Allah varsa neyin yok. Allah yoksa neyin var. Varlık Allah’ın lütfundandır.

Her şey ilahi kanun ve düzen içinde olduğu için, meydana gelen kaza haline kader denir. Bunu da ancak onu yaratan Halik, Allah bilir. Ölüm olayı kaza zamanı, kaderdir.

Kadın ışıktır, yani sevgidir. Seversen sevilirsen kötülük olmaz. Sevdikçe sevgin artar. Nefsi, menfaati sevgi değil, kalbi sevgi olması Allah’tandır. Sevgiyi nefsani yaşarsan inkita, bozulma, bilme vardır. Gönülsel seversen yoğunlaşır, ağdalaşır. Hiçbir şey onun benzeri sevgi olamaz. O Samet’tir. Ruh Allah’ tan kopma değildir.

Samet: Kaya gibi. Her şeyin ona dayandığı, O hiçbir şeye dayanmayan. Sonu olmayan, ilk.

Kalp gördüğünü yalanlamaz. Çünkü gönlün gördüğü asla yalan değildir. Nefsin gördüğü yalan ve şaşırtıcıdır. Cahiller bunu bilmezler.

Rububiyet, Uluhiyet. Yere eken göğe bakar. En cins tohum insanındır, gönül toprağında ekilir. “İns” bahçıvan çıkar.

‘’Selamül Aleyküm’’ selam üzerine olsun. Selamı karakter olmuş insanlar. Selamlaşmaya değmez cahil insanlara yine de Allah’ın selamı üzerinize olsun diye dua ederler.

Hafıza beller ve unutur. Gönül esastır. Esas unutmaz. İblisi ‘Ehli Hak’ dize getirir.

Etrafında insanlar toplamak insan biriktirmek zenginliktir, huzurdur, mutluluktur. Bankada para biriktirmekten çok daha lüzumludur, ölümsüzdür.

Allah’ ı unutmamak gönülde ilahi nurun şulesi olmasıdır.  Haşyet Allah bilgisine sahip olmaktır. Âlimi Billah.

Kul der ki dur bakalım Allah ne yapacak, Allah der ki dur bakalım kul ne yapacak. Bazı insan şeytana uyduğu kadar Allah’ a uymaz.

Sihirbazlar, Hakikati daha iyi bilirler. Çünkü yaptıklarının hakiki olmadıklarını bilirler.

Gerçek dünya, bütün yaptıklarımız, mahluk; gerçek aşkına halk olmuştur. Gerçek, Halik’i bilmektir. Gerçek; mahlukun da mahluk olduğu gerçeğidir. Gerçeğin ihtişamını sahtekârlık ortaya koyar. Din deyince karıştırırsın; gerçek din, sahte din. Arifin dini yoktur, Allah’ ı vardır.

İstiğfar, terk, tövbe Allah’ a sığınmadır. Kötülüğü iyiliğe çevirme, tebdil eder. Tövbe; içten üzülmedir. Doğru olmayanı deneme, çok yanlış olanı sıkıntılı bir şekilde görme ve bir daha denemeye girmemektir. İlahi sisteme karşı işlenmiş suça Allah’tan af dilemektir.

Kamil olmaya bak, mal sahibi olmaya bakma. Malik yalnız Allah’tır. Dikkat et, mal sana malik olur.

Sabır halleder. Bekle Vallahu Gafuru Rahim. Riyazet Hicret gönülden, yöreden, Haydan, alışkanlıktan, sadaka görüşmedir.

Kuran Hz. Muhammet’ in hayatıdır, ahlakıdır.