katı maddenin; yüzde ikisi madde, yüzde doksan sekizi havadır. Maddenin en küçük parçacıklarının arasındaki mesafe o kadar büyüktür ki, yeryüzü ile gökyüzü arasındaki mesafe gibidir. Siz bu maddelere katı diyorsunuz. Madde tüm boşluktan arındığında, toplu iğne başından bile küçük bir yer kaplar. Önceden, evrende tüm madde, nokta büyüklüğünde idi. Bu noktanın […]

El Habir

admin tarafından eklendi

El Habir Gayb; Varlığın var olmadan önceki hali gayb olarak nitelendirilir. Gayb; göze nispet edildiğinde görülemeyen, akla nispet edildiğinde akledilemeyen, idrake nispet edildiğinde idrak edilemeyen manasına da gelir. Allah’ın El Habir esması ile gayb arasında, bir bağ vardır. El Habir ismi, hiçbir kimsenin bildiremeyeceği türden gaybi haberleri bildiren ve bildirdiği hakkında hiçbir şüphe olmayan, O’nun […]

Sokrat’ın felsefesi

admin tarafından eklendi

Sokrat’ın felsefesi,  Sokrat ve Eflatun, M.Ö. 470 yılında, ahlaki felsefenin temelini atan düşünürlerdir. Onlar öğrencilerine, ahlâkın faziletlerinden bahsederek tavsiyelerde bulunur ve devamlı olarak ‘kendini bil’ sözünü tekrarlarlardı. Sokrat, Cenabı Hakk’ın mevcudiyetini âlemin nizamından anlamıştı. Sohbetlerinde ve eserlerinde hep, bu yaradılış âleminde hiçbir şeyin abes olmayıp, ister bedenimizin uzuvlarının olsun, ister diğer eşyanın olsun, her birinin […]

Hepimiz Bir’in parçalarıyız!

admin tarafından eklendi

Hakikat varlığımı bilmeyenler nerden ona talip olurlar. Benimle irtibata gir! Sahibimiz Sensin Yarab! Sen Kerimsin! Daha da insan mı bekliyorsun, yetmedi mi, karşılaştığın binlerce insan. Geç artık halkı, Hakka bak Mutlu, Hakka!   Hepimiz Bir’in parçalarıyız! Ruh, vücutla kısıtlanmış. Ruh neden kısıtlandı? Bundan maksat nedir? Yüksek akımın şehre inmesi için trafo lazımdır. (Ruh için de, […]

Allah Bakidir.

admin tarafından eklendi

Allah Bakidir. Esma-i Hüsna; Allah’ın sıfatlarının isimleridir, Er Rahman, Er Rahim, Er Rezzak, El Hakk gibi. Allah’ın has ismi de Allah’tır. Hayy candır. (Dinsiz ol, Haksız olma, Haksız olma da, yüce yaratılmışlığının idrakini yaşa!). Havf cehalete dayanan korkudur, haşyet bilgiye dayanan korkudur. Aklı karanlık kaplayınca, evhama yer verir ve onu hakikat sanır. Gerçeklik algısı (Hak), […]


Hit Counter provided by laptop reviews