Kadın ve erkek iki yarının parçalarıdır. Ancak bu iki yarım bir araya gelirse bir olur ve böylece devam eder. Kesrette vahdet budur.

Biyolojik akrabalık, dünya akrabalığıdır. Ruhsal, gönülsel, imansal akrabalık; dünyanın ötesindeki akrabalıktır. Burada oldukları gibi orada da beraber olacaklardır. Ruhun rızkı bedenin rızkından evladır. Ama insan beden rızkına öncelik verir. Ömrün çoğu böyle geçer. Bu çoğu, ömrün azı kat kat geçer.

İnsan; yol olan bu dünyada yolcudur.  

Her şey Allah’ ın rehberliğine tabidir. Rehber Allah’ tır. O’ nun rehberliğine muhtaç olan insandır. Allah’ ın kula rehberliği ona huzur verir, mutlu eder, cennete vardırır. Sen Hadi’ sin. Allah seni yarattı; seni yaratana kul ol, yaratığa değil. El Hadi; mutlak rehber, yol gösteren. Hediye; gönle rehberlik, ona karşı gönlü açık olmak, gönülden sevmektir. Allah’ ın bize verdiği can hediyedir, bizi O’ na sevgi ile bağlar. Metin ve Hadi pek sağlam, metanetini bozmayan, çetin. Her şey yıpranır, solar gider, ölür. Allah metindir. Eşsiz, benzersiz, sağlamdır. Allah kuluna karşı her halde metindir.  Allah metindir. ‘’Her hali metanetle karşılamam için beni de metin eyle, kavi kıl. Beni aciz nefsimle baş başa koyma Ya Rabbi, sabrımı artır!’’

Endişesiz rahat olmak, sakince seyretmek, müşahede etmek, şahit olmak yeter sana! Allah seni mahluktan saklaya!

Halik olan Allah; yol gösteren de O’ dur. Rehber O olunca menzile varmak şüphesizdir. Menzili Maksut da O’ dur. ‘’El Hadi; hidayet veren Allah’ ım;  hidayet eyle, idrakimi artır’’. Gündemini her halini Allah’ ın hazırladığını bil. Metin olan Allah’ a kulsun, bunun idrakine var, maksat hasıl olsun. Korku endişe şüphen kalmasın.  Allah’ tan asıl kulluk istemektir. O’ nun kulu ol yeter! Zaten varlık öyledir. Ama insan yalnız buna idraklidir.

Allah hiçbir şeyi kapısız yaratmamıştır; kapıyı ara bul! Dua; aktif olmak, emek vermektir. Allah’ tan beklemektir.

 ‘’Seni varlığınla var ettim, varlığında eriteceğim’’.  Şekerin suda eridiği gibi. Allah’ tan geldik, Allah’ ta var olduk, Allah’ a varacağız. Aslımıza rücu edeceğiz.

Allah Mevlâ’ dır, hakiki dosttur. İnsan insandır, melek olamaz. Melek de insan olamaz. El Mevlâ; sadık dost, yakın, sevgi, cazibe, cazip görmek. Kaçmak düşmana yaklaşmak; kaçmamak dostluktur, sevgidir.

Tagut şeytanın ortada varlık göstermesidir. Benim yegane vehim dostum Allah’ tır. O’ da beni veli zümresinden saydı! Allah’ tan korkmak cahilliktir. Haşyet duymak arifin işidir. Mutlak dost, veli Allah’ tır, gayrisi bir şey değildir. Ya Rabbi sen öyle bir velisin ki herkesin istediğini ona verirsin.   ‘’Veliyullah; Allah senin dostundur, sen de O’ nun dostusun’’. Allah’ ın dostu O’ nun bak dediği yerden bakar, O’ nun gör dediği yerden görür. Allah’ ın dostu olmak, O’ nu her şeyin üstünde sevmek!.. Allah’ ın dostu olana hiçbir şey dokunamaz. Edüv düşman,  veli dost, gönüllü dost, Melik; şahit olmak. Mahlukatın zirvesi insan, varlığın zirvesi Allah!

Bir fikrin, bir insanın arkasında kalabalık çok olması esasa tesir etmez. Bir bakıma, çok olmayan azdır ama özdür, rafinedir.

İlahi ilmin sahibi Allah’ tır. Bu ilahi ilimde bilinçli olan, alimim demez, cahilim der ama oradan da nasiptardır. Bilgin bir takım edindiği bilgilerle bilgin geçinir. Bilge biliyorum demez. Şuradan buradan bilgileri ezberlemiş, hıfz etmiş kişi hafızdır, bilgin de değildir, bilge de değildir.

Nihilizmin sloganı hiç; her şey mübahtır.  Hayvanı Allah’ a keserek kurban et. İnsanı keserek değil adayarak kurban et! Kralın her şeyi var, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur, dervişin hiçbir şeyi yok, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Hangisi iyi? Allah seni yarattığı için, en yüce  yarattığı için ‘’Ben’’ diyorsun. İdrakli olarak ‘’Ben ‘’ diyorsan;  ‘’Sen’’ de! Ya Allah!