Yalnız Allah’a güven vardır.

Her şeyin başı sonu O’durEğer gayrıya güveniyorsan, Allah’tan ötürü olmakdır.

Yarabbi, nefsimle beni baş başa bırakma! Sen her şeye Kadirsin!

Kendimle baş başa kaldığımda önce kendime, sonra etrafıma zulüm ediyorum ve zulüm görüyorum. Kul olduğumu, Sen’le olduğumu unutuyorum, unutturma Yarabbi!

Yarabbi, kulluğumu mukaddes kıl, kulluğundan beni nasiptar et!

Fiilde ve failde en büyük Sen’sin Yarabbi!

 

Sana yaklaşmam, Senin nuruna varmamdır!

Senin ilmin ne yüce ilimdir, o ilme sahip olan kulun ne sevimli kuldur!

Yüz; kalpte olanı bir şekilde çekip, dışarı yansıtır. Kamil insanın yüzünde parlayan, Allah’ın nurudur.

Onun yüzü, Allah’ın Celal ve Cemalinin azametini hatırlatır. Böyle bir nuru görmek, insanı eksi ve rezil işlerden alı koyar. Âlimler ve fakihler kendilerine uyulacak önder kimselerdir.

Onlarla oturmak, bereket ve saadettir.

Allah’ın dostları içinde öyle kimseler vardır ki, onlar nebi ve şehitlerden ileridir.

1. İnsanların bazıları, Zikrullah’ın anahtarıdır. Görüldüğünde Allah’ı hatırlatırlar.

2. Meclisinde bulunacağınız en hayırlı kimseler; görünüşü size Allah’ı hatırlatan, konuşması ilminize bereket katan ve ameli güzel işler yaparak, ahretinizi hazırlayan Salihlerdir.

3. Allah’ın yeryüzünde yaşayanlar içinde, feyiz ve nur kapları vardır. Rabbinizin kapları, Salih kullarının kalpleridir. Bu kalplerin de, Allah’ın en sevgili olanları da en yumuşak ve en ince olanlarıdır.

Mülkün sahibi Allah’tır.

Makamların en üstünü, ilim makamıdır. Mülk Allah’a mahsustur. Ondan başka kimse, mülk sahibi olamaz. Bunu bilmek ilimdir. Sana verilen mülk emanettir. Senin değildir. O sana, emaneten verilmiştir. Onun senin olduğunu sanmak, kavgayı doğurur. İnsan da Allah’ın mülkü olduğu için, insanın sahip oldukları her şey de yine Allah’ın mülküdür.

Allah ilkelidir, sistematik davranır. Mesai karşılığında verir.

Mala sahip ol, mal sana sahip olmasın! İnsan ne kadar mala sahip olursa, o kadar malın esiri olur. Dünya’da özgürlük veren, Allah’tır. İnsan; beşeri güruhtan temayüz edip yani farklı ve yüksek vasıflı olup, ait olduğu bütün içinde şahsiyet sahibi ve özgür olmalıdır.

Allah’tan gayrı hiçbir şey, kendi kendine yetmez. Onun için; eksik olan, Allah’a dua eder, O’ndan tamamlanma ister.

Zulüm; bir şeyi yerine koymamaktır. Miktarı kâfiyi bilmek, ona razı olmak şarttır. İtiraz etme! Huzursuz olursun. Servet ve iktidar emanettir. Ona hırsla sahip olmak, hıyanettir.

Paylaşmak sahavettir yani cömertliktir.

Çapul el attığın şey, çapulcu da hakkı olmayanı alandır. Emekle elde edilene de ganimet denir.

Allah’ın sana verdiğini, senden alan bir kimse yoktur. O’nun vermediğini sen de sana veremezsin. O’ndan iste, O’ndan dile!

Sana verilen zorluklar, Allah’a tevekkül etmen içindir. Kazanmak için, çalışmak lazımdır.

Beklediğine; Allah’ı Rezzak bil! Rızık her halükarda Allah’a mahsustur. Külfete katlanmayana nimet verilmez.

Muhtaç olarak yaratıldık. Allah’a muhtaç olmak; ne ala,  ne güzeldir!

 

Veciz sözler

Ceset tesettürdür, tesettür ister. Kulun haddini bilmesi, edebdir.

Arkadaşının hatasına müsamaha göstermeyen, hastalık ve sıkıntı halinde yalnız kalır. İyi arkadaş, hayatın güçlüklerini yenmekte dosttur.

Elif Allah, billahi Allah’a ait Hu, O.

Nefes alıp vermen, o var yok olayıdır.

Ölüm; tüketim ve tükenen âlemden, tükenmeyen ebedi âleme geçiştir.

Âlimin cehaleti zorlamasından, cahil onu düşman görür; bu yüzden bu iki yaratık, birbirine taban tabana zıt görünür.