Nefsi isteklerinin arasında, özünü kaybediyorsun. Bu zevk dediğin zevk değil, huzur değil, boşuna ömrü tüketmedir.

Allah Alimdir, yarattığını bilir, bilerek yaratır. Onun için, düşen her yaprağın düştüğünü bilir. Allah’ ın Alim olduğunu bilen Alimdir ve Alim haddini bilendir. Allah’ ın ilmi O’ nun zatındandır.  Biz O’ ndan öğreniriz, talep ederiz. Allah’ ın ilmi ile kulunun ilmi arasındaki fark, Halik ile mahluk arasındaki fark gibidir. Allah mükemmel, kul eksiktir.

Bir şeyi hakikati ile bilen Alim’ dir.

Alim olan Allah, insana irade, akıl, vicdan verdi; görmeyi, işitmeyi, koklamayı, tatmayı, hissetmeyi verdi. İnsan geçici yani ölümlüdür; bilmesi, görmesi, duyması, her şey geçicidir; baki olan Allah’ ı söylerler. Her şey dile gelmiş, yaratanı söyler.

El Alim; insan; alet, edevat ve yaratılmışlardandır bilgisi Allah’ ındır. Allah’ ın ilmi bunların ötesinde onun bilgisinden neşet eder. Alim, ayırt edendir.

İnceyi kabadan ayırmaya, şuur denir. Anlamak, öğrenmek yararlıdır. Külfet karşılığı nimettir; daralmak-genişlemek, hastalık-sıhhat, dert-afiyettir; mahluk bilmez  Allah bilir ve öğretir. Halifetul akıl, insandır. Ne renk ve ne halde olursa olsun, insan eşrefi mahlûkattır. İnsanı kaldır, dünya neye yarar. İnsanda da, Allah şuuru olur.

Talim ile öğreten, muallimdir. Arif bir şeye bakıp, bütünü görendir. Burada beni dinleyenlerin ötesinde, beni anlayanlar, gönülsel alış verişte olanlar vardır. Elhamdülillah.

Seçenler, seçtiklerinin sonuna da katlanmalıdırlar. Ruh, bakalım suret ve madde aleminde ne hallere düşecek, hıyanet mi edecek, aslına sadık mı kalacak görmek için Allah tarafından madde alemine salındı. Ruh asildir.

Şeytan, kesrette gizlidir, vahdette değil. Eş Şakir, şükrümüze bol veren. Ey Allah’ım, sınırlı kullarına, sınırsız verirsin! Eş Şakir, şükrümüze bol veren. Ey Allah’ım, sınırlı kullarına, sınırsız nimet verirsin! ‘’Ya Şekur Allah, El Hamdülillahül Rabbil Alemin, Amin’’.  Allah’ın rahmeti, gazabından üstündür.

Allah’ın kuluna okuduğu ezan, asıl ezandır. O, gönle okunur. Minaredeki ezan ise, lafzı ezandır; kulağadır; makamlı olmalıdır.

Ben size ne yapıyorsam, sizden bir şey beklemiyorum. Allah’a şükrediyorum, hamdolsun diyorum. Şükür razıdır, rızadır. El Halim: Acele etmeyen, Allah Şekürü Halimdir.

Allah insana ilimi, irfanı, sıhhati, ne verdiyse her biri için, aklı, idraki ve vicdanı ile şükretmesi için verdi. Nimeti, külfet bilme! Nimeti al, külfetine katlan! Helaldir. En değerli nimet, şükürdür. Asıl amel de şükürdür. Akli, kalbi, lafzi şükür edenin, dünyası cennet olur.

Eş Şekür, verilenedir. Hamd; ‘’verilse de verilmese de Sen verdin, Sen aldın hamd olsun, versen de alsan da lütfundur’’ demektir.

Göz, sınırlıdır. Odaklanmadan göremez. İnsan görmek için, seçmelidir ve gözüne sahip olmalıdır ve doğru kullanmalıdır. Görüşü sathidir, derini göremez, haramı göremez. İnsan, haramı görseydi yaşayamazdı. Göz sınırlıdır, kapasitesi de sınırlıdır. Basar-ı Billah ise, sınırsız görür.

İnsanın, bidayeti ve sonu vardır, Allah’ın bidayeti ve sonu yoktur. O Samed’ tir. O hiç bir şeye muhtaç değildir. Kul, O’na muhtaçtır.

Allah mükemmel, biz aciziz. Her halimizle Allah’ a muhtacız, güçsüzüz. Gücümüz Allah’ tandır.

Cahilin sofusu, şeytanın maskarası olur. Çile çekme, öğrenme, zorluklar içinde olma yani külfet, nimettir.

Muhsin; var olanı gören, Basîr; görenden ötesini görendir. Söz biter, manâ bitmez, mükemmel olan, Allah’ tır. İnsanın üstününe kâmil denir, mükemmel denmez.

Allah yok içinde, mükemmel Bir vardır.

Dünya, sebepler âlemidir. Mahlûk; sebepler âleminde gören, yaşayan varlıklardır. İnsanda beden sebepler içindir, ruh ise sebeplerin ötesindedir. Gözümüz âlemi görür ama âlemden çok ileridir.Mana, maddeden güçlüdür. Maddi olan göz maddeyi görür.

Allah’ın nuru gönülleredir.

Görünen, gösteren ışıklar vardır. Bazı ışıklar görünmez, gösterirler. Röntgen ışınları, lazer ışınları gibi insanın da vücudunun ötesinde denizi, ormanı, aurası, aylası vardır. Göz perdelidir, perde kalkmadan göremez. Işıksız da göremez. Madde gözü, âlemi görür, ışığa ihtiyacı vardır, mana alemini görmek için gönül gözüne sahip olması ve nura sahip olması gerekir.

 

Cennet mi yok, Cehennem olsun!

Padişah mı yok, Teba olsun!

Can mı yok, Canan olsun!

Sevgi membaı Halîk, bizim olsun!

 

Otomobile, uçağa biniyor, hızlı gidiyor, bu yüzden hızlı da ölüyor. (Acele giden, ecele gider)

‘’Yarabbi, kötü ahlaktan, amelden, kötü arzudan, sana sığınırım. Yarabbi, Sıkıntıdan, üzüntüden, güçsüzlükten, tembellikten, cimrilikten, her türlü tahriklerden sana sığınırım. Kazayı, belayı, def-i, ref eyle Ya Rabbi!’’