Kulluk; bütün varlıktır, yaşantıdır.

Kulluk, dünyanın güzelliklerini temaşa edip; onlardan ibret alarak en güzelini Allah’ın cemal sıfatının yansıması olduğunun idrakine varması ve her şeyi sevmesi, sevgiden muhabbeti ilahiye ulaşması, Maksadullaha varmasıdır. İnsanın gönül yapısında, fıtraten Allah sevgisi vardır.

Allah, idrakimizi arttıra!  Allah idraki, Allah zikri ile artar.

Şuur, insanın en yüksek mertebesidir. Allah; arşın Rabbidir, varlığın maksadı ve tepesidir. Allah’ın hükmüne, hiçbir şey karşı gelemez. Varlık, emek karşılığıdır. Emek mukaddestir.

Doğmamız, ölmemiz ve varlığımız; Allah’a hamd-ü senadır.

Yaşıyor ve nefes alıyorsan, bil ki, Onun varlığına nişansın, Onun varlığını söylüyorsun!

‘Ben’i idrak eden, Allah’ın varlığına şahadet eder!

Şöhret, diploma, şaşa, debdebeye düşkün olmadım, aklı nakliden geçtim, ehli ilhamına vardım.

Ben sen diyenlerden, geçtim

İhlâsla geleni, seçtim

Gönlü kırıkları, gördüm

Ben onlara, hem dem oldum

          17.11.2013

 

Uyumayan ve unutmayan, Allah’tır. Kul, uyur ve unutur.

Değerler sisteminin merkezinde, Allah vardır. Allah’ın ve bütün varlığın maksadı, Allah’tır.

Yorulan akıl, sinesi bir an dahi uykuya geçmeyeni nasıl tanısın?

‘O oku sen değil Ben attım’, yani senin sona erdirdiğin her güzel şeyi, Ben yaptım.

Allah’ın Allah’tan, yani kendinden bahsettiği yerler vardır. 

Akıl sebep ve sonuç sistemi içinde, anlar veya anlamaz. Allah, kulu için hayırlıdır. Kuldan ne haber?

Mahlûk’ tan Halik’ e gidilir. İnsan; mahlûku anlayabilir, Halik’ı anlayamaz? Çünkü hiçbir şey, O’na benzemez. O, bir anda bin şendedir. Ancak insan Allah’ın sırrına, biraz Allah’ın güzel esmasından varabilir!  

 

Allah’tan mahrum olan, Allah’ın yetimidir.

Ateistlerin, peygamberlerle alâkaları yoktur. Hz. İbrahim’in babası Azer’in imanlı olmasını Allah, peygamberler, melekler isterler de, o inançlı olmaz. Çünkü bunu kendisi istemelidir. Bu konuda Allah kulunu hür yaratmıştır.

Allah’tan mahrum olan, Allah’ın yetimidir. Kan bağından bakacak olursak, ayrıyız. Ruh bakımından bakarsak, biriz.

En kötü zan, Allah hakkında olan zandır. Bunlar, lanetlenmiş olanlardır. Allah’ı ihlâsla zikret!

Allah’ı en iyi anlamamız, ancak Allah’tan olur. Bu da Allah’a sığınanadır. Allah El Hadi’dir.

Allah’ın sonsuz olduğunu, sonlu bir varlık nasıl anlar? O’nun hakkında nasıl konuşur? O’nun hakkını nasıl tartışır? Bu haddi aşmaktır. Allah sana, seni verdi. Hamdü sena et!

İnsanlardan bıkıp, usandım. Medet yarabbi! Nefsimi öne çıkartma Ya Allah, ya Kadir! 

Allah deyince, insanın içi titrer. Nasıl titremez? İlâhi konsantrasyona girmiş olan, Allah’ın manyetik alanına girmiş olurda ondan titrer. Şah damarınızdan yakın olandan, şah damarınız nasıl gafil olur!

İnsan sınırlı, kayıtlı, mukayyettir. Sınırsız Allah’la nasıl olabilir?

Bu sorular akladır, ama akla sığmaz! Allah’a sığınmak şarttır!

İnsan ancak O’na sığınarak ve O’nu zikrederek Allah’la olabilir.

Allah’ı anarak, Allah’la olabiliriz! Allah’tan uzakta güzellik olmaz!

Onun için aman. Hakikat yolundan sapanlardan, kaç!

 

Veciz sözler;

Soru, öğrenmek için duadır.Gerçek soru sor! Sahte soru sorma! Beni imtihan için sorma, sorundan kendi cevaplarını bekleme! Sorunu tasdik ettirmek için sorma! Soru sanal olursa, cevap ta sanal olur.  Soru sorunlu olmalı ve cevap alıp mesuliyet yüklenmelidir.

Herkes yaptığını görür, yaşadığı gibidir. Önce sen kendini ve gündemini belirle. ‘Bu günüm boş geçmesin’ de!

Şeytan niyettir, şeytaniyettir, Hayır niyettir, Rahmaniyettir.

Övünmek istemek, övünmeyi sevmek, benlik zevkini tatmaktan gelir.

Sevdiğin bebeğini atmazsın, sevdiğin bebeğinden gelen kakayı sevmez, atarsın. Güzel atılmaz, ondaki çirkinlikler atılır, yıkanır.

Çok bilmiş bir çocuğa, büyümüş de küçülmüş deriz. Doğrudur, o büyüdü öldü. Çocuk olarak yeniden doğdu ve eskiyi bildiklerini hatırlıyor.

Kuran, amel için indirildi. Onlar yalnız okudular. Hatta mezarlıkta okudular.