Varı say yoku sayma; görürsün ki yok yoktur. Diriyi yok say, ölüyü var;  geleni değil gideni say; hep gitmek vardır.

Hz. Yahya’ ya; ‘Yaşa’ denmiştir ama O otuz beş yaşında öldürülmüştür. O hala gönüllerde yaşıyor.

Müteşabih; iki manalı; ya o, ya bu. Muhatap da cahil.  Bilgi eksikliği olan. Kime hikmet verilmişse ona çok hayır verilmiştir. Hikmet, hikmettir. Çekip çevirmektir. Aklı kullanmaktır. Nefsin aklın emrine verilmesidir. Elini belini dilini yöneltme; Hikmet’ tir. Hikmet şükretmektir . Peygamberlere hikmet verilmiştir.

Hikmet; insan mutluluğunun garantisidir. Kişi zamana mahkum değil, zamana hakim olur, derdin esiri olmaz.

Hikmet; iç görüş, öz görüş, makbul görüştür. Allah’ ın yolu Hikmet yoludur. Lüzumlu hal ne ise, o yol üzerinde hareket etmek; insanlık, insana güvendir, asra yemindir.  Allah yarattığı için, her şey için Allah’ a hamd ederim. Hamd Allah’ a övgüdür. Yalnız O’ na yapılır. Güzel bir şeyi överseniz, övgü ona o güzelliği veren Allah’ a dır. Varlık O’ na hamd eder. Yani O’ nu över.

Anlamsız ve manasız yapılan şey batıldır. El Hak olan  Allah her şeyi Hak’ lı yaratır. Bunu idrak eden akıl ve hikmet sahibidir. Hakkı batıldan ayıran Ehli Hikmet’ tir. Özü hakka dönük, sözü hak ifade edendir. Allah hiçbir şeyi anlamsız ve haksız yaratmamıştır. Yoklukta da, varlıkta da Allah vardır. O Ahed’ dir. Hakim olan Allah’ tan sudur olan her şey Hikmet’ tir.  Varlığı Rabbinin adı ile oku!

El Hakim olan Allah’ tır. O’ nun her hali hikmettir. Allah, külli irade sahibidir. Kul, cüz-i idrak sahibidir. Allah’ ın yarattığı her şey hikmettir. Her şeyi hakiki yerine koymak hikmettir. Her şeyin mutlak bir yeri vardır. Asıl yerine koymak aklı selimin işidir. İradeli varlık düşünür, yerine koyar bu da adalettir.

Hakim, dengeli hüküm verir. Sefil, dengesiz hüküm verendir. Allah hakimdir;  Hak ile Hikmet ile hükmeder. Hükmüne kurban!

İnsanın şeytan ve rahman tarafı vardır. Günahını hatasını savunması, insanın şeytan tarafıdır. Bir insanın karşısına daima iki şık çıkar. İnsan bunlardan birini seçer.

El Kadir; mutlak güç sonsuz güç sahibi. Mutlak güç sahibi Allah, gücü elinde tutar.  Güçlü insan haddini bilendir. Allah yokmuş gibi yaşama; sıkılırsın, mutlu olamazsın.