El Hamid!  Hamd Allah’ın emrine itaattir.

Hakikat Hakka hastır. Her şey, hak’la kaimdir. Onsuz her şey, manasızdır. Allah’ın verdiğini kullanıyorsa, Hamd ediyor, aklını kullanıyorsa, hamd ediyor demektir.

Asıl zorlukta ki hamd, hamdır!

Gel kitabı alarak, Kuran’a bak! İnsan olarak Muhammed’e bak! Bitti mi? Gel sen, Rahman ve Rahim olan Allah’a bak!

İnsanın ürünü, tohumudur. Çünkü meyvenin olgun hali onun tohumudur.

Çimlenmeyen tohum da çürür. Sevgi konuşulmaz, yaşanır.

El esmaül Hüsna, failul hüsnadır. Faili Mutlak olan Allah’ın her anı, varlığa lütuftur.

Çok seven, çok sevilen el Vedud, sevgilerin zirvesi, sevgi sınaması da Allah’ın sevgisidir. Kalbin ısrarı sevgidir. Sevginin baş tacı, Allah olmalı. Sevgi başta, onun hakkıdır. Çünkü sevginin menşei Allah’tır.

Kendi kendine yeten, yegâne var olan Allah’tır. Kul kendi kendine yetmeyendir. Allah övgüye muhtaç olmayacak kadar uludur, El Mecit’tir. Bizim onu övmemiz, ona hamd etmemizdir.

Akıbet, mükellefiyetin bittiği yerdir.

Fatihasız olan namaz, namaz değildir. O halde hamd namazdır.

Suphanallah, Elhamdülillah, Allah’ü Ekber; her nefeste bu insana lütuf olarak verilmiştir. Bunu unutmamak, lütufa mazhar olmaktır.

Her başlangıç Allah’a rucudur. İşte nerden gelip nereye gitmek budur!

İnsanın Hamdi, hayvanattan öteye insanda aklı ve iradidir. Hamd Allah’a mahsustur. Ona yalvarış ve yakarıştır.  Onun için sabah akşam her halükarda ona hamd et!

Sistemi ilahiyi anlayan, bilen ondan en iyi istifade edendir.

Allah’tan razı olan kimse, Allah’ın ondan razı olduğu kimsedir.

Elhamdülillah, Ya Muid yani yardımcı olan, mükemmel olan Allah’tır. Noksan olan biziz.

Sevgi sebep istemez, o sebepsiz olan Allah’tan gelir. Sen beni sev, ben de seni seveyim yanlıştır. Sevgi, mahlûktan Halik’e varandır.

Varlık, Allah’ı gösteren işarettir. Bu işaretten maksat Allah’tır. Mahlûktan, Halik’i görmektir. Sanattan, sanatkârı görmektir.

 

Veciz sözler

Tevhid kalbine, ondan gayrı bir hatırın gelmemesidir. Zira başka şeylerin, düşünülmesi onların var kabul edilmesidir. Başka şeyler var kabul edilince, tevhidin hükmü sakit olur yani düşer.

Dünya bir gündür. Orada, bizim için oruç tutmak vardır. Yani o bir günü de oruç tutarak ondan (dünyadan) yüz çevirmeliyiz.

Kitaba uymak, kitabına uydurmak, fikrini mürşidine tasdik ettirmeye değil, mürşidin dediğini tasdik etmektir. Aklını ve bildiklerini, mürşidin dediğine uydu veya uymadı deme! Aklını mürşidin önünde hiç sayma! Onu iyi dinle!

Dergâhımda sevgi ve muhabbet kaynatmak isterim.

Hırsları, kirleri yok etmeye çabalarım ilahi makamında.

Küsler barışır tevhit soframızda.