Akıl sınırlıdır, sınırsız olan düşüncedir!

Kavramları ödünç alıyor, onu sahipleniyorsunuz. Alıp, hazmetmek mühimdir.

Normali küçülten, anormali, yücelten; makul akıl değildir, cehalettir! Akıl sınırlıdır.

Her şey sınırlıdır. Sınırsız olan düşüncedir. Allah’la olmak, Allah’ı bilmek, sınırsızdır, sonsuzdur. Düşünmek; insani hasletlerdendir. Niçin neden, soru cevap ve araştırma gerektir. İnsanın hayvandan farkı budur. Talep edene, nasip olma vardır!

İnsan; yeryüzünün halifesidir, kalfasıdır, imar eder.

 

El Muhyi;

Ölüyü dirilten, ölüden diriyi, diriden ölüyü çıkarır. Burada, mana ifade ediliyor. Et, kemik değildir. Mana mühimdir.  Diri uyandırılır. Vahiy de diriler içindir. Ölüye de işittiremezsin.

Vahiy, ihya ve inşa içindir.

 

El Refi, El Muhyi, Âlim; bilgiyi yalnız ileten değil, üretendir. Her akıl ve nakil sahibi de Âlim değildir. 

Kulunun göğsünü genişletir. Yükünü hafifletir. Şanını yüceltir. Allah, kulun her birini bazı husustan yüceltir. El Rafi, mertebesi en yüksek olan, yüce olan ve yücelten, kat kat yükselten;

Allah insanı basamak, basamak yükseltir. Basamak sonsuzdur.

Her kabiliyet, başarmakta sıralanırlar. Allah’a adananı, Allah yükseltir.

El Vedud, hem çok seven, hem çok sevilen.

Sema yüksek demektir. Yükseği yükseltti, yemin olsun demek, şahit olsun demek.

 

Anlam yaratan, her şeye anlam veren Allah’tır.

‘Allah nerde durmuştur ki, onun yanına varayım’ dersen, Allah her yerde hazır ve nazırdır. Sana da şah damarımdan yakındır. Allah’a insan kendi için yaklaşır. Allah zaten yakındır.

Anlam yaratan, her şeye anlam veren Allah’tır. Mükemmel olan, Allah’tır. Noksan olan biziz.

İnsandaki anlam (mana) idraki, idrak-ı Allah’ın en mükemmel olduğunu anlamlı kılar.

Allah’ın varlığı kalbinde oldukça, mükemmelsin, O’nsuz hiçsin. Sen insansın, her an O’nunla olamazsın. Bunu bil, yani haddini bil! 

Allah yeter, Allah kâfidir. O’nun için; ‘yalnız senden dileriz’, deriz. Önce Allah’ı, sonra resulü bileni, Allah ihya eder. Sünnet-i Resulü ne kadar iyi yaparsanız yapın, Sünnetullah geçerlidir. Allah yeterlidir. Kâfidir. Sistemi, mizanı değişmez.

 

Allah’ım, Sen bana hidayet, iffet ve gönül zenginliği lütfeyle!

Allah’ın ilahi sisteminde; Halik’in mahlûk sistemine ödünç olması ve muvakkat bir yapının oluşması için;  Basar sisteminden göz, Semi sisteminden kulak, koku sisteminden burun, tat sisteminden dil, temas sisteminden el, vücut sisteminden ten oluşmuştur.

Ehli Nur birbirinin dostudur. Ve diyelim ki hepsi gündüz güneşin altında her şey boyuyla, bosuyla, kıyafetiyle, görünür. Gece veya sisli bulutlu bir havada bunlar, belirgin değildir.  Boyları, bosları, renkleri görünmez. Kalabalık hissedilir. Boy bos, giyimleri tahmin edilir.

Hayatın lezzetlerini, kendine haram kılmak haramdır. Zevki selim ol!

 

Veciz Sözler

Manalı söz söylemek için, hayatını verdi. Ne söz bitti, ne de mana! Al bir tane daha, senin hayatın sana aittir.

Dünya geniş; herkes kendi seçeceği yeri kendi seçer. Gelin mektebe toplanın, diyemezsin.  O beğenir, tercih eder. İstanbul’a dolar. Her yer Allah’ındır. Nerde öldüysen, oraya gömülürsün. 

Faize bulaşmak alçakça bir tuzaktır. Banka belası imha yeridir.

Telaffuz etmek, okumak, anlamak, değildir. Bazı, suallere cevap vermekle, lafı güzaf etmekle cevap olmaz.

Hayvanlar dört ayaklıdır. Yani başı, vücut hizasındadır. İnsan iki ayak üzerinde başı ve vücudun üstündedir.

Ben Müslüman’ım demenin hiçbir değeri yoktur. İlahi sistemi bilen, Allah’ın dediği Müslüman’dır.

Hastalıkların ilacı, ya Şafinin elindedir. Ondan ara, ondan iste! Bela, ilahiden insana lütuftur. Anlarsan, elhamdülillah dersin.

Aşk; korkusuzluk, yaratana güven ve gerçeği arama isteğidir zannediyor.

Adap ya hu; utanç ve suçluluk duygusu değildir. Gerçeğe soyunmadır.

Bazıları değişimi red eder. Değişmektense inat eder ve inadıyla ölür. Yani halkın deyimi ile can çıkmadan huy çıkmaz.  Herkesin böylece bir yolu vardır. Bilin ki bu kimsenin yanlışı değildir. Onların bu âleme gelişi böyledir. Diğerleri uzun yıllardır değişimi kucaklıyor, teslim olma dersi almak istiyorlar. Böylece bunlar kemal yolundadır. Beşer zümresinden âdem idrakine varma yolundalar.

İnsanlar arasında, haset vardır. Bu ayrı görmektendir.

İncittiklerim beni incitiyor. Onlardan af dilemem işe yarar mı, zannetmem. Bu sefer onu şımartır. Şımarmak ne bana, ne onlara fayda vermez, zararlıdır.

Sen böyle diyorsun, ben de şöyle diyorum. Sen beni öğretmen kabul etmiyorsun. Öğretmen benim diyorsun.

Biri geldi, mazur gör ki bugün bir şey pişiremedik dedi. Cevap verdim. Ben senin pişirdiğin şeyleri ne yapayım. Gerek ki sen pişesin dedim. Kurban ol ki, pişesin! Büryan ol ki itibar göresin! Ehli dile lezzet olasın.