Hakkın yanında olan, ehli gönüllüler gelsin! Onları severim, onlarla sohbet etmek, ne hoştur!

Allah‘ la sohbetle şereflen! Filanla sohbet ettin, filanla resim çektirdin, onun bulunduğu mecliste bulundun, diye övünme.

Evrende her şey, her olay bir sebep ve sonuç ilişkisi içinde gerçekleşir. Sebepsiz hiç bir şey olmayacağı gibi, sonucu olmayacak bir sebep de mevcut değildir. Bu durum, kâinatın hiçbir noktasında keyfiliğin, rast geleliğin olmayacağını gösterir.

Bir şeyin olması da, olmaması da birdir! Bu lüzumuna, faydasına binaen böyledir. Allah’ın rububiyeti icabıdır. Rab; Rabbil âlemindir. Ya Rabbi deyişin, rububiyet tecellisidir. Rabbimizin tecellisine şükredelim ki çok versin! Allah bize ne veriyor, ne alıyorsa bizi terbiye ediyor demektir. Bu Allah’ın emeği ve hakkıdır, Allah’ın otoritesidir.

Bir yaprak düşmesinde de, bir şeyin güzel oluşunda da Allah’ı hatırla! Allah’ın hakkı O’ na teslim olmaktır. Çünkü O; ‘Alemlerin Rabbi’ dir. O’nu unutmak, günahtır. O’nu unutma! Allah’ın dilediğini dile, iradesini kullan, vicdanlı ol!

Kapsamlı bir idrak örneğini, Hızır’ da görürüz. Hızır uyanmış, şuurlu insanın sembolüdür. Uyanmış olanı, ancak uyanmışlar anlayabilir. Hızır; idrakinin ihtişamından, tecelliyi ilahiden zuhur eden semboldür.

Vahiy; ‘Alemlerin Rabbi’ nin senin gönlüne indirdiğidir. İlham ise, beş duygunun bi-hakkın kullanılışının ikramıdır.

Bizim Rabbimiz, göklerin ve yerin Rabbidir. O’ndan başka Rab, yoktur. Var diyorsan, o şirktir.

Allah’ın yarattığı her şey, Allah’ı söyler. Mükemmel olan, Allah’tır. O’nun yanında eksik olan kuldur.

 

Özledim, o beni özledi

Özledi, ben onu özledim

O beni unuttu, ben onu unuttum

Karanfilin kokusu, karanfilde,

Gülün kokusu güldedir.

MRM