Cahilin dostluğu, zarar verir. Alimin uykusu, cahilin uyanıklığından ileridir.

İnsan evvela kendini gözünün önüne alıp, şöyle bir bakması lazımdır. Kadir, Muktedir, Er Rakib; O bizi gözetler. Biz Allah tarafından her an gözetleniriz, bilmeli ve huzurlu olmalıyız.

 

Sen etraf ve teferruattasın,

Bende ol, o etraf beni söyler

Bende ol da, o sana beni fısıldasın

 

MRM

 

‘’Dur bakalım Allah ne yapacak?’’ Allah da derki, “Ben onu yüce yarattım, dur bakalım ne yapacak; kudret verdim, sonra aldım, dur bakalım ne yapacak?..’’

Seks düşkünlüğü nefse ait zevkten gelir; belalıdır; bozulur, eskir ve biter. Gönülde ise zevki âlâ; baki, ölümsüz, ilahi haz; sürur ve vecd halini yaşamak, duymak kemaldir. Meveddet, seviyorum der, dediğini yapar. Allah yarattığını sever. Sevgi kula Allah’ tandır. Muhabbet, insan sevgisi, vedud; Allah’ tan inen sevgi, Allah’ a çıkar.

Çalışan sıhhatli, yatan ise hastadır. İnsan çalışmak için yaratılmıştır. Tevekkül çalışmaktır, umuttur,  Allah’ tan umudu kesmemektir.

Allahın Rahmeti her şeyi kaplamıştır. Surette güzelden, sirette güzel daha güzeldir. Akıl maddi bedende yaşama yeteneği verir, kullanma düzenini sağlar; maneviyatı kavrayamaz. O, idrakin işidir. Vicdan Allah’ a sığınmadır, Allah’ tan korkmaktır. O’ nun sevgisini kaybetmek korkutucudur. Savaş zulme son vermek için olmalıdır. Aziz, üstün, güçlü olayım diyerek savaş yapan zalimdir, firavundur.

Dünyanın en zengini, ahiretin en fakiri olabilir. Samette olmak;  ‘’Yarabbi senin elin olayım, gören gözün olayım, Hakkın dili olayım, samediyetinden olayım’’, ‘’Bırak bedeni, beni ol!’’…

Tesbihin taneleri Allah’ ın esmalarını, imamesi de Allah’ ı temsil eder.

Hiç bir şeye ihtiyacı olmayan, her şeyde ona muhtaç olunan, El Samet olan Allah’ tır. Her şeyin eksisi, artısı vardır. Varlığın eksikliği eksisi, varlığı artısıdır. Halik artı, mahluk eksi. Alık artı, maşuk eksi, aşık-maşuk tevhittir.

Varlık mükemmel bir oran ve nizam üzeredir. Bu olay alternatif haldedir. Oranı bozulmaz. O bir eksik, bir fazla olamaz. Eksiksiz, noksansız olan; ‘’Es Samet’’ tir. Varlık, yokluk O’ na bakar. Varlığın mesleği; ölümdür. Varlığın mesleği, meşgalesi O’ dur.

Onun varlığını idrak edememek idraktir. Her ne ki akla geliyor O Allah değildir çünkü O akla sığmaz.