El Fettah

El Fettah; eşsiz, benzersiz açan, gör dediği yerden baktıran, düzgün tasavvur ettiren, zalimi

mazlumdan ayıran, kulunu ihya eden yüce Allah’tır. Fatiha’yı onunla oku!

Gözün gönlün açılması; eşsiz benzersiz Fettah olan, Allah’a aittir.

Feth; adil hüküm vermek, husumeti sona erdirmek, hayırları feth, şerleri def etmektir.

İnsanın davranışı; değişkendir ve niyetine bağlıdır. İnsan, insanın sorunu olmaktan kurtarmak lazımdır, öncelik sorunları çözmek olmalıdır. İnsanların en hayırlısı, insanlara en hayırlı olanıdır. Ona Allah’ın Samediyeti verilmiştir, çok şükür.

Allah fettahdır her kapıyı açar.

Göklerin, yerin anahtarı Allah’ın elindedir. ‘Ya Rabbi…’ de derdin dermanın olsun!

Allah Fettahtır, feth eder. ‘Naçar kalınacak yerde, nagâh açar perde’.

 

El Müheymin; mihenk taşıdır. Hak’la batılı ayırt eden, mihenktir. Varlık; Allah’la kaim’dir, buna idrak lazım.

Dua edildiği zaman; Allah’ın Rahman, Rahim esması; muhakkak anılarak öne alınır. Yani Allah’ın şefkatine sığınılır.

Allah, varlığın lideridir. Bu liderliği; Rahman, Rahim, Adil, Hakem, Hâkim, Şefkat üzerindendir.

En büyük sahtekârlık, insanın Allahlığa kalkmasıdır. Varlık ve dünya sahtekâr olsa, Allah hakikattir.

Allah, bütün varlığını adaletle idare eder. Karıncasına da, Süleyman’a da adaletle davranır. Yarattığı her varlığa, müstahakkını verir.

Bir insan bu işi Allah gibi yapacağım derse, zalim olur.

Yaradılış bir mucizedir. Çünkü yaratıcı mükemmeldir. O âlimi mutlaktır, El Faik’tir.

 

Veciz Sözler

Peygamberler dâhil, hiçbir kimse gaybı bilmez!

Talip olmadan, talebe olunmaz. Talebe olmadan da, ilim olmaz. İlim de, bilenin bilmeyenden üstün olmasıdır. Talep mühimdir. Talebin senin hayat tarzındır. Senin hayat tarzın ekolojik sistemde ve beşerde yeri vardır.

İnsan, kul olma istidadındadır. Onun için, Allah’a kul olmalıdır; yoksa zalimin gücüne kul olur.

İnsanın kaderi başka, hayvanın kaderi başkadır. İnsanın kaderi; akıl, idrak ve vicdan hususiyetini taşır. İlahi siyasete, adalete dayanır.

Devlet; güç, iktidar, servet ve liderlik demektir. Bu liderlik; şefkat, adalet üzere olmalıdır.

İmtihan ve hata, insanı büyütür. Musibet; seni depreştirir, uyarır, tedbir aldırır, kapasiteni artırır. Tercihlerde isabetle makulü buldurur.

İnsan güçlüdür. Çaba gücü arttırır. Bedelini arttır, bedel artsın. Sabret, tedbir aşırı manasız olmasın.

Varlığın kökü tohumdur. Kabuğu çıtlayan tohum koca ağaç olur.

Allah, dilediği varlığın kapasitesini arttırır. Bu yüzden, O’na sığınanın kapasitesi artar.

Mesela ilmine sığınanın ilmi artar.

Her zerrenin bir direnci vardır. Direnç, artabilir.

Özüne, kendine gel! Yani sana hoş davranandan yakın olana gel.

Hz İsa, ölüyü değil, uyarıyı uyarandır, diriltir. Mana maddeden daha geçerlidir. Ceset değil ruh geçerlidir. Ruhu dirilten yalnız, Allah’ın gücüdür.

İman; anormaldir, normal değildir, Akıl ermez, uydurma, yakıştırmadır, insana aittir.

Beşer, şaşar ve fanidir. Yegâne şaşmaz ve Baki olan Allah’tır.

Dünyaları sana verseler ona ait olma, ona sahip ol, hâkim ol, esir olma! Sen mahlûkatın üstün yaratığısın. Allah’ın eli, ayağı dili gözü olamaz. Yani biz Allah’a aidiz, bir bilsek!

Başarı çalışana verilir, o müstağnidir açlıktan. Hırslı ve zengin ise daima aç kalmaktan korkar ve açtır, doymaz!

Tuzlu denizde, istiridyenin karnında inci olur. İstiridye; yağmur yağdığı zaman deniz yüzüne çıkıp, yağmur suyu içine aldığı için, karnındaki kum tanesi inci oldu. Bu dünyanın çok tuzlu, külfetli hayatı içinde; insan ilahi lutfa mazhar olursa, gönlünde inci mercan olur.

İnsan, zalim ve cahildir. Hakkın pırıltısını, onun bu hali gösterir. İnsanı kâmil, bu sırrı görür, hayran olur. Rengine boyandım, solmazam gayrı.

Ulvi sahalarda alınan kararlar, süfli sahada görülür. Ali düşünce, süfli sahada mahez yani yerini bulur. Külli düşünceden gelen, cüz-i sahada görülür. Tefekkür, en değerli ibadettir.

Olayın vuku bulduğu zaman, sabır göstermek sabırdır. Bağırıp çağırdıktan sonraki, sabır değildir. İtibar edilen insan, sabreden insandır.

Tarza, farz demek bidattir. Adet ile ibadeti karıştırmak; yanlıştır, bidattir. ‘Takkem, sarığım olmayınca namaz kılmam’ diyen, bidat içredir.