Allah mutlak zengindir, insan mutlak fakirdir.

Sen, Dünya’da emaneten bir süre yaşarsın. Allah galaksi sisteminde, binlerce dünyaya sahiptir. Sen fakirsin, Allah zengindir. El Gani olan, Allah’tır.

Bu dünya malına zengin olan, her şeyi satın aldı ama ömrünü satın alamadı!  Bizim zenginliğimiz, bizim değildir. O bize emanettir.

Dünya malından müstağni olan, gönülden zengindir. Bir taraftan öyle fakirdir ki daima Allah’a el açar. Yalnız Allah’a el açılır ve bu kadarı kâfidir. Allah o açılan ellere bir şey koysa da koymasa da, lutfa uğranır. Allah ömrü kısaltırsa, bekada uzatır. Allah almaz, daima verir. Allah, Gani ve Halim’dir.

Gani olan (eli açık olan); Allah’tan, Allah’ın hazinesinden verir ( o verdikçe Allah da ona verir). Cimri olan ise, kendindeki azalır ve tükenir korkusuyla veremez. Kendindeki de azalır ve tükenir.

Allah mutlak zengindir, insan mutlak fakirdir. Zenginlik, hiçbir şeye ihtiyacı olmamaktır. Allah’ın, bir şeye ihtiyacı yoktur. İnsan, daima ihtiyaç içindedir. Allah öyle zengindir ki, servetine bile ihtiyacı olmayan zengindir. Zenginlik, çok zenginlik; belâdır. Onun için zengin, zengin değildir, çünkü huzurlu değildir. Gerçek zenginlik, huzurlu olmaktır.

Yüzünü, Allah’ın fıtratına çevir!

El fatr; yoktan var eden yarattıklarına fıtrat veren onun fıtratında bir yanlış yoktur. (Ferci il basara hel tera min fiturin). Fıtrat, yapısal özelliktir; özelliği bilip onu özelliğine göre kullanmak lazımdır. Yoktan var etmek, Allah’ın sonsuz kudretindendir. Eğer bir şey yoksa Allah nefes eder, o var olur.

Ölüm, fıtratın icabıdır. Doktor, bunu bilip buna saygılı olmalıdır; Ya Şafiyi (Şifanın Allah’tan geldiğini) bilmelidir; fıtrat-i yapıyı bilmeli (bunun tersine uygulamalar yapmaya, genlerle oynamaya kalkmamalıdır). Hasta da, bunu iyi bilmelidir. (acayip estetikler yaptırmak istememelidir). Değerler sistemine dönen, onu bilen kimseler; huzurludur. Haramlar sevaplar denen şeyler, ilahi sistemi bilmemektir.

Allah, âlemi fıtrat boyası ile boyar; biz de ona sentetik boya süreriz; onu taklit ederiz. Taklit hiç orijinali gibi olur mu? Suret âleminde halifeyiz ya, O’nun gibi olmaya kalkarız, ama görürüz ki hiçbir şey O’na benzemez ve O’nun gibi olamaz.

Göklerin, yerin yaratıcısına bakarım. Yıkılış ve yeni yaratılış Allah’ındır. İnsan doğuşundan, fıtratından saf ve temizdir. Yüzünü, Allah’ın fıtratına çevir!

Fıtrata yöneliş, ilahi yaradılışa yönelmedir!

 

Veciz sözler:

Helali arayın, helal sizi bulur, haramı ararsanız, onu da bulursunuz! Sorumluluk, helale talip olmaktır.

An’a muhkem olmayın, o değişir. Hallâk olan Allah, daima yenilik yaratır. Sabredin ve görün. Halik olan Allah, insanı güzel bir takvim üzere yaratmıştır.

Gelenek, efsane, din oluyor; birilerinin öğretisi din oluyor; koyduğu kurallar din oluyor. İnsan toplulukları teşkil oldukça, böyle gelip, böyle sürüyor ve böylece yeni dinler çıkıyor ve çıkmalıdır.

Nefsi ve akli düşünüp tuzak kuruyorsun. Senin gibi, gayretin gibi sana da ilahi sistemde tuzak kurulur. Tuzak kurmaya kalkmazsan, sen de tuzağa uğramazsın.

Kâinata, ezeli varlık dersen, o ezelidir dersen ona Allah demiş olursun. Hâlbuki o yaratılmıştır ve onu bir yaratan vardır. O da Allah’tır. Kâinat var ve onu da yaratan vardır.