Hayat, İlm-i billâhtır;

Hak ilminin karşısında, her şey fenafillâhtır

Cüz-i aklın hedefi, Külli akıldır. Hayat, İlm-i billâh’tır, memat fena fillâhtır.

Bilgi, Hikmet-i Huda’yı, bilmektir. Yegâne güç Allah’a aittir. Allah, El Aziz ve El Kavi’dir.

Bu yüzden tapacaksan, Allah’a tap.

Hatasında ısrar etmek, asıl hatadır. En büyük güç, tevazudur. Haddini bilmek, sınırları zorlamamaktır; güce tapınmak kayıptır. Şiddet, güce güvenmektir. Bu yüzden güçlü, zulüm yapar. Asıl güç, şefkat ve merhamettir. Bu da Allah’ tandır. Allah Kavi gücünden başka, Rahman ve Rahimdir. O’na dayanan kazanır, kaybetmez.

İman; Allah’ın mükemmel, kulun eksik olduğunu bilmektir. Fazlasına lüzum yoktur.

 

El Müstean; Allah’ın yegâne yardım istenecek Zat olduğu, O’nun Müstean esmasına muciptir.

‘Yarabbi tükendim senden medet’ dediğin zaman Allah yeter kuluna.

‘Hasbünallah ve nimel vekil ya Müstean, yardım Sendendir’ dediğin zaman da aynı anlama gelir!

Kulun isteği Allah için makbuldür; böylece, talebin O’na yükselir. Sonra sabırla, direnerek ve hareketlenerek yani gayretli olarak beklersin! Aslında karşına çıkan her şey,  gayretin ve senin istediğindir. Doğuştan itibaren fıtri yaşamak bizi akıbete götürür.

 

Bedenlenmenin esası beden ötesindendir!

Hakk’a talip olan, sen!

Nedir bilmezsin beden?

Bedenli görünen kim?

Beden ötesisin, sen!

Bedenli görünen varlık, beden ötesidir. Aslına rücu da budur.

 

Allah vardır, tezahürü da varlıktır. Sen o varlıktan bir cüzsün.

Mahlûka baktığın zaman, Halik’ten olduğu için Sadakallahul azim de!

Sükûtu, sesizliği, sadeliği görünce; Sadakallahul azim de!

Dışımızdakiler bizim değildir. Sadece içimizdekilere bizim diyebiliriz.

İyi olsun, kötü olsun her kişinin hayatı Allah’a doğrudur. Bilen var, bilmeyen vardır.

Hayatımızdaki her darbe, duygularımızı uyandırır. Her rahatlık da bizi gaflete sürükler, hiçbir şeyin, farkına varmadan yaşar gideriz. Manasızdır.

İbadetin en faydalısı, çalışmaktır. Mesai insana sıhhat ve afiyet getirir. Allah tembeli sevmez.

İçimizde huzur yoksa hiçbir çaba sonuç vermez. Her ruh bir ışık taşır, nefs onu gölgeler. Ruhun gerçek huzurlu olması O’ndan gafil olmamasına bağlıdır. Dünyada ondan büyük mükemmellik olamaz.

El Mecid; şanı şöhreti en yüce olan ve en yüceltilen zat Allah’tır. Şan, şöhret, O’na aittir. İnsanın şan şöhret peşinde koşanı, zillet, felaket peşinde olanıdır.