Allah’ sız olma! O yokmuş gibi düşünme, davranma, konuşma. O yokmuş gibi hareket etme. Besmelesiz olma!

İnsanlardan bazıları yan yana gelmedikleri halde düşünceleri, zevkleri; sıhhatli veya aynı olabilir. Hayat ortamları, karşılaştıkları olaylar, kader birliği içinde; hatta ömürleri, cinsiyetleri benzer olabilir. Bazı insanların bir de görünmeyen hali vardır ki cinliğidir. Cin bastı denir. Zamanın esiri olurlar. Halbuki normal insan zamana sahip olup, onu iradesi ile kullanabilir. Haddini bilen Kadirdir. Kadrini bilen Muktedirdir. Kaderinde etkili olur. Her ifrat (aşırı gitme) tefritini (aşağıda kalma) doğurur.

Münazara ahlakı ve münakaşa adabında olan Kamil kişidir. Cahil kişiler, sürekli çekişip dururlar. Hatta kavgaya, cinayete kadar varırlar.

Allah’ ın karşısında güçsüzlüğünü anlayan eşya üzerinde güçlü olur, Halife olur, ama bu gücünü iradesi ile kullanması lazımdır, aksi felakettir. El Kadir; sonsuz iradesini kullanma, sonsuz güç. İnsanın gücü vehmetmesi bile çok tehlikelidir. Allah’ ın karşısında kul olması, onun için en iyidir. Allah’ tan azap eder diye korkmak hıyanettir. Sevgisini kaybederim diye korkmak havfu reca  (korku ve ümit) etmektir.

Zahirde halk ile batında Hak ile olmaktayım. Umutluyum, Allah’ tan umut kesilmez; ben de öyle derim. Daha ileri gitmek isterim; şeksiz , şüphesiz olmak isterim, Ya Rab..!

Ya sin! (Ey insan) Keramet Hakim! Allah, ‘’Kun’’ emriyle kurduğu varlığa Hakimdir.  O Azizdir, Hakîmdir. Sen tefekkür et, ‘’Ya Rabbi maksadın nedir, şüphesiz sen lütufkarsın’’ de!

Allah’ ın maksatı anlaşılır. Ama emek ister, sabır ister, gayret ister. Tabiatı okumak ve anlamaya çalışmak, idrak etmek gerekir. Allah kime Hikmet vermişse ona hatır etmiştir. Hikmet yöneltmektir. Nefsin aklın emrinde olmasıdır. Beş duygunun emrine girmek değil; onları emrine almak ehli Hikmete verilmiştir. Ehli hikmet zulme, dur der! Ancak ehli hikmet, tam manasıyla insandır.

Doksan dokuz esma insanın gönlünde yer ederse ve doksan dokuz esmayı insan idrak eder, yaşar, hayata geçirirse gücüne güç katar, ona muktedir olur.

Allah’ ın yarattığı her şeye manası, harekatı, maksadı açısından bakmak Hikmeti bakıştır. Allah Alemul Hakim dir. Allah yarattığına arkasını dönmez. Siz yaratığı olduğunuz için size de yaratıkları ile hitap eder. Gözler uyur kalp uyumaz; gölge, bir varın izdüşümüdür. Cümle varlık Halik’ in mahlukudur. Ondan Halk edilmiştir. Kul sultan içindir.

Paratoner, yıldırımın şiddetini topraklama ile sakin hale getirir. Halkın arasında akıllılara karşı, deliler paratonerdirler. Dergahlarda birer meczup vardır. Bu; dergahın alametlerindendir. Kulağını yönet; duyduğun her şeye inanma. Gönlünü de yönet; yoksa o sinek gibi her şeye konar. Bala da b.. da konar.

Kadere iman, Allah’ ın yarattığı her şeye ölçü koyar. Bir gayesi vardır. Sen de merak et, keşfetmeye çalış; Keşşaf ol! Hedefin olsun. Donanımlı ol donat.  Değerlendirmeyenin değeri bilinmez. Hayatını ve bedenini at yap, sırtına bin, onu sırtına bindirme. Allah ile barış; kendisi ile , etrafıyla, Alem ile barıştır.  Zorlukla kolaylık eştir. Zorluğu görüp de kolaylığı görmemek hatadır. Bu eşitliği bilmemektir.

Hikmeti; ehli olmayana vermeyin. Bunu yaparsanız Hikmete zulmetmiş olursunuz. Onu ehlinden de men etmeyin o zaman da onlara kötülük etmiş olursunuz. Senin eline bir güzel, bir sevgili geçse ve ‘’beni kimseye gösterme ben seninim’’ deyip evine gizlense ya da sen onu pazarlarda dolaştırıp gel de şu güzele bak diye herkese göstersen doğru olur mu?

Daldan bir yaprağın düştüğünü Allah bilir. Elbette Allah yarattığını ne için yarattığını bilir. Sonsuz rahmet sahibi Rahim olan Allah’ tır. Allah ‘Alîmun Hakim’ dir. Bilgi Allah’ ın insana lütfu ihsanıdır. Allah insana ilmin formülünü verir. Alimin söz hakkı üstünlüğü vardır. Allah benim halimi bilir ve şefaat eder. Alimler dışında veli olmaz. O’ nun ilmi zatındandır, bizim ilmimiz O’ ndandır.  Cansız kitabı, canlı insana tercih eden, akıl noksanıdır. Hakikatin merkezine kendini koyup, ‘’Hakikat benim’’ diyen ne fena egoisttir.

‘La İlahe İllallah’ de! Aklının, gönlünün saymakla bitiremediği ilahtan geç. Hakkı İlahiyi bil, ona dayan, huzurlu ol.

Bana Mutlu dediler. Mutlu ismi konuldu. Bir kişi değil binlerce insan bana Mutlu diye seslendi ve andı. O zaman Mutlu ile ol da, sen de Mutlu ol İnşallah!

Ye iç yaşa Hikmet ehli ol. Hayvan da yer içer ama ehli hikmet değildir. Allah’ ın yolu doğru yoldur. Doğru olanlar onu anlarlar. Anlamak, öğrenmek zordur, sıkıcıdır. Öğretmen daha zordadır. Ama öğretmen; öğretme aşkını taşır. Fakat her sıkıntının sonu huzur ve ferahlıktır.

 

 

Özledim demek için

Özlemiş olmak lazım

Özlemiş olmak için

Sevgilin olmak lazım

MRM

 

 

Kim Hak sözü dinler

Dinler de ikrar eder

Elest Bezminden söyler

Hak onu ihya eder

 

Hu zamanı gelince

Seslenir o Ademe

Emri Hak kimden kime

Halik’ ten mahlukuna

MRM

 

Sevgi dedim aradım

Dağda ovada kırda

İklim iklim diyarda

Deniz kara semada

 

Ne gezdiğim yer kaldı

Ne din ne iman kaldı

Cami kilise havra

Ne Adem ne de Havva

 

Mahluktan Halik’ ine

Suretten siretine

Üflenen Kun emrine

Nefse arif olmada

 

Üflenen ruh haline

Ruhundan Halik’ ine

Maddeden Hikmetine

Zikirden Zakirine

 

Mutlu Mutlu olduysa

Şüphede kalmadıysa

Nefse arif olduysa

Veli densin Mutlu’ ya

MRM

 

Gizli sır var mı sende

Et kemik bu bedende

Kulağın aç da dinle

Mutlu kim her nefeste

MRM

 

Bir çift sözüm var sana

O hem sana hem bana

İki yüzlü olma ha

Bir an mutlu olsan da

MRM