Hâlik mahlûk, soğuk sıcak, acı tatlı, hastalık sağlık, dostluk düşmanlık, sevgi saygı, nefret haset, kin intikam, öldürmek diriltmek, doğum ölüm, gençlik ihtiyarlık. Bütün varlık, mevcudiyet; kevnü mekân, aynı ilâhi sistem içinde cevelan hâlindedir.

Aklımın, idrakimin ve vicdanımın sahibi Allah’ tır. Ondan bana lütuftur. Salih bir iman sahibi velidir. Allah’ ın yarattığı her şey Allah’ ın kuludur. Allah’ ın emrine tabidir.

Hayatınız, sizin tercihinizin neticesidir. Salih amel sahibi, Allah’ın istediği kuldur. Doğruyu, yanlışı Allah bilir; O’ ndan öğren. Yalan üzerine kurulmuş rütbe, şan, şöhret yalandır.

Sev ve say ama övme. Allah’ ı öv. Allah’ ın bak dediği yerden bakan, gör dediği yerden gören Allah’ ın dostudur. Allah’ ın dostunu yerenler, yerinirler.

El Vedud; Allah sever ve sevilmek ister. Ünsiyet; dostluk, sevgi, saygı, beraberlik ve arkadaşlıktır; hemdaşlıktır, kopmamaktır.

Hz. Musa’ yı da firavunu da Allah yarattı. “Neden?” de! Sor, araştır, düşün, öğren. Allah Rabb’ dir, öğretmendir. Dünya okul ve laboratuvardır. İçinde her türlü araç gereç vardır. Dağlar, denizler, ovalar, yer, gök; bunlar; öğrenme araç gereçleridir. Bu okulun talebeleri de insanlardır.

El Kâfi; Allah her şeye yeter. Kuluna yeter. Her şeye doldurup taşıracak kadar kâfidir, yeter. Zulmetmeyin, Allah size yeter. Zulmetmeyin huzurlu olun. Sevin sevilin; Allah yeter.

Memleketler, yerler, yurtlar… Adalet; sevgi ve saygı ile fethetmektir. Böyle bir fetih mübarektir. Gönül gücü tank, top ve silahtan çok daha kuvvetlidir. İçinde zulüm olmayan fetih, şerefli ve zulümsüz fetihtir. Maddi değil, manevi gönül fethidir. Adaleti ilahidir; yere inen yağmur gibidir. Fetih insanlaşsın, hayvanlaşmasın. Hayvani fetih olmasın.

El Fettâh; Allah, aklın önünü açtığı zaman fetih olur. Bu manevi fetihtir. Maddi fetih bellidir; esas olan manevi fetihtir. Bu da insana cüzi olarak verilmiştir. Çünkü insan kuldur. Allah’ a kul olmak şan, şeref, lütfu ilahidir.

Allah aktiftir, her şeyi de aktif kılar. Allah aktif olduğu için varlık oldu. Bir eser varsa, onu meydana getiren bir müessir muhakkak vardır. Varlığın sahibi, yaratanı, Halik olan Allah’ tır.

Pasif sevgi tüketir. Aktif sevgi artırır. Sevgi artar, muhabbeti ilahiye varır. Mutlu Baba pasif iyi iken herkes sevdi, aktif iyi olduğu zaman ise sevmediler ve kaçtılar. Cemâl, celâl! Bilseler; Allah, zül celâli vel ikramdır.

Aktif sevgi güçlüdür. Yenilikler, güzellikler üretir. Pasif sevgi tüketir. Üretmez, beleşçidir. Pasif ve beleşçi olan nefsinden değil; aktif, yapıcı ve üretici olandan yana ol!

 

Nefsi değil âlemin

Nuru vurdu beni

Teni değil Âdem’ in

Gönlü vurdu beni

MRM

 

Gelişin gitmekten beter

Böyledir bu her sefer

Veli ol ister nefer

İnsan ol insan yeter

MRM

 

Geçtin dünya kârına

Elin girmez koynuna

Bak Rezzak’ ın rızkına

Seni isteyen rızka

MRM

 

 

Elde para çok olur

Canda huzur yok olur

Özen gösterme mala

Çok lüzum değil sana

 

Surete doya doya

Siretten ol sen yana

Gönlüne baka baka

Gönlündeki Mevlâ’ ya

MRM

 

 

Güzel gözlerin Rana

Derunundadır mana

Tavrında edep hayâ

Mutludur Mutlu Baba

MRM