Dünya Okuldur!

Dünya okul, müfredat İlm-i Billâh, mezuniyet ölüm, ahiret edinilen makamdır!

Dünya laboratuarında, tefekkür ve müşahede ile eşyadaki hikmet okunur, mana âleminde mevki alınır. Bu âlemde büyüklere saygı, küçüklere sevgi önemlidir denir. Bunu, dünya şartları söyletir. Dünya şartları, lütfen veya kahren hükmünü sürdürür, yani diyalektiktir. (Çelişkili yollardan muhatabına öğretene kadar tekrar eder, talim eder). Öğreten, okuldur.

İnsan, bu okula öğrenmek için gönderilir!

 

Bu okul, İlm-i Billâhı öğretir ki o da; Sistemi ilahiyi bilmek, evrensel olayı, yani tabiatı, faili mutlak olan Allah’ı bilmektir, Allah’la yaşamanın idrakine varmaktır.

 

İnsanlar olayları, kendi idrak kapasitelerine göre yorumlarlar. Olaylar, her bir kişinin yorumuna tabidir (aynı olayı herkes farklı yorumlar). Hâlbuki olayların, kendine has değerleri vardır. (Hz Peygamberin ‘Yarabbi, bana eşyanın hakikatini bildir dediği’, asıl geçerli olan (o olaydan Allah’ın istediği nedir’i bilmektir). Olaylar öğretir geçer!

Bunun için Dünya fani, ahiret bakidir denir!

 

Buradan da görülür ki, bugünkü olaylar fanidir. Daha gelip geçmediği için yarın olacak olaylar bakidir. Geçene takılma, geçicidir, geleceğe bak! O, yeni şeyler getirecektir.

Daima bu böyle, aynı minvalde devam edecektir. Hakikat, süreli değil süresizdir.

Her şey sonsuza dek, nicelik ve nitelik bakımından bir aradadır. Tek bir renk arz eder.

Kesret bakışında, bu ayrı ayrı görünüşten, renkler ortaya çıkar ve ayrı, ayrı isimler taşırlar.

Âdem de aynen böyledir, BİR’dir, kesret bakışında (senin göz yapınla) çok görünür ayrı ayrı isimler alır! Buradan, tefekkür ve müşahede ile eşyadaki hikmet okunur!

 

Cüz Küll’e tâbidir!

 

Bir taş parçasının parçalanmış toz haline gelmiş bir zerresi, yere düşerse ses çıkarır mı? Çıkarmaz dersin. Ama bir taş parçası kitle halinde yere düşerse, ses yapar. İşte o senin kulak zarını titrettiği için, sesi duydun. O taşın toz hali de bir hareket halindedir, yani yere düşerse ses yapar ama senin kulağın o sesi duyma yeteneğine sahip değildir, onun için duyamazsın. O tozun sesini, tınısını herhangi bir fiziki aletle kulağının duyacağı hale getirirsen, duyarsın.

Havadaki her olay ses çıkarır, hatta melodisi vardır! Bütün varlık kayıtsız şartsız bu melodiye uygun davrandığı halde, akıllı cüz-i varlıklar, külli varlık içinde onun ritmik hareketine tabi olduklarını bilmedikleri için ‘ben yaptım’ derler. İnsanlar uykularında da bir şeyler yaparlar, hâlbuki beden o sırada yataktadır. (Aslında uyanıkken de, rüyadaki gibi hareketlerine hâkim değildirler) ama bunu bilmezler! Onun için, insanlar her hareketlerini kendilerine mâl ederler, hiç durmadan akan hayat nehrinin içinde bir zerre olduklarını bilmezler. Bilmezler, çünkü o nehrin debisini de bu cüz-i zerreler teşkil eder.

 

Sen her şeyi Hak’tan bil

Gel Hak şinaz ola dil

Dil göre her şeyi yahşi

Diye ol yârin bahşi

 

Sevgi, saygı, huzur ve barış dünyada lazımdır.

 

Başkalarının değerlerine pek değer verme, teferruattan kalbini temizle! Dua et!

Cehdi gayret et ve sabırla bekle! Dünyadaki olaylara sabreden, her sabrın arkasından bir kolaylığın geldiğini görür. Sabırla bekleyip müşahede eden, yaradılıştaki hikmeti görür ve nasiptar olur.

 

Senin niyetin ne ise bugünkü durumun da odur. O kadardır. Yani bütün düşüncen ve hareketin niyetine göredir. Güzel düşünürsen, güzellik bulursun. Hayatta sahip olduğun huzur ve düzen; senin gayretin, aklın ve bilgin üzerine tahakkuk etmiştir. Senin sana verdiğin faydayı, senden başka kimse veremez. Senin sana verdiğin zararı da, başka kimse veremez.

 

Gönlünü karanlıkta koyma, daima bir mum yak!

Hatta yatırlara yakılan mum, ondan mülhemdir. Türbede bir evliya yattığı için onun kabrini ışıksız, mumsuz koymazlar.

 

Allah’ın bütün günlerinin, aylarının mübarek olduğunu, şüphesi olmadan kabul edene ne mutlu!

Bazı ayların içine Kandillerin, günlerin içine Bayramların, anaların, babaların, doğumların, ölüyü anma günlerinin ve buna benzer özel günlerin işaret edilmesi, yine her günün mübarek olduğunu belirtmek içindir.

***

Malı az olanın

Dini çok olur

Rızkla yetinenin

İlmi çok olur.