Ne kadar safsan o kadar asudesin.  Ne kadar ukala isen o kadar eziyettesin.


Mana

Dervişlik bir dilektir.  Akıbeti nimettir, hikmettir.

Madde, mananın kabuğu;  akıl, madde âleminin direksiyonu; kalp, manâ âleminin sarhoşudur.

Maddede kalma, manâya var.  Yaradılıştaki muamma, Âdem’in yaradılışındadır.

Mürşitten ayrı kalma. O, seni Allah’la temasa geçirir.  Kurnaz, zeki olmayı bırak da hakiki zeki olasın.

 

Ölüm

Geçici varlık, daimi varlığın sürecidir.

Ölümde, kabuk bedenini terk edersin.   Asıl olan latif varlığını, letafet âleminde devam edersin.  Bu, daimdir.  Varlık kitabını kapsamaktır, ölüm.   ‘Ben’ diye, diye ölürsün ancak ölünce, ‘ben’ yoktur.

Dünya hayatımızı Ramazan gibi geçirirsek, ölümden sonraki hayatımız Bayram olur.  Maddi varlığı yoklukta, hayatı ölümde anlarsın.

Doğduğun günden itibaren aramakta olduğun hayatı, ölünce bulursun.

Doğarken unutursun.  Lakin öldükten sonra unutma yoktur.

Ölümsüz varlıktan olan ruhun, musallaya beden tabutunda taşınır.  Burası, helalleşme yeridir.  Kelebeğin kozadan çıkışı gibi, ruh da tabuttan çıkar.

 

Merhamet

Allah’ın merhameti;  insanların insanlara merhametidir.

Esas merhametli olan, merhamet etmeyene merhamet eden kimsedir. İyiliği herkes anlar.  Fenalığı herkes anlamaz.

 

Mutluluk

Külfetsiz nimet, gayb-ı nimettir.

Sakin olan, ehl-i mutludur.

Edepli olan, başkalarının ayıbını örter.

Dünya zevkini bırakamayan, mest-i hayran olamaz. Hüznün sonunda mutluluk vardır.

Yalan kötülüğe, kötülük mutsuzluğa götürür.  İnsanın bu yalancılığı sürdürmesi, Allah katında onu yalancılar zümresinden saydırır.

 

Sünnet

Sünnet; davranış, yol, gidişat gibi manâları taşır.  Sünnetullah, Allah’ın şüphesiz geçerli emirleridir.  Buna herkes tabidir.