Suçluluk duygusu ve korku, acaba insanın dostu mu düşmanı mıdır?

Bu duygu önemlidir, çünkü bize nerede yanlış yaptığımızı söyler. Aslında yanlış diye bir şey yoktur. Sadece senin nasiptar olmayışın vardır. Kim olduğunu, kim olmayı seçtiğinle ilgili gerçeği ifade etmeyen şeyler, bize göre suçluluktur ve suçluluk duygusu doğru yoldan ayrıldığımızda, bize sinyal veren duygudur. Korku ve suçluluk senin düşmanındır. Seni pısırık yapar.

Sevgi ve farkındalık ise seni canlı tutar ve sana yaşama zevki verir. Kendini ve başkalarını sevme şansı verir. Korku yerine dikkatli ve bilinçli olmak yeğdir. Seni, harekete geçirir, pısırık olmaktan kurtarır.

Allah’tan kork derler, hâlbuki Allah’tan korku yerine onunla anlamlı bir ilişki kurup sevgi ve muhabbet kuran kişiler kutsal kişilerdir. Onlar Allah’ı bilirler. Allah yokmuş gibi konuşmak, düşünmek, davranmak, gaflettir. Büyük kayıptır.

 

Azap, mahrumiyettir!

Allah’tan mahrum olmak en büyük azap değilmidir. Hiç düşünmüyor musunuz?

Allah’ın Rahman ve Rahim, Gafur-u Rahim gibi isimleri vardır da, zalim diye bir ismi yoktur. Gafil bunu bilmez. Allah Hak’tır, onun her şey üzerinde Hakkı vardır.

Tövbe; günahtan Rahman’a sığınmadır. Günahtan yanlıştan, zarardan dönüp kâra ve doğruya, sevaba yönelmektir. Mağfiret, af talep etmektir

Bir Âdem, bir âlemdir. Âdemi uyarandan, Allah razıdır. Merhamet edene, Allah da O’na merhamet eder. Gafur-u Rahim, sonsuz bağışlayandır.

İnsan, insanın yüce yaratılmış olduğunu bilmelidir. İnsanın üzerinde Allah’ın Celâl ve Cemal sıfatının lütfü vardır.  İnsanın bilgisi arttıkça insanlığı artmalı, Rauf ül Rahim olmalıdır. Bilgisi arttıkça şeytanlığı artmamalıdır!

Allah’ın Rahmaniyeti, yarattığı her şeyedir. Rahmaniyeti de, Âdem kuluna verdiği,  idraktir.

Allah Rahman ve Rahimdir. Biz ancak, merhametli olabiliriz. O, Rahman olduğu için Rahimdir.

Elinden geleni tam yapmayıp, yarı buçuk yaptığı halde elimden gelen her şeyi yaptım, fazlasını ver diye dua etmek saygısızlıktır. Ciddi ol!

Allah’ı tanımak; Esma-ül Hüsna’dan gelir, akıldan gelir, ihlâstan gelir. Biz Onu, Onun küll’ünden bize verdiği cüz’ünden tanırız. Cüz küll’e miraç eder!

Hesap günü, Allah’ın Rahmaniyetinin sergilendiği gündür. Allah Rahman ve Rahimdir. Rahman fiilinin özünden Rahim fiili gelir. Var olanın dili olur, sözü olur, sazı olur. Var olmayan da bunlar olmaz.

Yarabbi, Sen öldüren ve diriltensin diyoruz ama her şeyden üstün Allah’ı tutmuyoruz. İkinci, üçüncü, hatta en son müracaat ettiğimiz O oluyor. Hâlbuki insan için, yegâne müracaat edilen merci, Rahman ve Rahim olan Allah’tır.

Allah; ölüden diri, diriden ölüyü çıkarır. Ölü Nemruttan diri İbrahim’i, diri olan Nuh’tan ölü Kenan’ı çıkarır. Allah’ın vermesi de, vermemesi de kuluna lütuftur.

 

Veciz sözler

El yüz, vücut temizliğinden daha mühim iç temizliğidir. Hep temiz düşünmektir.  Böyle temiz düşünceli insanlar, huzurlu ve sağlam temeller üzerine kurulmuş aileler, huzurlu toplumları oluştururlar. Böyle toplumlar da; sert olmayan hükümdar, mal düşkünü olmayan aileler, cimri olmayan zenginlerden oluşur.

En büyük emek, tefekkür emeğidir.

Üstüne al, dertlen! Zaten öyle olursun. Dert, seni sana getirir. Sıkıntının arkası, ferahlıktır. Sıkıntı gafletten gelir. Ferahlık, uyanmaktır.  Her zorluğun yanında, kolaylığı da vardır. Allah’ın hükmü, Rahmaniyeti üzeredir. Meşakkat, rahmettir.  Zorda kolaylık vardır. Kolayda kolaylık yoktur.

Aklın kuyuya atılmış olsa da ümitsiz olma! Bir gün onu kuyudan çıkaracak bir kervan gelir.

Gözü arkada kalan, batıl kalmıştır. Allah’la olan, hiçbir şeyden yılmaz.

Sanatçılar, ehli ilhamdandır. Allah, onlara ilham eder. Allah’ı seven, onun yarattığı her şeyi sever. Bu da bir idrak meselesidir. Ehli Kamil, olanın işidir.

Dünya, Allah’ın gölgesi altındandır. Güneş ve yıldızlar, insana yakılmış ışıklardır. Aslında dünya, insanın cennetidir. Onun için dünyayı bırakmak, istemez.