Gönül hazinedir, nefis hırsız.

Allah’ın insana verdiği görme, işitme ve idrak yeteneği ile gönül gözü açılmış olur. Gönül gözü

açılmış olan kişi, ariftir. Mukarrebun, yani ölümsüz insandır. Arifin gönül dükkânı, açıktır. Ne

ararsan vardır içinde.

Gönül hazinedir, nefis hırsız. Dünya kışkırtıcı matah, hayat ilahi senaryo, ölüm ise filmin bittiği

ve baş artistlerin öldüğü olaydır.

Dünya hayatında, akıbeti hakkında endişe duymayan bir kimsenin akıbeti, endişelidir; hayattan nasiptar olmamıştır; hayatın güzelliğini tatmamış, mutlu olmamış, insanca yaşamamış, dünyayı manasız ve boş geçirmiştir.

Nefse ait olan, neftsen gelen kibir ve gurur gönle girmişse onu oradan çıkartmak çok zordur.

Çünkü dünya zemini de buna çok müsaittir. Ruha verilen bu yaşantıda, gönül ve nefs

ikileminde, hayattan alınan bilgi ve tecrübe, insanı ahret hayatına hazırlayacaktır. Bunlar

boşuna yaşanmıyor. Allah’ın yarattığı her şey, kusursuzdur. Kusur, Allah’ın yarattığı insanların

sistemi ilahiye intibak edip edememesindendir. Halik kusursuz, yarattığı mahlûk kusursuz

yaratıktır; ama Halik’ i gibi olamaz!

Bir kimseye kusurlarını saymak, bu kusurları bırak kusursuz ol demektir. Böyle söyleyen, en

büyük kusur içinde olur.

İç huzurunu bulmuş bir insan, dışarıya ihtiyaç duymaz. Yanlış yönlendirilmiş arzular, hayal

mahsulü mutluluklar, kolaya kaçmak, açıkgözlülükler, kendini beğenmişlik, yanlış itibari

belgeler elde etmek, hakikatten uzak tutar insanları, bu yüzden huzursuz hırçınlık içinde

yaşarlar; haset, kin içinde etraflarına ve kendilerine zarar verirler.

‘Ama’ diyenler, bahane edenler, asıl bunlar kör olanlardır. Bakmaz, araştırmaz, çalışmaz,

yapacaktım, edecektim der. Ağızlarından ‘ama’ kelimesi düşmez. Elbette layıklarını görürler.

Allah, halk ettiğine yol gösterir; sevk ve idare eder; denizlerden suyu alır; buharlaştırır; göğe

çıkarır; sonra onları alır, dağları, ormanları sular. Allah, Hadi isminin tecellisi ile bunları yapar.

İnsan, Allah’a aittir. Sakın başkasının kapısına, kul olma! Allah bize, şah damarımızdan

yakındır. Allah, bizi her halükarda yöneltir.

Nihandır, ilmi bilinmez,

Evi var, yeri bilinmez,

Yazıp çizer de bilinmez

Mutludur, hali bilinmez

Divanı var, şair denmez

Konuşur, sesi duyulmaz

Beste yapar, kimse bilmez

Adı var namı bilinmez.

23.02.2015