Nefsin daima bir illettir. Bin maksat peşinde döner dolaşır. Dostluğu da çabucak bozar. Nefs ile uzun uzun konuşmayı bırak. Onun üzerinde fazla durma. Güzeldeki huylar da, çirkindeki huylar da yerinde. Ruha uygun olan her vasıf şüphesiz ki yerli yerindedir. Yoktan var eden Allah, her şeyi mükemmel ve âlâ yaratmıştır.

Seni nefsinden öldüren, gönülden diriltir. Hakiki dosttur. Sen dost ile dost olursan cümle âlem dosttur sana. Sendeki uyanınca, seni bırakır. İki yarımdan bir çıkar.

Ahiret dünyanın ruhudur, istikbal ahirettedir. Müslüman münafık olmayandır. Ahiret sonsuz hürriyettir.

Sen meleği ne tanırsın ne de ifade edebilirsin. Çok âlemde yaşayan, kanatlı bir nesne veya madde diyemezsin, latif bir varlıktır. Senin aklına cisim gelir, cisim gibi görünür ama cisim değildir.

Bütün varlık Allah’ı gösterir. Eser, onu yaratan müessire aittir. O, hiçbir şeye benzemez. Allah göklerin ve yerin nurudur. Varlığın menşei O’ dur. Enfüstür; afak görünür.  Zahir görünen, batın görünmeyen yüzüdür.

Hiçbir şey zıt değildir. O, sizin bakışınızda zıt görünür. Allah’ ın bak dediği yerden bakarsanız, hiç zıt olmadığını, eş olduğunu görürsünüz. Allah Halik’tir, Halk ettiğinin içinde değildir. O hiçbir şeyde görünmez, varlığa yansır.

Seviyor musun? Belalara hazır ol! Tutku tutuklar, sevgi ve muhabbet azat eder. Allah fiiliyle zahir, zatı ile batındır.

Allah’a çağırandan daha güzel kim olabilir.

Kendisine güvenilir insan, güvenilir insanlarla olmak ister. Hayırlı insan, hayırlılarla olmak ister. Cahillerle değil, ilim sahibi ile olmak istenir. Güzeli talep etmek, güzel olmaktır.

Gözün çektiği cazip, gönlün çektiği güzeldir. Anlam Allah, istek kuldur. Allah er geç hakikati ortaya koyar. O, El Mübin’dir.

El Mübin. Allah varlığı açık, anlaşılır kıldı. El Mübin esması ile oku ve anla. Kâinatı oku. Kendini oku. Oku, anla; idrakin artsın. Allah’ ın halk ettiğinden lütufkâr ol. Allah halk ettiği mahlûkuna hak ettiğini verir. Hakkı ortaya koyar. İftira kendini yalanlayanlarındır. Allah, insanı bir damla hayat suyundan yaratmıştır.

Anlamadan yaşayanların ömrü boşa geçmiştir. Bir damla hayat suyunda mevcut olan yüzlerce meni içinde, güçlü ve hareketli olan yumurtayı döller. Öğrenme merakı ile hâsıl olan soru, arka arkaya cevabı sıralar. Sorucu ol ki bilici olasın. Bilenle bilmeyen bir değildir. Bilgi ilmi Billah’a götürür.

İdrak edersen; gönül, lütuf ve kahır, duygu; yaşantı içindedir. Ululuğa layıksan; Allah’ın Rahman ve Rahim, Adil, Vehhap esmaları içindesindir. Bütün varlık ilahi düzen içindedir.