Basara Billâh!

Allah’ın baktığı var olur ve görünür. Görme aletine göz, aletsiz görmeğe basar denir. Bizim görmemizin başı ve sonu vardır. Allah Basarı billâh’tır.

Gözler görür idrak edemez. İdrak gözün ötesinde ilahi bir oluştur. Allah Hâkim ve Basirdir. Dünya bir had ve ölçüdedir. Allah her şeyi bilir ve işitir. Allah’ın şanı yücedir.

Leyse kemislihi bi şey: Allah hiçbir şeye benzemez. Hiçbir şey de Allaha benzemez. Allah Semi-ül Basirdir. Uyumak ve unutmak insana aittir. Allah uyumaz ve unutmaz.

O benimledir! Allah vekildir. O ne güzel vekildir. Gündüz hayat ve nefsle meşguliyete rağmen O gece gündüz benimledir. Aslında aynı şekilde seninledir de. Ama sen şimdilik çevrenle ilgilisin. Duyduğun ve gördüğün şeylere sabret elbette tesirleneceksin. Bu da bir zaman içredir, geçer. Zamanla İçinde gece gündüz seninle olanı bileceksin.

İyi menem fevk al âlâ

Kötü menem tardel sera

Kâfir olur inanmayan

Hemen menem hemen menem

Gece kaim, gündüz saima

Gece Allah, ilmiyle Veliyi şarj eder. Veli gündüz ilmini vererek deşarj olur.

Gece için için ağladı, o kiminle idi. O ne mübarek beraberlikti. Allah işitir ve görür emin olamadığın emanete talip olmayın. Haddi aşmayın.

Görsünler diye yapmak, riyadır. Ucup (acayip) görmesinler diye yapmıyor. Allah yaptıklarımızı görür. Kendi yaptıklarımızı da bilir. Allah gözlerin ihanetini görür. Bazıları masum bakar görünür hâlbuki hain bakar. Her şeye cinsellikle bakma, güzeli göremezsin! Kusursuz bakış hakikate tertemiz eş sahibi olur. Yüzünde göz izi var. Delillerle görmek te var.

Gözün ötesinde, iman gözünüz vardır. Hakikati görmek için göz değil gönül gözüne sahip olmamız lazımdır. Göz eşyayı, gönül gözü manayı görür. Göz her şeyi görür kendini göremez. Nur olmuşu göz göremez. Kendini gören Allah’ı görür. Göz kendini göremez. Basarı Billahın verdiği nur kadar görür. Bu da idraki ilahidendir.

İnsan odaklandığı şeyi görür. Yöneldiği şey üzerindedir. İnsanın gözü çok küçüğü ve çok büyüğü göremez, mikrobu göremez. Dünyayı da batını ile göremeyiz. Ancak tahayyül ederiz.

Allah Kavi olduğu için biz bir şeye güç kullanamayız. Biz Allah’tan cüzi güç alırız. Mükemmel ve güçlü olan Allah’tır. Biz aciziz. Biz gösterileni görebiliriz.

El Basir, görmek için hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve mükemmel gören.

İnsana görme aleti veren, sebeplerle değil, sebepleri görür ve âlemleri ihata eder.

Baş gözü maddeyi, gönül gözü manayı görür. Varlığın görünmeyen gözü, görünen gözünden daha yüce daha güçlüdür. Ahiret dünyayı mahdut tutar. Enerji maddeden güçlüdür.

Denize dalsan, nihayet dibi görünür. Derin tefekküre dalmak, sonsuz hikmet deryasında gezinmektir. Kemal yoludur. Tefekküre de, besmele ile başlanır! Hikmet; şaşa ve debdebe ile değil, teenni ve sakin halle gelir, o hale verilir. Velhasıl bu dünyaya geliş, gidiliş Hikmet-i Huda’dır.

Hayat

Allah tarafından her canlı için önceden takdir edilmiş hayat süreci ve bu sürecin bir son bulacağı muhakkaktır. Her ne kadar şöyle yapsaydı, böyle yapsaydı desen de tedbiri takdir bozamaz.

Varlık âlemi Allahındır, O’nu gösterir. Her şükür, verilen o nimete aittir.

Yaşamak yalnız bedenin yiyip içmesi değildir, böyle yaşama uzun sürmez. Hz. Yahyanın yaşamı başı kesilerek bitti. Ama bedensiz varlığı yaşıyor.

Akıl, vicdan ve idrak ruh’un üç organıdır. Bedenin organları da mide, ciğer, kalp ve damarlar, kaslar vs.dir.

Emek tattır, lezzettir, sıhhat ve afiyettir. Mahlukun doğru yolu, Halik’ tir. Kula kul değil, Hakka kul olduğunu bil. Ayrı düşme, ayrı olan, gayrıdır.

Ben bu âlemi, bir ölçü ve mizanda tutuyorum. Sen de aşırı gitme, ölçülü ol! Araştırıcı ve keşfedici ol! Allah Halik’tir. Mahlûk Halik’in peşine düş!

Allah’ın yarattığında hikmet vardır, hayır vardır, güzeldir. Şer görüşümüz bizim yanlış bakışımızdandır. Biz eksik, Allah mükemmeldir. Dünya okuldur. Mezuniyet bir süreç ister.

Ruhla bedenin, akordu düzgün olursa, sıhhatlisin, görme ve işitme, Allah’a aittir. Koklama ve tatmak için beden lazımdır. Dil tadar, burun koklar.

Varlığın konusu insandır. İnsanın konusu, Allah’tır. Mahlûk ve yaratık, yaratanı söyler. Yaradan her şeyden münezzehtir. Hiçbir şey ondan münezzeh değildir.

Allah’tan gafil olanlar, nefsin yalan ve yanlışı içindedirler. Gönülden haberdar olmazlar. Hâlbuki gönül, nazargâh-ı kibriyadır. Allah’ı zikret ki ondan gafil olmayasın.

Allah’ın bak dediği yerden bakar, gör dediği yerden görürüz. Allah’ın verdiği akıl ve idrakle kemale ereriz. Ben beşerim, kulum, Allah’ın kuluyum. Halik’ in kuluyum, mahlûkun değil.

Allah’ın yol göstermesi ve hidayet etmesi için O’na sığınmak, O’ndan beklemek lazımdır. Sabrın sonu selamettir. Talebin ilham olsun.

Sonlu olan insan, sonsuz olan Allah’ı nasıl anlar. Allah hakkında bilmeden konuşmak ve tartışmak haddini bilmemektir. Her halükarda bize şükür gerektir.

Ölüm olum, dertlerin sona ermesi, acısız, dersiz hayatın başlamasıdır. Bu her canlıya verilen süreçden sonra olur. Bu süreç geçerli ve lüzumludur!