Ve Hüve me’aküm ey nema küntüm. Sen nerede isen Ben oradayım.

Şehid Allah’u enne hu; Allah her şeye şahittir.

Parçalar, bütüne şahittir. Bütün parçaya şahittir. Vicdan, insanın yaptıklarına şahittir. Güneş, her vurduğu şeye, her şey de güneşe şahittir. Yani her şey, Allah’a, Allah da her şeye şahittir.

Huzur; her şeyi Allah’ın gördüğünü, şahit olduğunu bilmektir. Allah; görür, af eder, öğretir, korur. Uzağa gitmeyin, bedeninizin bir hikmetle yaratıldığına bakın. Emanete hıyanet etmeyin! İstediğini yapmak nefsin emrinde olmaktır. Canın çektiğini yemek mide rahatsızlığına, bedende düzen bozukluğuna sebep olur. Bu mesuliyetsiz olmaktır ve mesuliyetsiz olmak ise hayvanı yaşamaktır. Sorumluluğun bilincinde olana Allah lütfeder. Allah’ın Kahhar ismi gereği, kulunun burnu kalkınca onu indirmesi bile kulu için ayrıca bir lütuftur.

Kahrı da hoş, Lütfu da hoş!

Yer kürenin garantisi, akıbeti; sonludur. Varlıkla var edenin arasındakini bilip ona şükretmek, yaradılışının manasını bilme yoludur. Eşyadan, maldan, mülkten Allah’a dönmek zordur. Leyla’dan, Mecnun’a, Mecnun’dan Allah’a dönmek daha kolaydır. Varlık ölse de, dirilse de Allah’ladır. İkrarın yerinde olsun!

Geçtikten sonra olması eseftenbaşka bir işe yaramaz.

Gel de özüne bürün,

Kimsin gözüne görün

Aynı olmasın günün

Tüm Hakka döne yüzün.

 

Bikez anla özünden

Sakın dönme sözünden

Sapma Hakkın düzeninden

Ala nur ola gönlün

Gel terk eyle gümanı

Heba etme zamanı

Tamam, eyle devranı

Mutlu adap erkânı

 

Okumak; yalnız okulda okumak değil, asıl hayatı okumaktır!

Hayatı bilmek, onu düzenleyeni bilmeğe götürür. Hayat, Allah’ın lütfu ile şahanedir. Onu okuyan, akıl, idrak ve vicdan sahibi olur. Allah’a şükretmek, varlıktaki onun hikmetini görmektir. Nefsi duygularına göre hareket edenler, Allah’tan gafil olan kimselerdir.

Okuma, öğrenme zordur ama mezuniyete götürür.

Kader ölçüdür, Allah’ın koyduğu ölçüye uy! Kazan (hayatın) mübarek olsun! En güzel yol, sıratı müstakimdir, hedefe götürür. Hedefini ölçülü koy! ALLAH BU ÂLEMİ, bir ölçü ve mizan üzerine kurmuştur.

El Kaim olan Allah’ın yolu, sırat-ı müstakimdir. El Kaim, yani sapmaya izin vermeyen; işini hiç ihmal etmeyen; işinin daima başında olan, Allah’ın isimlerinden biridir. İlahi tasarruf, Allah’ın kulları üzerindedir. Böylelikle de onlar üzerinde Rahman ve Rahim’dir.

Kaimin tecellisi için, onunla olduğunu unutma, Allah’tan talep etmek, istemek ve gayret etmek şarttır. Allah’la olmak, istikamettir. Allah’la daima olmak, onu unutmamaktır. Allah’ı unutmayanı Allah da unutmaz!

Allah’ın huzurunda olduğumuzu unutmayalım. Allah Kaim’dir. Daima kulları üzerindedir.

İnsanın davranışlarına delil yoktur, bellidir.

Allah’la olanın bedeni uyurken ruhu Allah’la zikir halindedir.

Uyanık kimseler, bulundukları yerde tek bir görünüş içindedirler.

Rızada olanlar, her biri kendi gördüğü içinde olurlar.