İnsanın en faydalısı, insana faydalı olanıdır.

Birine emek verirsen ve o çeker giderse diğer taraftan öyle biri gelir ki ondan aladır. Emeğin boşa gidemez.

Allah’tan gelen izzet ve şeref kula lütuftur. Sahtesine talip olan izzetsizdir, şerefsizdir. Manasız övünmededir. Beş vakit namazda olduğu halde, bir kediyi açlıktan öldüren zalimdir. Hayatını bedenini satmakla geçiren bir kadın da, zorlukla bir susuz kediye su veren kadın da cennetlik olabilir.

‘Allah verdi de çalıştım kazandım’ güzeldir, ‘Ben kendim çalıştım kazandım’ dersen firavunsun. Mahluk’ tan değil Halik’ tendir. Allah firavunu sevmez.

Allah Azizül Alimdir. Azizdir izzetlidir. Alim olduğu için de seni bilir. Allah’ ın her hali tavrı, tarzı yüksek, uludur. Düzeni, tarzı muhteşemdir. Hiçbir şeyi manasız faydasız değildir. Kahrı dahi izzetinden gelir.

Allah aziz ve ganidir. Bozulma, şımarma olanlara yüksek kudret ve affı ile ilgilidir ve af eder.

Mahfur yoksa gafur,  neye yarar cahil yoksa Alim Yarab! Neye yarar; Allah Samet, mahluk muştaktır. Allah sevgisinden yarattığını halden hale sokar nedir halim diye. Onlardan şükür bekler. Hamdü senayı unutmayın der.

Elhamdülillah ben varım ve her halimle onun nazarı alakası sevgisi ve konuşması içindeyim. Vehhab olan Allah bir şey beklemeden onlardan talep, dilek ister ki onlara versin, onları ihya etsin. Onlara irade vermiştir. ‘’Çok şükür Yarabbi’’ de!

Güzel sözler Allah’ a yükselir, kötü sözler şeytana yükselir. Yani benliğe yükselir, egoya yükselir.

Bazı insanlar erdem görünüşünde kötülük yayarlar. Şeref ve izzet Allah’ ındır, o senin değildir. Varsa Allah sana vermiştir.
Koyu inatçı bir insan dost olamaz. O kendi varlığını, kendi bildiğini, kendini sever. Ancak kendisi için seninle olur.

İçindeki namaz da zamanlı vakitlidir. İzzet, şeref Aziz olan Allah’ a aittir. Allah kuluna izzet verirse, o da izzetli aziz olur. Allah bir şehre izzet verirse o şehir maruf olur.

Müzik notalardaki frekansın hücrelerin canlanmasında ritmik hareketinde ferahlık huzur vardır. Müzikte bir nizam bir balans vardır.

Her başlangıç noktasının sonu Allah’ a varmaktır. Hak tan halka, halktan Hak’ ka dır.

 

Kalpten dile

Dilden kalbe

Daim olsun

Mutlu size

MRM