Vicdan Allah’ın Rahman ve Rahim olduğunu şüphesiz bilmektir. 

Varlığın özeti, insandır. İnsanın önemi, idraktir. İdrak, hikmethamizdir.

İnsan, korku gününde Allah’a güvenir. Hayır ve şerrin olduğu bu âlemde, şerrinden Allah’a sığınılır.

‘Ahmak dostun olacağına akıllı düşmanın olsun!’ denir;

Akılsız, seni Allah rızası için cehennemin ortasına koyar.

Ahmak; düzensizdir, kaş yapayım derken göz çıkarır.

Akıllı; iradelidir, makuldür.

Akıl, irade, vicdan diri ise Allah’ladır. Ölü, Allah’la olmayandır.

Allah; Haydır, diridir. Akıl, taklitten geçerse dirilir.

İrade anlamlı olan Allah’ı bilmektir. O’nun yarattığı her şeyin, bir anlamı vardır.

Beyin yoksa kafatası ne işe yarar. Akıl yoksa beyin neye yarar!

Senin aklın, biricik değil. Tek ve biricik olan, Allah’tır. Allah’ın Ahed esmasında her şey o Ahed’ tendir, O’ndandır. Cilveyi Rahmani naz makamıdır. Ahed evladır.

Allah’ın sünnetinde bir değişme, bozulma olmaz. O’nun sünneti, yarattığı her şeyin kullanılır olduğudur.

El Vedud; sevgisi sonsuz olan Allah’tır. O sevgisiyle bizi, kul etmiştir, esir değil!

Hakiki güç kaynağı, El Kavi olan, Allah’tır. Rahman ve Rahim olan Allah güçlüdür.

Letafeti, gücünden daha güçlüdür.

El Hafız  (Koruyan hıfzeden Allah)

Allah Hafızdır, Allah korur. Ama biz O’nu anlamayız. Hafızan Allah demek; Allah korur, O’nun korumasına sığındım demektir. Gönlü temiz olanın, abdesti bozulmaz. O Hafızan Allah der, Allah’a sığınır. Sen Hafız değilsin! Sen ancak Camide hafız olursun. Allah Hafızdır. O, kulunu korur. Ne büyük derdim var deyip, Rabbinle ters düşeceğine, ne büyük Rabbim var deyip de derdine düş!

Allah’a teslim olan bir kalbin dili; doğru söyler, temiz ahlaklı olur, yalan, dolandan, hileden beri olur. Huzur içinde yaşar ve etrafına da huzur verir.  İnsan yörüngesine oturmalı, yüce yaratılmışlığın idrakine varmalı. İnsan, emeğinin karşılığını muhakkak alır. Yeter ki fark etsin! Allah’ı Hami bilsin!

Senin yapamadığını, başka biri yapar. Allah’ın insan için kâinatta çizdiği çizgiyi, kimse bozamaz. Allah’ın koruduğunun farkına varmazsın. Kahren koruduğu zaman, farkına varırsın.

 

Mutlu Baba der ki;

Çocukken üzerimde olan baskıyı, çok zor kaldırdım. Şimdi de ben baskı yapıyorum.

Bu baskı, tembeller, faal olmayanlar, üzerinde oluyor. Onları terbiye etmek istiyorum, çünkü insanların temel zaafları ortadan kalkmaz, fakat terbiye edilirler. Burada da talep şarttır. Centilmen olma arzusu, tevazu sahibi olma arzusu gibi.

Ben sizi yönlendirmem, düşünmenin gereğini anlatmak isterim. Allah; insana değer verdi, onu muhatap kabul etti. Bu ilahi yasadan geçerlidir. Allah’ın sünneti; nizamı, âlemi teşkil eder.

Topluyorum, Allah sohbeti ediyorum. Zikir yapıyoruz, müzikle ilahi söylüyoruz, yemek yiyoruz, çay içiyoruz. Anlatmak, için emek sarf edip, yoruluyorum. Musibeti, bertaraf edemiyorum. Yürekler saadete ve idrake gelmiyor.

Bana gelenler;

1. Merak ettikleri için gelirler

2. Yemek için gelirler

3. Şovum için gelirler

4. Alıştıkları için gelirler

5. Öne geçmek için gelirler

6. Biraz ibadet için gelirler

7. Bazıları da özlem için, şevk için gelirler. Manevi zevk alırlar,

8. Kolları sıvarlar, sofra kurarlar, sofra kaldırırlar.

9. Kendilerini misafir gibi görmezler, hizmet için gelirler, temizlik yaparlar, pişirirler, getirirler, eksiklikleri tamamlarlar, tevhide, kardeşliğe gelirler.

10. Severler, sevilirler, dedikodu etmezler, küsmezler, darılmazlar, ben, illa ben demezler.

11. Muhabbeti ilahi için gelirler.

12. Mürşitten feyz almak için gelirler. Maddi manevi burayı dergâh bilerek gelirler.

Ne mutlu böyle gelenlere!

Muhsin olan; vahiy derecesinde ihsana ermiş olandır. Talebelik; cehaletten kurtulma talebidir, cehalet sarayından azat olmaktır, sen Kitabullahsın idrakine sahip olmaktır.

Talebe; öğrenmeyi talep eden, öğrenmeye talip olandır, öğrenme hayattır. Ömrü güzel ve faydalı kılmaktır. Emek; saygı duyulan çok değerli, faydalı uğraşıdır.

Emeğin en büyüğü, Allah’ındır, yarattığının üzerindedir. İnsanın emeğinin en mühimi, mesuliyet almak, hayatı yüklenmek, elini taşın altına koymaktır, kullarla beraber olmaktır, kenara çekilmek değildir. Münafık olma kendini kandırma! Tatil etmek; atıl kalmaktır, gayret Hak’tır.

Kul aciz kalınca acizliğini itiraf edince Allah’ın yardımı başlar. Yegâne yar demenin; Allah olduğu anlaşılır. Dürüst ve erdemli davranan insanlar için Allah’ın yardımı vardır.

Bilgi, sabırdır. Sabır, bilgidir ve akıl işidir. Sabır; ahlaklı olmaktır, edepsizce bağırma değildir, olayları teenniyle karşılamaktır.

Sen sevdiğini hidayete eriştiremezsin, ancak Allah hidayete eriştirir. Seni seven hidayete ermişse, ondan sana da hidayet bulaşır. O halde dahi yine Allah, hidayet eder.

Halim olan, selim olur. Faziletli insanlarda, Allah korkusu vardır. Bu korku, O’nun sevgisinden mahrum kalma korkusudur.