“İnsanlar elbiseleri ile karşılanırlar, fikirleri ile ağırlanırlar.’’

 

Mehmet Rasim Mutlu, Şubat, 2011

 

GÜL VE DİKEN

Kul, Allah’ın dediğini yapandır.  Senarist Allah’tır, tıpkı bir sinema gibi.  Her şey insanoğluna feda. Lakin insanoğlu kendine cefa…  Bizler, hayvan bedenimizle sarmaş dolaşız.  Çiçekler içinde neden ‘‘gül’’?

Çünkü o, dikeni ile dost olmuştur.

 

FAİLİ MEÇHUL

Dünyadaki ve Âdem’deki hareketlerin tümü O’ndan, yani mülkün sahibinden geldiği için; her hareket hakiki bir vakadır.  Hakikati arayan; sınırları ortadan kaldırmadıkça, bulamaz.  Kaldırırsa, peşinde koştuğu şeye er geç kavuşur ve onunla bağdaşır.  Hoş görmelidir ki, hoş görülsün.  Ve aslında faili meçhul, ayan beyan ortadadır.

Allah izin vermeyince, Allah’ın rızasına sahip olmayınca olmaz…  O, hiçbir şeyi sebepsiz yaratmaz.  Ve yarattığını mutlak kullanır.  Yarattıklarını muhtelif olaylar için vazifeli kılmıştır.  Bize düşen; olayları, yani yaşantı içinde karşılaştığımız vakaları yaşayıp onlardan nasiplenmek; dolayısı ile idrak zenginliğini kazanmaktır.  Yani bakışımızı genişletip

Karanlıktan kurtulmak…

Hakikatin tadını almış insan yok bu yazılanları okuyanların yahut bu sohbetleri dinleyenlerin arasında. Bir alın tadını hakikatin, o zaman görürsünüz…

Bizler dünyaya bir sevgili için ah etmeye geldik.  İkiyiz biz; ikinin biri geçici bedenimiz, diğeri ölümsüz ruhumuzdur.  Bu dünyada aklının istikametini takip edenlerimiz;  gönlünün istikametini takip edenlerimiz; bir de, ikisini dengeleyenlerimiz vardır.  Cüzdeysek densiz, küldeysek deniz oluruz.   Korku, cüzi varlığımızın külli varlık karşısında aciz ve kâfi derecede kıymete sahip olmayışındandır.  Bu durum, bizim külli varlığa sığınmamızı temin eder.

 

ALIŞKANLIKLAR

Allah insanı Allah’ı bilsin diye yaratmış.  Yiyin için, ne yaparsanız yapın. Peygamberler, örfler, adetler; senin hürriyetini kısıtlar.

Hayatımızda bize ne etki yapıyorsa, o bizim için daha faydalıdır.  Kavga da, sevgi de bu etkiden gelir.  Sabır gerekmektedir.


MİSAFİR

Evine gelen misafiri külfet değil nimet bil.  Vücuduna gelen illeti de dert değil derman bil.  Zoru kolay, kolayı zor bil ki, bunların birbirlerinden ayrı olmadığını anlayasın.

 

DUA

Dua, Allah’ı anma olmalıdır.  İbadet de Allah’ı anma olmalıdır.  Gerisi, şekilden ibarettir.

Allah’tan bir şeyler istemek için yapılmamalıdır dua.

Allah’ım, bana verdiğin sevme enerjisini artır.  Beni yardımcı kıl.  Beni sana bağlı kıl.  Senden başka bir şeye bağlı olan gaflettedir.  Nefis kulda, ruh Allah’tadır.