Her şeyi oku, Allah’ın adı ile oku!, Ne ki yazıldı, O yazdı; ne ki yaratıldı, O yarattı. Yaratan Halik, kendinden yarattı. O, vacibül vücuttur. O’ ndan gayrısı mahluktur.

 

Nesine yar nesine,

Ölürüm ben sisine

Bir daha vursa idi

Nefesin nefesime

 

Canım, sese mi geldin?

Kadem basa mı geldin?

Sağ olsam, gelmez idin

Öldüm, yasa mı geldin?

 

Vehhab; hiçbir şey beklemeden vermek. Hz. Davut, özel bir çocuk istedi, Allah ona Süleyman’ ı verdi. Vehhab hediye verici, birbirlerine yaklaştıran.

Güçlük yok, kolaylık vardır. Emek, mübarektir. Güç güçlüye, kolay güçlüğe göredir.

Mahlûk, Halik’ in iktidarına muhtaçtır. Ona dayan iktidar sahibi ol! Hakikat, budur. Adalet te haktır, Hak ehline verildi. Hakkını verdiğin şey, senin hakkındır. Hakkı bilen, hakkını veren güçlüdür. Topala, köre de güçlük yoktur. İlahi sistem mükemmeldir. Allah mükemmel, kul kusurludur. Bu da Hakikattir.

İktidar güç ister. Muktedir rahmetiyle, rahim oluşu ile iktidar sahibidir. Şartsız, muktedir olan Allah’ ın yanında kul ol! O’ na kul olmakla, lütfa er!