Bedeni secde ettir. Ruh, yeri olan yere; arşa yükselsin. İlahi esma, salih amel, dua, insan.

Yalnız güzele bakmak, güzel ve sevap değildir. Her şeye güzel bakmak, güzeldir ve sevaptır, faydalıdır. Tasarı öncekinden güzel olmalıdır; suretine de güzel aksetmelidir.

Ameller, faaliyetler, niyetlerine bağlıdır. Allah kulunun gönlündeki niyetini bilir. Allah Habir’ dir. Kul Allahtan bi-haber olmamalıdır. Allah Habir ve Latiftir. Kulunun kalbine lütuf için girer. Kulunu haberdar eder. Allah’ ın Habir oluşu; bir yere kadar; kulunu lütfen haberdar eder. Allah yarattığını bilir, kul Allah kadar bilmez.

Allah gönüllerdekini görür, Allah Habirdir, Basirdir. Fiziksel görmek için, ışık lazımdır Allah’ ın bunlara ihtiyacı yoktur. O, kula aittir. Allah kulunun kalbindedir. Allah, sinelerdekini bilir. Onlara yardım eder, esas Allah sırdaştır. Yıldızı küçük gören, kulun küçük gözüdür. Kulun gözü tahdit edilmiştir. Allah ‘Basara Billah’ tır; bakışı sonsuzdur, mükemmeldir. Kul eksiktir, tahdit edilmiştir.

Varlık Allah adına hareket eder. Bunu unutma! Hakkını vermediğin bir şeyi hak etmiş olmazsın. Allaha şirk, şerik koşmak bir şey değil, Allah’ a ortak koşmak var yani ‘Resul’ lük.

KUL; Allah’ a kul olmayan, Allah’ ı bilmez. Gönlün gözü, kulağı, ağzı, burnu, teması vardır. Bunlar, bedenle olanların ötesindedir. ‘Hissi Kablen Vuku’; olayların şüphesiz Allah’ tan olduğunu kalben bilmektir. Nefesin, kalbin, nabzın Allah’ ı zikreder.

Bozuk düzenli bir hayat, güvenilir olmayan bir hayat , kolay elde edilebilir bir kız. İyi ya, daha ne istiyorsun, bir şey demiyorum, fazla bir şey beklemiyor ve istemiyorum yalnız onu kullanıyorum, o da bunu bilmiyor değil. O da onunla en az bu tarzda olmak istiyor bunda ne var, çok şey mi var? Öyle ise say bakalım; ya doğru dediğin nedir? Sayar dökersin, şartlanmışsın, bir gün gelir sen de aynı şeyi yaparsın.

İnanmıyorum, inanmıyorum, ben bana inanmıyorum; bu ben değilim, ben böyle olamam. Yoruldum ne demek, hatırlamamak ne demek; zehir gibi görürsün. Gözlük nedir takmadım, takmam. Sıkılmak, dert etmek, yapamamak, yardım istemek.

 

Biri gönül halinde,

Bilmedi ki ne halde,

Deniz derya her yerde

Kendin bilmez biçare

 

Nedir, nedir bu alem

Yazıp, çizer bu kalem

Dem bu demdir, dem bu dem

Allah’ tır, Allah çare.

MRM / 25.09.2017

 

Nilgün’ ün dileğine

Göz koydum yüreğine

Sazının bam teline

Gönül verdim sesine.

MRM/ 25.09.2017