Rıza gelmediği için hayat acıdır. Allah, Rahman ve Rahimdir, Avffu mağfiret sahibidir.

Ümitsiz olma!

Haşyet duymak, Allah’ın makamından duyulan havfdır.

İlahi cüzden kaçan, anlayamayan hevadadır.

Zekâ kullandıkça artar, Zekât arttırır, arındırır. Ölüm, sünnet olmaktır.

İçine doğmuşsa, yani ilham almışsan vahi olmuşsa kadir olmuştur. Bu da gece olur. Neden bilinen güneş gününde değil? İçe doğuş daima değişen zaman içinde bir an da Kadir olur.

Seven ve sevilmeyi dileyen mutlu olur. Mutlu olanın bir amacı vardır. Müzik yapar, bir iş görür, bir şey meydana getirir, boş durmaz.

Cüzünde ve işinde Rahmet eden Allah’tır.

Hastaya öncelik vermek, ona sahip olmak; sıhhatin zekâtıdır.

Düşmekte olan uçakta ateist olmaz!

Ya Rabbi, rahmetinle ilminle halk ettiğin her şeyi elbette kuşattın. Bizim de insan olarak bunları görmemizi, idrak etmemizi istedin. Yardım eyle idrakimizi arttır, Sen her şeye kadirsin!

Hikmet, varlık içinde geçen olaylardan derin seziş ve idrak etme yetisidir. Hikmet, ilimden farklıdır. İlim, kitap okumakla veya öğretmenden alınan malumat la olur. Hikmet ise, sebeplerden müsebbibi, eşya ve olayları gönül gözü ile görmektir. Ehli hikmet, her şeye hikmetle bakan mutlu kimsedir.

Allahın fıtratına bakın, esas din odur! O, severek yaratır; sevdirir ve sever.

Öğüt akıl eden bir kalbe sahip olanlaradır. Öğüt alan, arınır. Öğüt vermeyen hatadadır, kabahatlidir, hüsran içindedir. İnsan kendi kendine yettiğini sandığı zaman, mutlaka azar.

Dua insanın kendi kendine yetmemesi ve Allah’a sığınmasıdır.

Küfür (inkâr) nankörlüktür. Hâlbuki kul yaratanla öyle bir iç içedir ki, bunu bilmemesi ve inkârı olamaz, inkârı ikrarıdır.