Varlığındaki gerçeği aramak insana Hak’tır.

El Hak, Allah Hak’tır. Yarattığı her şey Hak’tır. Allah anlamsız, amaçsız bir şey yaratmamıştır. Kul onun amacının paralelindedir.

Size bu amacı öğretmek için ve siz insan olduğunuz için size insan peygamber geldi. Melek olsaydınız melek peygamber gelirdi. Denizdeki balıklara peygamber gelse, balık halinde gelir. (her cins kendi cinsinden anlar).

Allah’ın koyduğu yasalar, Hak’ tır. Allah’ın Hakkını gözeten onun yarattığının Hakk’ını korur. Kurdunun, kuzusunun, karıncasının hakkını korur. Allah’ın yarattığı her şey Onu, Yaratanı işaret eder. Allah’ın yarattığına, yaratandan fazla bağlanmak şirktir.

İnsan aklını kullansa ve işittiğini değerlendirse, dünyayı güzel kullanır faydalanır ve Allah’ı iyi anlar. İnsanın sorumluluğu yaradılışa ayak uydurmak, varlığı iyi kullanmaktır.

Bu idrake gelince, cüz-i yaradılış; küllü yaradılışa hayran olur ve insanın derdi Hakkı aramak olur. Gerçek budur. İnsan o zaman mutlu olur. Mutluluğun sırrı bu hayatı ve manasını öğrenmektir.

Varlığındaki gerçeği aramak insana Hak’tır. Hakkı bilmek, Allah’ı bilmektir. Sistemi ilahiye uymayan, haksızlığa uğramıştır. İnsanın yüce yaradılışına uygun davranışı Haktır.

El Hak, mutlak gerçektir. Hak zıddı ise batıldır. Bir şeyin yerini alması Hakk’ını bulmasıdır, bir şey yerini bulmazsa, zulümdür. Eşya âlemine dahi Hak üzere gitmeli, ölçüyü tam yapmalıdır. Hikmet, Hakkın ölçüsünü doğru tartmaktır. Hakkı iyi temsil etmeyenler haksız davranırlar. Allah Haktır, Allah’ tan gayrisi batıldır. Onların batıl olması da Hak’tır, çünkü Hak Allah’a aittir.

Allah, kulunun her haline vakıftır. O bilir. Biz insanı Hak ile yarattık. Batılda bile Hak vardır. Hak geldi, batıl diye bir şey kalmadı.

Allah’ın yarattığı her şeyin sesinin olması Allah’ın seslenmesidir. Kulun kulağı, Allah’ın Celâl nurundan gafil olmadığı zaman, o kulak yakını işittiği gibi uzağı da işitir. Bu nur gözde olunca, yakını gördüğü gibi uzağı da görür. Yine bu nur kul için el olunca, o elin yakındakine uzaktakine her yere gücü yeter!

Zikir, Allah’ı daima anmaktır

Gördüğümü, anladığımı beni dinleyenlere, beni anlayanlara Halik’ i ve yarattıklarındaki hikmeti anlatmaya çalışıyorum. Onları, teşvik etmiş oluyorum. Bu mesai bana ve onlara Allah’ın rahmetidir. Çünkü Allah’ı zikir ederek kalbinde irade ve muhabbet bulursun; cismin ve bütün organların kalbe yönelir, ona kuvvet verir, bağışıklık sistemi düzene girer; sıhhat ve afiyet bulur.

Zikir, Allah’ı daima anmaktır, yokluk Allah’ın olmadığı yer demektir ki, Allahsız yer var mıdır? Demek ki yokluk yoktur, bu bir sanıdır. Öyle zannediyorsun!

Her hâlükârda, Allah’ı an ki basiretin nurlansın, hayatında karşına çıkan iki şıktan geçici maddi tarafı değil, baki olan mana tarafını tercih et. Dolayısı ile nefisten kurtulmuş olasın. Dua Allah’la olmakta ısrardır.

Yarabbi ben de senin kulunum idrakimi arttır. Her an seninle olduğumu unutmayayım, inşallah.

Sırrı ilahi, Ahed idrakine varmaktır!

Allah de kâfi! Eğer yanına birilerini koyarsan Hıristiyan olursun. Eğer iman edersen mukallit olursun. Eğer Müslüman olursan münafık olursun. Eğer şirk koşarsan Mecusi olursun. Eğer kendini bilirsen Enel Hak olursun. Eğer tevhid edersen Ahed olursun!

Zahir- batına, batın -zahire şahitlik eder. Zulmet- nura, nur- zulmete şahitlik eder. Ay’a da güneş şahitlik eder. Doğum -ölüme, ölüm- doğuma şahitlik eder. Cümle varlık- yokluğa, yokluk- varlığa şahitlik eder. Allah yarattığına- yarattığı cümle varlık- Halik’e, Yaratana şahitlik eder. Ahediyetin içindedir şahadet. Cümle şahadetten maksat Ahediyettir!

Akılların, kavrama kapasitelerinin üstünde olan zıtları cem etme, acı ve tatlıyı bir görme, suret ve manadan geçip AHED idrakine varmak, Hak yoludur. Sırrı ilahi budur.

Veciz Sözler;

Eğer başına bir iş gelirse, ‘keşke şöyle yapsaydım’ deme! ‘Allah benim için böyle takdir etmiş, bunda benim için ders vardır de’ Her hâlükârda yaradılışın sahibi Kayyum olan Allah’a sığın, zayıf, naçar, hasta olduğunda da Kayyumdan Allah’a sığın!

Sanki gizli gibi idi. Sperm, babanda, ana rahminde, ananda canlıydı. Daha belirgin beden halinde göründü ve bu bedende binlerce sperm çoğaldı, biri öldü, biri canlandı. Âdemden milyonlarca âdem oldu.

Dünya ana Rahminden daha uzun ömürlü ve daha ferahtır. Ahiret de dünyadan daha uzun ömürlü ve daha ferahtır.

Allah’ı görmek için arada yetmiş bin perde vardır diyenler var. Onlar aradan kalksa da Allah’ ı göremezsin, kalkmasa da göremezsin, gören perdeye takılmaz!

Akli ve nakli ezber, insanı düşünmekten mahrum bırakır, fikri faaliyetten alı koyar, yani idraksiz ve faydasız kılar. Lâfzî değil kalbi konuş. Lâfzî konuşmada yalan riya olur. Kalbi konuşmada asla olmaz.

Din Allah adına inanç verir, bir de Allah adına aldatır. Peşin hüküm de aldanmadır, şeytanidir. Akıllıyım ben, demek şeytanidir. Aklı Allah’a bağlamak rahmanidir.