Allah’ın Hâkim ismiyle varlık, hikmetle donanmıştır.

Yaşamayı biz, yalnız beden içinde bu âlemde olmayı zannederiz. Bir iç görüş, bedensiz yaşamaya götürür.

Bazı şeyleri bilsek ölürüz. Ölünce bazı şeyleri, görecek ve öğreneceğiz. Vasbi rabbike iza nesite.

Kula kul olmak insana yakışmaz. İnsan yalnız Allah’a kuldur. Mahlûka sarılması, cehaleti, tembelliği, kolayı seçmesi, emeksiz, dua ile işi halletmeğe kalkmasındandır.

Allah, kulu ile doğrudan doğruya değil, yarattıkları ile konuşur. ‘Her şey dile gelmiş, bana Allah’ı söyler’.

Hikmette faydasız bir şey yoktur.

Hikmet bakışına sahip olan bir kimse, her şeyin yerinde olduğunu görür; Allah’a hamdü sena eder; bir şeyi değiştirmeğe kalkmaz. Değiştirmeye kalkması, aslının şahane olduğunu görememesine sebep olur.

Eşyayı yaradılışındaki hikmette görmek, adalettir.

Âmin, âmin ya Muin!

Çabuk, erken bunamak istemiyorsanız, yeni bilgiler edinin! Yani, bildiğinizde kalmayın! Mesela müzik öğrenin, lisan öğrenin, yemek yapmayı öğrenin!

Hurafatla dolu kitapla, arif olunur mu?

Külfet, faraziyet içre, bi hoş olunur mu?

Karanlık bilmezliktir. İnsan bilmezse, korkar, Allah bizi korkularımızdan halas eyleye!

Allah’ın Müntekim ismi şerifi, öç alan demektir. Yani onlara yaptıklarının acısını tattırandır.

Onun bir şey yapmasına lüzum yok. Onu denedim. Allah’tan korkmak, O’nun sevgisini kayıp etmekten korkmak, korkmak bir nevi içgüdüsel savunmadır.

Âlemi mülk, maddi âlem; Âlemi lâhut, manevi âlem, Âlemi misal, temsili âlemdir.

Rüyalar bu âlemdendir, sinema, tiyatro gibidir. Hakiki değil, yoruma tabidir.

Rabbinin adını an ve bütün benliğinle O’na yönel!

Güneş gibi aydın ol

Kadem bas külli nur ol

Hakla tek bir vücut ol

Talibin Matlubu ol

 

Vücut bulsun hayaller

Hale dönsün tüm kaller

Devaya döne dertler

Sen derdinin dermanı ol!

 

Hicran vuslata döne

Gönül gözüne gire

Maksat Maksuda ere

Mutlu sen de arif ol!

Meşhur olmaya hevesli olmadan

Bu yüzden de hiç rahatsız olmadan

Hep sohbet ettin Arifi Billahla

Rütbe-i dünyaya zebun olmadan

7.8.2014