Ne mübarek bedendir ki, orada ruh barınır. Ruh için ne büyük tevazudur. Bu tevazu bedeni şereflendirir.

Kulun kısmeti Allah’ın muradıdır, Maksadullah’tır. Allah’ın muradını da kulun maksadı ve hareketleri belirler.

Gönül kapım daima açıktır. Gelen gelsin içeri. Suret hâlinde de inkâr edilmeyecek kadar belli ki; evim, bahçem, mutfağım açık.

Bir yerde mazeret varsa marifet yok, tembellik çok.

Cüz-i iradeden geç denir. Cüzden geçen külli nerden bilsin?

Sevgiyle bir işe başlamak yaratılanın adıyla başlamaktır.

Mutlu Baba’nın nihan demesi içsel olan uyumu benimsemesidir.

İslam; barış, teslimiyet ve huzur anlamına gelen bir sözcüktür.

Mevlana sema yaparken evrensel zekâyla uyum içine giriyordu.

 

 

 

Sana bahşedilen nefes
Zikri billahtır her mehaz
İnsaflı ol olma nakes
Allahu bez baki heves

MRM

 

Huyumdur huyunda
Gönlümdür gönlünde
Göz göze, yüz yüze
Biz bize biz bize.

MRM

 

Şol suret âleminde
Gönülsün gönlün kimde
Cehaletin ilminde
Nihansın sır emrinde

MRM

 

Kaçamazsın kaçamazsın
Kuş olsan uçamazsın
Gönül damına kondun
Yuvanı bozamazsın.

MRM

 

İncil Tevrat’tan gelen
Kuran’da tamamlanan
Hıfz edip ezberlenen
Arife yeter midir?

Mutlu düşüne dursun
Lafı çok uzatmasın
Ne ise onu desin
Salike yeter midir?

MRM

 

Acizlik görünür ondan
Cahildir o da, ondan
Bildiğini yapan hayvan
Haşa insandır o insan.

MRM

 

Babadan örnek aldın
Sen ondan iyi yaptın
Hayattan keyif aldın
Baba da sen de yittin.

MRM
Oh Mutluyum denince
Ardından bir gam gelir
Hamdu sena edince
Gamsız Mutluluk gelir.

MRM

 

Nefsinin ahbapları
Gönlünün erbapları
Sırrının üstatları
Allah’ın sundukları

Eyvallah diyenlerin
Sırrına erenlerin
Daim zikredenlerin
Allah’ın sevdikleri

Dergâhın mensupları
Salikin meczupları
Erkânın dostlukları
Allah’ın Mutluları.

MRM

 

Bir âlemsin, pür âlemsin
Sen de seni bilmezsin
Bilmek de ne demek
Sen de seni bilmezsin.

MRM

 

Esra’nın anı güzel
Ardından gelen güzel
Kaşı hem gözü güzel
Gerekmez başka güzel

MRM

 

Ödünç verdi bu canı bana o yâr
Dedi ki git gez dolaş diyar diyar
Bulursan kalacak bir yer ihtiyar
Orda kal kalabilirsen bahtiyâr

MRM

 

Elbette mahlûk olamaz Hâlik
Elbette Hâlik yaratık mahlûk
Bunda tevafuk Hâlikle mahlûk

MRM

 

Ararım sinende seni
Sazımsın nidâda seni
Severim nihanda seni
Mutlu candan öte seni.

MRM

 

Ses gönlü etkiler
Söz laftan ötedir
Müzikse manadır
Tevhidi âlâdır.

MRM

 

Mutluluk bunca burda
Emr-u kûn bunca burda
Mümkünül vücut burda
Vacubul vücut burda.

MRM

 

Halk içre Hak evrende
Halk içre Hak kisvede
Sırral vücut sır içre
Mutlu can Hak dost ile.

MRM

 

Sureti geç sireti seç
Maddeyi geç manayı seç
Razı ol gel rızayı seç
Mutlu ol gel Yezdan’ı seç.

MRM