Allah insanı muhatap almıştır. Onun için insan eşrefi mahlûkattır. 

Allah’ı anmak, en büyük ibadettir. Allah’ı bilmek doğruyu bilmekle olur! Doğru olan, bütün olayların sahibinin Allah olduğunu bilmektir.  Fail-i mutlak Allah’tır. İnsanların karşılaştıkları bütün olaylar ve kimseler Allah’tandır! İnsan, bunu bilirse ve karşılaştığını iyi karşılarsa saadet, kötü karşılarsa melâmet görür ve huzursuz olur.

Allah’a yaslanan bir insan, en sağlam en KAVİ olana yaslanmıştır.

Mükemmel olan Allah’tır! En yüce yapı olan insan dahi noksandır.

En çok da insan Allah’ı mükemmel görür. Samed, olduğunu kabullenir.

Allah’ın karşısında kul olan, dünya karşısında halifedir. Hemcinsleri karşısında insan olduğunu unutmaz.

Allah insana rakip olursa, o insan sevinsin. Çünkü Allah insanda kötülük görürse, SETTAR ismiyle örter, GAFFAR ismiyle bağışlar, ŞEKÜR ismiyle nimetini arttırır. RAHİM ismiyle rahmetini arttırır. Her halükarda Allah’ın insanı murakabesi, insanın kârınadır. İnsan insana rakip olursa, o insan, korksun. Zira insanın rakibi olan insan, o insanda iyilik görse, haset eder. Kötülük görürse rezil eder.

 

Allah her şeyi faal olarak Âdeme sundu;

Akıl, vicdan ve idrak bilhassa insanda faal olmalıdır. İnsan pasif olmamalıdır.

Atıl akıl, atıl bilgiye dönüşür.

Âlemlerde hareketsiz olan bir şeyi gösteremezsin, madde bile pasif değildir.

Vahi, ilahi tavsiyedir. Vahi, daima yenilik taşır. Eski vahi kaydidir. Yeni vahi faalidir.

Akıl nakilcidir bakkal gibi alır satar. Sistemi ilahi, emri ilahi, senden hareket benden lütfü bereket der. Diri olan Allah’ı bilen diri yaşar. Maksadullah, anılmaz ve unutulursa şirk yerini alır.

 

Gözlerin kör olmasından misal, asıl gönül gözünün körlüğüdür.

Lisanımızda, ‘gönül gözü’ dediğimiz görüş, başımızdaki gözün ötesindeki bir görüştür.

Basiret gözün sembolik yapısı gözdür (mana görüşünü göz ile ifade ederiz).

Baş gözüne görmek için ışık, gönül gözüne görmek için nur lazımdır!

Nur, kaynağı görünmeyen fakat değdiğini görünür kılan ışıktır. Bu nurun tecelligahı gönüldür.

Onun basiretinin hilkatteki tezahürü, Âdeme yansımasıdır. Yani, Esas basir  (gören) Allah’tır.

Allah kalbi kuşatır. Ona sızar, insanla kalbi arasına girer. Sana senden yakındır.

Aslında basiret (mana görüşü) , insanın hakikatine yarayan belge ve delil demektir.

Basiret aynı zamanda delillerle ikna olan kalbin akidesi (imanı)  manasına da gelir.

Bu öz anlayış sayesinde elde edilen derin kavrayışa, basiret gözü açık denir!

Basiret potansiyel olarak her insanda vardır

 

Veciz sözler

* Cahil hiçbir şeydir. Yaşadığı zamanı beğenmeyen ruhen hastadır. Cahiller ölür, cahiliyet ölmez.

* Ölçüyü kim koyarsa, onun zaafı ölçü olur.

* Ahlakın ve anlamın konmadığı yerde zulüm kalır. İffetin kalmadığı yerde, himmet yoktur.

* Allah’tan arınmış olanlar, put alanların doğuşudur.

* Sanat insanda derin etkiler bırakarak ona yüce yaratılmış olduğunu hatırlatmaktır. Kendisinden kendisine saygı, sevgi ve beğeni sunmaktır.

*Ancak vicdan seni temize çıkarır. Sevgi seni masum kılar. Gel ona sen bir de benim gözümle bak.