Her nefes insana verilen hibedir. Bir karşılık beklenmez. Allah vermezse, hibe etmezse, sen veremez ve hibe edemezsin.

Sistemi kuran ve kanunu koyan Allah kanuna, kanun O’ na tabidir. Allah’ a kurban etmek istiyorsan hayvanı kurban et! İnsanın kurban edilişi kesmek değil yetiştirmek, Allah’ a yaklaştırmaktır. Seni Allah’ a ne yaklaştırıyorsa o kurbandır.

Kalbin Allah’ a konuşması lütfu ilahidir. Özgürlük; kendisinin kendisine bırakılmasıdır. Allah insanı özgür yaratmıştır. Onlar tutsaklığı özgürce kabul etmişlerdir. Kahhar; boyun eğdirmedir. Allah gücüne boyun eğdirmiştir.

Sorumsuzluğun adını kader koyarlar. ‘Zül celali vel ikram’; Allah’ ın celali de cemaldir. Onun celali rahman ve rahimdendir. Mesela, feci bir kazaya uğratır, bu celalindendir. O kazadan kurtulmak ikramdır. İkramı mahlukuna dönüktür. Dünya O’ nun resminden güçlüdür.

Ahiret görünenden güçlü, büyük ve kalıcıdır. Tefekkür, ilham, ayet yenidir. Asıl iman ahrete imandır.

Özgüven değil Allah’ a güven önemlidir; görünmeyen görünenden güçlüdür. Ruh, bedenden güçlüdür. Akıl, kafatasından güçlüdür. Ukba, dünyadan güçlüdür.

Sorular, yeni yeni sorular doğar bitmez. İnsan biter, tükenir; Allah yettim der.

‘Ve nefaktü fihi min ruhi’

Ölüm korkusu hakikatten gelir.